Művészet

3 képzőművész

1990 előtt alkotó soproni képzőművészek galériája.

Kattintson a képek alatti gombra vagy a képre a részletekért!

Mende Gusztáv (1899 - 1963)
festőművész, rajztanár
Mende Gusztáv

Mende (Mühl) Gusztáv 1899. május 15-én született Sopronban, a tősgyökeres Mühl családban. Apja, id. Mühl Nándor már nem az ősi foglalkozást, a molnárságot űzte, hanem pék volt a Bécsi utca 18 szám alatti házában. Édesanyja, Zethner Zsuzsanna, szintén régi soproni család leszármazottja. Itt nevelkedett öt testvérével együtt (Nándor, Hermina, Aladár, Margit, Ernő), akik szorgalmasan segítkeztek apjuknak a napi munkában, fát vágtak, fűtötték a kemencét és kihordták a kész péksüteményt.

Mende Gusztáv alkotásainak törzsanyagát, valamint az életrajzot - a tulajdonosok engedélyével - a művész unokája, Mende Zsolt bocsátotta rendelkezésünkre.

A bejegyzés részletei
1
Szakál Ernő (1913 - 2002)
szobrász, restaurátor
Szakál Ernő

Szakál Ernő (Sopron 1913. július 15. – Sopron 2002. szeptember 5.), az európai műemlékvédelem nagy alakja, a középkori kőfaragók tervezési módszereinek föltárója, a magyar műemlékvédelem kőszobrász-kőfaragó műhelyének alapítója és első vezetője, a kőrestaurálás egyetemi szintű oktatásának kezdeményezője és első tanára, nagy gótikus és reneszánsz művek rekonstruktőre.

Szakál Ernő életrajzát, valamint az alkotásokról készült fotókat és leírásokat Dávid Ferenc művészettörténész bocsátotta rendelkezésünkre.

A bejegyzés részletei
2
Petrich Kató (1908 - 1987)
festőművész, rajztanár
Önarckép. Olaj, vászonra. Kőszeg, 1935. 32,5x44 cm

1908. október 20.-án született Budapesten polgári családban. Tanulmányait 1924-től 1928-ig az Iparrajziskolában, majd 1928-tól 1934-ig a Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol festőművész-rajztanári diplomát szerzett. A főiskolán tanárai voltak: Glatz Oszkár, Baranski Károly, Kisfaludi Strobl Alajos, Lyka Károly és Varga Nándor. Magát elsősorban Glatz tanítványának vallotta.

Petrich Kató alkotásait, valamint az életrajzát a művész lánya, Petneki Katalin bocsátotta rendelkezésünkre.

A bejegyzés részletei
3