A soproni Felsőbb Leányiskola III.

Keresés az archívumban

A Felsőbb Leányiskola a Deák téren
Eredeti méret

A korabeli képeslapon az egykori Felsőbb Leányiskola, - 1881-től soproni M. Kir. Állami Felsőbb Leányiskola - látható, háttérben a Vasárugyár épületeivel.

Az iskola történetével kapcsolatosan Patthy Anna sorait idézzük:

1886.szeptember 15. Büszkén lépked az új iskola irányába sok-sok fiatal leány - szám szerint 89- szülői kísérettel. Ekkor nyitja meg kapuit, nem is egészen egy évvel az alapkőletétel után a Hauszmann Alajos tervei szerint felépített soproni Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola. Sopronban is valóra vált tehát a kiváló író, államférfi és miniszter, Eötvös József akarata : minél több középiskolát - a leányoknak.
Az országosan is számon tartott intézet ekkor már 15 éves múltra tekintett vissza. 1871-ben, a Hátsókapu 2.-ben, a Caesar-házban indult meg a képzés két osztállyal, majd az 1881/82-es tanévtől kezdve a Storno-ház első emeletén, négy évfolyammal. Három tanárnő állt példaként a leányok előtt : Tschürtz Oktávia, Prohászka Ottília és Wagner Jozefa. Ők azok, akik a harcos feminizmus korában nem csak hirdették a modern kor eszméit. Íme mi, modern nők, önállóan is tudunk élni, a saját erőnkből, tehetségünkből, tudásunkból. Legyünk hát segítségére a polgárváros polgárkisasszonyainak! Ne legyenek, ne lehessenek kiszolgáltatottak, ha úgy hozza a sors, meg tudjanak állni a saját lábukon is! Leginkább a szülök, a kereskedő-, iparos- és hivatalnokréteg tagjai örvendeztek. Pénzbeli adományokkal járultak hozzá ahhoz, hogy a híres promenádon, a Deák téren minél előbb felépülhessen a nőnevelőintézet. Leányaikból tanítónő, tanárnő lehet - vagy a papa mellett az üzletben, az irodában hasznosíthatják tudásukat. És ha férjhez mennének, a művelt nő méltóbb társa lehet urának.
Az 1886/87-es tanév küszöbén a Sopron című hetilap egyrészt elismeréssel szól a "Felsőbb Leányról", másrészt aggályának ad hangot:"Sopron dísze ez az épület, csak a hozzá vezető utca kikövezése se maradjon el, mert por és sár bizony sok szokott arra még most is lenni." A munkálatok azonban gyorsabban haladtak, mint mostanában - és a tanár úrnők és urak, valamint a diákkisasszonyok cipője sem lett poros vagy sáros...
Hamarosan megnyílt az internátus is, és a vidéki, tanulni vágyó lánykák is művelődhettek. Németül, franciául, de még angolul is tanultak, sőt megtanultak a növendékek. De a földrajz és történelem, a geológia és a számtan-mértan, természettan, vegytan és egészségtan éppúgy szerepelt az órarendben, mint a vallástan, a rajz vagy a szépírás - és a kézimunka. Legnagyobb óraszámban a magyar nyelvet és irodalmat tanították -az akkor még német ajkú polgárvárosban!"

Az intézmény történetéről korábban is írtunk már, a vonatkozó bejegyzések a képeslap feletti "Felsőbb Leányiskola" címkére kattintva érhetők el.

Amennyiben szeretnének bővebben is olvasni az iskola múltjáról, ezt a kiadványt ajánljuk figyelmükbe.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1900-as évek eleje
Kapcsolódó kiadvány
Szerző
1905
2214-2182
Évszámos térképre

Hozzászólások

Németh György | 2016. október 13. 16:13

"Németül,franciául, de még angolul....stb....SŐT MEGTANULTAK..... Mi lehetett az akkori tanarak titka ?

Friedrich Rezső | 2021. február 1. 14:56

A háttérben először a tornaterem épületének sátorteteje látszik, ami mögött rögön az akkori Soproni Vasárugyár RT. (majd ELZETT) épülete bújik meg. Gyerekkoromat az azzal szemben álló lakóházban töltöttem. (Erzsébet u. 19) Érdeklődő fiúként élénken követtem a gimnazista leányok szabadban végzett gyakorlatait, ami miatt, olyan 10 évesen, beleszorult az intézet kovácsolt vas kerítésének rúdjai közé a fejem. Nem volt könnyű a szabadulás, de hát, mindennek ára van...

A bejegyzés létrehozása: 2016. október 13.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.