A Ferencz József gyalogsági laktanya

Keresés az archívumban

A Ferencz József gyalogsági laktanya
Eredeti méret

A Ferencz József gyalogsági laktanya a mai Táncsics Mihály utcában 1889-ben épült. A laktanya avatásán I. Ferencz József nem vett részt, de a környéket ismerte, hiszen 1884. május 30-án a Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet kápolnájának felszentelésekor járt Sopronban. Ekkor Flandorffer Ignác pincészetét is felkereste. A laktanya egyébként 560 ember és 6 ló elhelyezésére volt alkalmas, benne 9 tiszti lakás is volt.

A laktanyáról egy alig egy évtizeddel az átadása után készült képeslapot ebben a bejegyzésünkben tekinthetnek meg.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1900-as évek eleje
Kapcsolódó történet
Helyszín

|1|

A város már hetek óta a királyvárás lázában égett; fásítottak, szépítettek, javítottak, díszítettek. Az egész város olyan volt, mint egy nyüzsgő méhkas. A fúvószenekar gyakorolt, a díszszázad masírozott, az ünnepi bizottság elnöke Printz tanácsnok buzgón írta a köszöntőt. Legizgatottabb a Tiszti Leánynevelő Intézet (későbbi ruhagyár) igazgatója volt, hisz az ő kápolnájuk felszentelésére érkezik a fenséges küldöttség.

|6|

Május 31-én, szombaton már kora hajnalban megindult a munka, az utcákat fellobogózták és girlandokkal díszítették - az alig beépített Indóház, ma Kossuth Lajos utcát a város költségére. Egy díszszázad a déli vasút előtt, egy pedig őfelsége szállása, a [Magyar Király szálloda] előtt sorakozott fel. Felállították a király útját szegélyező díszsorfalat is, melyben mint a jövő ígéretes virágai a soproni iskolák diákjai virultak.

Az uralkodót és kíséretét szállító szerelvény pontban fél nyolckor megérkezett. Ferenc József fogadta a díszszázad tisztelgését, körbeintett, majd lassan elindult a feldíszített hintók felé.

Idősebbnek nézett ki, mint a kora. Testtartása kicsit hajlott, méltóságteljes ráncokkal barázdált arcán nyájas mosoly játszott. Fáradt volt, kicsit kedvetlen. A látogatás is untatta már, városok, köszöntők, beszédek, audienciák. Mindig ugyanaz, ugyanúgy, csak a helyszín változik. De a király fegyelmezett katona és kötelességtudó uralkodó volt, tudta a dolgát.

|9|

A négy egyszerű fekete hintó méltóságteljesen haladt az éljenző, virágokkal, kicsi zászlócskákkal integető tömeg sorfala előtt. Végighajtottak az Indóház (Kossuth L.) utcán, melynek torkolatában, a hajdani Újteleki kapu helyén, Hauser Károly rajztanár tervei alapján készült gyönyörűséges díszkapu állt. A Hosszú soron, (Rákóczi utca) a Promenádon (Széchenyi tér) keresztül érkeztek a Várkerület elején álló szállodához. Az öt szobából álló királyi lakosztályt Beer Eduárd soproni bútorkereskedő elegáns, szép bútoraival tették fényűzővé.

Az audiencia reggel 9 kor kezdődött, felsorolhatatlanul sok résztvevővel; megjelentek a város, a megye hivatalosságai, a királyi törvényszék előkelőségei, az egyház képviselői.

|7|

|8|

Ezután a királylátogatást tett a Szent Mihály-templomban, a Szegényápoldát , melynek falán ma is ott az emléktábla, és az Orsolya zárdában is.

Az ebéd csalódást okozott a nagyreményű soproni vendéglősöknek, hisz Ferenc József saját konyháját utaztatta Sopronba is, így nem kápráztathatták el a fenséges vendégeket.

|2|

A Tiszti Leánynevelő Intézet tárt kapukkal várta őfelségét. A kandeláberek ragyogtak, a bejárat előtti gyalogjárót is lelkiismeretesen felújították. Pedig a zsúfolt programokkal terhelt császár csak egy gyors pillantást vetett a körben álló urakra, és határozott léptekkel indult a kápolna felé. A bent várakozó hölgyek elegáns feketében az urak díszmagyarban pompáztak, a növendékek fehér ruhában virággal a kezükben állva fogadták az uralkodót. A misén többek között Unger kisasszony elénekelte Cherubini Ave Mariaját, a helybéli műkedvelők pedig Haydn vokál miséjét adták elő igen szépen.

|3|

Délután a király meglátogatta kedvenc udvari borszállítója, Flandorffer Ignác pincészetét. Sokra becsülte ezt az embert, tehetségét, szorgalmát. Soproni látogatása alkalmából közintézményeken kívül csak őt kereste fel, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését.

|5|

„A Somfalvi utca felől érkezett, ahol is Flandorffer Ignác és Pál fogadta és végigjárták vele a pincéket. A király egy-egy pohár soproni és ruszti bort ivott és ezekkel a szavakkal köszöntötte Flandorffer Ignácot: Ich trinke auf ihr Wohl und auf das Gedeihen ihres Hauses. Emelem poharam az Ön egészségére és házának boldogulására.

