A Svájci-ház és a három nővér

Keresés az archívumban

A Svájci-ház az 1800-as évek végén
A Svájci-ház az 1800-as évek végén
1
Eredeti méret
Táncmulatság reklámja
A házban rendezett táncmulatság reklámja 1896-ból (Forrás: Oedenburger Zeitung)
2
Eredeti méret

Ez a ház a polgárosodó Sopron felsőlöveri építkezéseinek egyik első olyan példája (a másik az "Alm") amely már vendéglátásra is berendezkedett. A helyi újság 1894 őszén ezt a házat mint Fröhlich vadászházat (Jägerhaus Fröhlich) említi, ahova a kirándulók pihenőre betérhettek. A háznak ekkor még nem volt üvegezett verandája.

A vendéglátás úgy tűnik, jól működött, mert a tulajdonos három nővér Fröchlich Louise férjezett Fleischhacker, Fröchlich Magdaléna és Fröchlich Franziska a ház bővítésébe kezdtek. Az út mellett húzódó keskeny hosszú telket a ház körül több vétellel megnagyobbították. 1895-ben pedig toldalék formájában egy italmérő helység és egy vendégszoba építésére kértek és kaptak engedélyt. A kivitelezés során azonban Boór építőmesternek az engedélyhez csatolt rajzától eltértek, mert a város felőli homlokzathoz tömör téglafalú vendégszoba helyett egy üvegezett faszerkezetű verandát alakítottak ki. (Lásd a képeslapot.)

Fröchlich nővérek 1896. január 11-én a szokásos megnyitó táncmulatságra már ide, új nevén „Svájci házhoz” címzett vendéglőbe (Restauration „zum Schweizerhaus”) hívták meg a vendégeket. (Lásd a hirdetést.)

Később ezt a verandát is megnagyobbították, így alakult ki az épület város felőli homlokzatát teljes szélességben elfoglaló, egy korábbi bejegyzésben látható végső állapota. Ennek használatba vételre is megkapták az engedélyt 1906-ban.

Fröhlich Magdalénát a Litfass 1897. évi naptárában egyszerre két helyen „felső-löwer” (mert az út ugyan a Zettl villától a Svájci házig már kiépült, de még nincs neve) és Hátulsó utca 10. címen látjuk vendéglősök között felsorolva. A vállalkozó szellemű nővérek ugyanis még 1891-ben elkezdték saját vendéglátói tevékenységüket, amikor engedélyt kértek és kaptak a Hátulsó utca 10-ben egy pajta helyett egy földszintes lakás kialakítására, ahol aztán vendéglőt üzemeltettek. Ezt az ingatlant utóbb férjezett Louise testvérüknek adták, aki cserébe lemondott a felsőlöveri tulajdonhányadáról.

Franziskát 1888-ban eljegyezte egy úr Glatz Lajos, de a házasság meghiúsult. 1899-ben úgy tűnik már kapósabb, hiszen ingatlantulajdonos és férjhez megy. Férje Nyikos Menyhárt, aki 1910-ben Hársfa sor 6. címen vendéglősként működési engedélyt kap, miközben ugyanekkor Fröhlich Magdaléna pedig visszamondja azt. Így alakult ki az a helyzet, amit egy későbbi általános címtárban Hársfasor 6. alatt láthatunk: vendéglős Nyikos Menyhárt, míg ház- és földtulajdonos Nyikos Menyhárt és neje.

Tanulságos lehet ezt a történetet Csehov „Három nővér” drámájában ábrázolt társadalmi képpel összevetni. A polgárosodó orosz vidéki nagyvárosi életre kényszerült Prozorov nővérek kilátástalan, bénító, jobb élet utáni meddő vágyakozása különösen a drámából készült, remek színészekkel előadott TV paródiában tárul elénk. Nagyjából ugyanabban az időben pedig egy magyar városban a Fröchlich nővérek nem ábrándoznak, megragadják a lehetőségeket és vállalakozásba kezdenek. Így a soproni „három nővér” története számunkra a polgárosodó társadalom alakításában megjelenő újformájú feminin ágens, a vállalkozó nő példáját mutatja. Persze a házasság, mint alapvető polgári női cél, itt is mindent eldöntött.

A történetírás eztán már „Nyikos-féle Schweizi ház” néven - különböző írásmódokkal - jegyzi a vendéglőt, s bár 1932 után már bérlők működtették, valószínűleg a tulajdonos család neve ettől kezdve került jelzőként a Svájci-ház megnevezésébe. Mindemellett a vendéglő létrehozása a három nővér műve volt, ami méltó megemlékezést érdemel.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1800-as évek vége
Kapcsolódó bejegyzés
"Nyikos féle Schweizi ház"
"Nyikos féle Schweizi ház" - A képeslap készítésekor a bérlő még Nyikos János volt
1
Eredeti méret
A Svájci-ház vendéglő reklámja
A Svájci-ház vendéglő reklámja, a házat ekkor már Kiss István bérlő működtette (1932 után)
2
Eredeti méret
Forrás

Oedenburger Zeitung 1888-1910 között lapszámai (ld. az egyes lábjegyzeteket)
Litfass Sopronmegyei naptára 1897. Sopron. 110. p
MNL GyMSM SL 1403. Sopron Város Tanácsának iratai. XXIV. Közrendészeti iratok. No. 9540 a.
Sopron szab. kir. város „Civitas Fidelissima”
Sopronvármegye általános címtára Székely és Társa Könyvnyomdája. Sopron, é.n.

1897

Hozzászólások

Patrix | 2020. március 27. 07:52

Német szöveg/Deutscher Text

25.11.99

Liebes Freulein!
Meinen innigsten
Dank für Ihre Mühe
Bekommen habe ich es
noch nicht hoffe jedoch das ich
es bald bekomme. Wie geht es Ihnen?
Sind Sie alle gesund? Schwester ist jetzt
in Pück kommt erst am 10t Dezember
zu hause herzliche Grüsse von uns Anna Fuchs (?)

A bejegyzés létrehozása: 2020. március 2.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.