A soproni Felsőbb Leányiskola

Hozzászólok
A Felsőbb Leányiskola

1871. október 3-án tartották a soproni Felsőbb Leányiskola elődjének tanévnyitóját a Caesar-ház első emeletén bérelt szobákban. Az iskola ekkor még csak kétosztályos volt. Az intézmény az államosítás után az 1881/82-es tanévben a Storno-ház első emeletére költözött, majd 1884-ben ötosztályosra bővült. Ekkor már Állami Leányiskola néven működött. A város 1884-ben vette meg a Deák téren a telket, melyen 1885 nyarán kezdődött meg az iskola önálló épületének építése, Hauszmann Alajos tervei alapján. A Felsőbb Leányiskola, más néven a Leánylíceum 1886. szeptemberében nyílt meg a diákok előtt. Az intézmény 1888-ban hatosztályossá bővült, ekkor már egy éve internátussal is rendelkezett.

Amennyiben szeretnének bővebben is olvasni az iskola múltjáról, ezt a kiadványt ajánljuk figyelmükbe.

Kép típusa: 
Kép keletkezési ideje: 
1890-es évek
Kapcsolódó kiadvány: 
Forrás: 

Kelényi Ferenc: Az első soproni felsőbb leányiskola a XIX.században

Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1899
Évszámos térképre
2999-2697
A bejegyzés szerzőjének életrajza: Kótai Mónika
A bejegyzés létrehozása: 2013. február 6.

Hozzászólások

Horváth Péter Pál képe

Érdekes még a képen , az "üres" Lővereken kívül a sétatér közepén álló kis vámház (amint már más kép kapcsán is megjegyeztem), ahol az Erzsébet utcán járművel (ökrös szekér, batár, omnibusz, hintó stb.) közlekedők leróhatták az útügyi hozzájárulást (adót)....

Dr. Schöberl Miklós Béla képe

A kövezet-, vagy útvám szedésének engedélyéért a közlekedési, majd átalakítása után a kereskedelmi
minisztériumhoz kellett folyamodni, amely meghatározott időre és kizárólag a város belterületére adta azt meg.
(1890. évi I. törvény-czikk a közutakról és vámokról. 81-92. §.)

Horváth Péter Pál képe

A '30-as években az útadó közvetlen beszedése (a vámházak lebontása) után, az útadó alapja a föld-, ház-, társulati-, tantiéme- és általános kereseti adó volt, ezek 10%-át kellett évente leróni...

Németh György képe

Igy lép elő a mellékes látnivaló főtémává. Az épület 130 éve alatt vajon összesen hány szép leányzó okítását, művelését szolgálta. Ha csak a kezdeti 6 osztályt vesszük, átlag 20 fővel, ez akkor is 6x20x130=101400 Ez is tekintélyes létszám, a tényleges szám ennél v.sz. jóval több. Ez a beruházás nagy valószínűséggel megtérült. A korabeli építészt a terv célszerűsége mellett az épület időtállósága is dicséri. Mónikát pedig az ismételt közzététel. Köszönjük!

Horváth Péter Pál képe

Talán azért, mert a leányiskola több képen is szerepel, de így láthatóan a vámház csak itt.
Ha már leányiskola, itt működött az egyik hadikórház is, ahol a frontról érkezettek közül sokan meggyógyultak, de sokan már csak a bánfalvi Hősi temetőben leltek örök nyugvóhelyet.
>1942-ben felfüggesztették a tanítást a M. kir. áll. leánylíceumban. Itt rendezték be az 526. sz . honvéd hadikórház parancsnokságát és és 1.sz. egységét. A 2. sz. egységet az Isteni Megváltó Leányai Szt. József intézetében (Fürdőház utca), a 3. sz egységet az Evangélikus Népiskola épületében (Deák tér) helyezték el.
A kórház parancsnoka Haiszer János őrnagy orvos volt.
Az iskola később József Attila Gimnázium, majd József Attila Postaforgalmi Szakközépiskola néven volt ismert. Jelenleg a NYME Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar - Alkalmazott Művészeti Intézménye működik itt.