|4|

A telep megtekintése után a kerten át jött a Kossuth utcába, hogy ott ismét kocsiba szálljon. Amikor meglátta, hogy a villa kert felé néző teraszán, amerről szabad lépcső vezet a kertbe, hölgyek állnak – Flandorffer Pálné Bauer Ilona és néhány rokonasszony –, megkérdezte, kik azok, mondván: „Da sollen wir zuerst die Damen begrüssen” (Nos hát nekünk először a hölgyeket kell üdvözölnünk) és eltérve a megállapított útvonaltól, odament és Flandorffer Pálnéval beszélgetett. A látogatást emléktábla örökítette meg, mind a pincében, mind a telep első két udvarát összekötő kocsi átjáróban a torony alatt.” Horváth Zoltán

A császár másnap hazautazott.

Az Oedenburger Zeitung Nyílt tér c. rovatában a király kísérete köszönetet mondott a városnak a szívélyes fogadtatásért.

|10||11||12|

/Sopronban öt helyen állítottak emléket a királylátogatásnak, ebből napjainkra a fent bemutatott három emléktábla látható csak, ezek is kapualjakban, a járókelők szeme elől rejtve. A negyedik emléktábla, mely a Széchenyi István Gimnáziumban volt, ma már nincsen meg, a Bécsi-dombon állított és azóta elbontott emlékműről ide kattintva olvashatnak. - A szerk./

***

Forrás:

  • Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884 május 31-június 1. S.Sz.: 2001/3.
  • Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága 1816-1891. S.Sz.: 1994/4. és 1995/2.
  • Csorba László: Az állam első hivatalnoka (Ferenc József 1830-1916) in.: Szvák Gyula vál.: Koronás portrék. Kozmosz Könyvek, 1987.
Fotók készítői
A történet kezdete és vége
1884. május 31–június 1.
Kapcsolódó irodalom

A szálloda a mai Korona Üzletház helyén működött.

Comments

Tóth Sándor Frigyes | 2018. május 25. 21:59

I. Ferenc József 1848.12.02-től osztrák császár, 1867.06.08-tól magyar király, mindkét "tisztségét" 1916.11.2-én bekövetkezett haláláig betölti. (68, ill. 49 év, ha jól számolom)

Kapcsolódó kiadvány
Forrás

Molnár László: Sopron város hadtörténeti tradíciói - Katonaváros a nyugati határszélen, Soproni Szemle, 1998/4. p. 53

Szerző
1902
1342-1104
Évszámos térképre

Hozzászólások

Tóth Sándor Frigyes | 2014. január 13. 20:42

A felvétel 1900 utáni, mivel jobb oldalt már állnak a villamos felsővezetékének tartóoszlopai.

Horváth Péter Pál | 2016. június 28. 13:23

Sőt, még a villamos pálya sínjei is láthatóak, ezen közelítették meg a villamosok, a Vittnyédy utcai (mai is látható ) remízt...

Kótai Mónika - szerkesztő | 2014. január 14. 08:42

Köszönöm, korrigáltam!

Péntek György | 2014. március 21. 19:33

Nagyon szeretem ezt a környéket. A Vadász utcában voltam gyerek. A képen jobb oldalon a sarkon a Molnár autószerelő műhely, beljebb volt a Mávaut ( VOLÁN) garázs - műhely. A kis utca közepén volt egy emeletes ház, sokat jártunk oda az Oláh Tónihoz. Jó kalandos környék volt.( gyerekek számára )

Horváth Péter Pál | 2014. március 22. 07:17

A garázs után meg volt egy grund, ahol mindig fociztunk...

Horváth Péter Pál | 2014. október 11. 16:36

Flandorffer Ignác pincészete jobboldalon látszik.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2015. október 19. 20:33

Ha I. Ferenc József nem is, de IV. Károly és felesége Zita járt ebben a laktanyában, ahol a II. emeleti utcai frontra néző 47 számú termet rendezték be számukra, akkor, amikor váratlanul 1921 okt. 21. -én hajnali fél ötkor Sopronba érkeztek. Ezzel kezdetét is vette IV Károlynak a királyság visszaállítására irányuló második kísérletének soproni történései. Az eseményekről igen színesen számol be a Sopronvármegye című lap. Egy részlet: "A soproni magyar lányok egy csoportja a 48-as laktanyával szemben lévő egyik házban tartózkodott teljes magyar díszben. Fényképezésre készültek. Egyszer csak az egyik lány átmutat a laktanya felé, melynek második emeleti ablakában egy pillanatra magas nő alakja tűnik fel:- Zita királyné!- kiáltotta..... Nagy lett az izgalom. Virágért szaladtak......s már vonult át a kipirult bájos arcú sereg.......hogy a soproni közönségből elsőknek üdvözölje....."
....... Hát igen, ez egy ilyen időszak volt: virágcsokor és kardcsörtetés.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. október 20. 11:57

Köszönöm a kiegészítést!

Takács Tibor | 2019. december 16. 14:11

A késöbbi Soproni Hör.Kerület parancsnokság épületei.

A bejegyzés létrehozása: 2013. február 7.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.