A Rothermere-emlékmű felavatása

Hozzászólok
A Rothermere-emlékmű avatása
A Rothermere-emlékmű

1929. december 15-én, a [Magyar Revíziós Liga] rendezvényének keretén belül avatták fel a Petőfi téren a Hikisch Rezső által tervezett és Hild Lipót által készített Lord Rothermere-emlékművet, Nagy Elek volt vatikáni követ és meghatalmazott miniszter adományát, az "obeliszket, amelynek tetején a magyar glóbusz van, efölött pedig kiterjesztett szárnyakkal bronz turulmadár tartja karmai között a Magyarország testéből táplálkozó háromfejű sárkányt". Az emlékműre Herczeg Ferenc sorait vésték: "Ezen a földön, melyet gróf Széchenyi István szelleme, gróf Bethlen István államférfiúi bölcsessége, a magyar hősök vitézsége és Sopron város hűsége szerzett vissza Magyarországnak, emelte ezt az emléket Lord Rothermerenek egy hálás magyar, emlékezésül azon önzetlen, nemes harcra, melyet Magyarország igazsága érdekében folytatott."

A korabeli újságok hosszan írtak az esős szombat délelőtt megtartott eseményről, mely délelőtt 11 órakor a Soproni Magyar Férfidalkör előadásával kezdődött. Az egybegyűltek ezután számos beszédet hallgathattak meg, elsőként Lukács György, a Revíziós Liga nevében mondott beszédet, majd "Thurner Mihály dr. polgármester az egész teret betöltő hangon forró érzéseket ébresztő beszédet mondott". Ezt követően "Ferenczy Sándor, a Revíziós Liga elnökhelyettese felolvasta verseghi Nagy Eleknek Rothermere lordhoz intézett táviratát és a lord válaszát. A kormány képviseletében ezután vitéz Simon Elemér főispán beszélt és helyezte el a magyar kormány nevében az első koszorút." Ugyancsak szólt az egybegyűltekhez és elhelyezte a megemlékezés koszorúját Töpler Kálmán, kormányfőtanácsos, felsőházi tag, Herrmann Miksa volt kereskedelmi miniszter, Sopron országgyűlési képviselője. Sopron vármegye képviseletében Gévay-Wolff Lajos alispán beszélt, eztán több dunántúli vármegye képviselője mondott üdvözlő szavakat, majd Téby Mihály líceumi tanár vezetésével a férdidalárda énekszavával kísérve folytatódott a koszorúk elhelyezése. Az ünnepség végül a Himnusz hangjaival zárult.

A szobrot a II.világháború után eltávolították a térről.

Az idézett részek forrása: a Pesti Hírlap 1929. decemberi 17.-i száma.
Az avatóünnepségről készült felvétel a Pesti Hírlap Képes Naptárában jelent meg, melyet az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.

Kép típusa: 
Fotó/Mozgókép készítője: 
Kép keletkezési ideje: 
1929

"Magyar Revíziós Liga, pártokon felül álló társadalmi intézmény, alakult Budapesten, 1927.aug. 11. Feladata előkészíteni békés módosítását a trianoni szerződés területi és egyéb olyan rendelkezéseinek, melyeket a magyar nemzet magára sérelmeseknek tart. A R. országos elnöke : Herczeg Ferenc, ügyvezető igazgatója Fall Endre. Társadalmilag az egész magyar nemzet egységét képviseli." (A Pesti Hírlap Lexikona)

Forrás: 

Pesti Hírlap 1929. december 15.

Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1929
Évszámos térképre
5589-1988
A bejegyzés szerzőjének életrajza: Kótai Mónika
A fotó készítőjének életrajza: Zsabokorszky Jenő
A bejegyzés létrehozása: 2017. október 26.