Az egykori Szegényápolda

Keresés az archívumban

Az egykori Szegényápolda
Eredeti méret

Flandorffer Ignác az 1860-as évek elején kezdeményezetett gyűjtést egy Sopronban felállítandó szegényház javára, 1868-ra pedig már jelentős összeget, 5000 forintot sikerült a nemes célra összegyűjteni. Miután a működési költségek rendelkezésre álltak, a városi tanács feladata volt egy megfelelő épület biztosítása. Egy, a Balfi úton korábban malomként működött, majd kaszárnyává átalakított épületre esett a választás, melyben némi késlekedés után az 1870-ben létrehozott Szegényápolda Alapítvány 1873. március 2-án megnyithatta az akkor 70 ápoltnak menedéket biztosító intézményt. Tizenegy évvel később, 1884-es soproni látogatása alkalmával I. Ferenc József látogatást tett a Szegényápoldában, melynek emlékét ma is emléktábla őrzi. Az intézmény nevét a városi közgyűlés 1923-ban Polgárotthonra változtatta. A háború után rövid időn belül két újabb névváltozás következett: 1949-től Sopron Város Szeretetházára, majd 1951-től Szociális Otthonra változott az elnevezés. Napjainkban Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthona néven működik a létesítmény.

Felvételünk az 1950-es években mutatja a Balfi út és a Híd utca találkozásánál álló épületet.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1950-es évek
Kapcsolódó bejegyzés
Kapcsolódó történet
Helyszín

|1|

A város már hetek óta a királyvárás lázában égett; fásítottak, szépítettek, javítottak, díszítettek. Az egész város olyan volt, mint egy nyüzsgő méhkas. A fúvószenekar gyakorolt, a díszszázad masírozott, az ünnepi bizottság elnöke Printz tanácsnok buzgón írta a köszöntőt. Legizgatottabb a Tiszti Leánynevelő Intézet (későbbi ruhagyár) igazgatója volt, hisz az ő kápolnájuk felszentelésére érkezik a fenséges küldöttség.

|6|

Május 31-én, szombaton már kora hajnalban megindult a munka, az utcákat fellobogózták és girlandokkal díszítették - az alig beépített Indóház, ma Kossuth Lajos utcát a város költségére. Egy díszszázad a déli vasút előtt, egy pedig őfelsége szállása, a [Magyar Király szálloda] előtt sorakozott fel. Felállították a király útját szegélyező díszsorfalat is, melyben mint a jövő ígéretes virágai a soproni iskolák diákjai virultak.

Az uralkodót és kíséretét szállító szerelvény pontban fél nyolckor megérkezett. Ferenc József fogadta a díszszázad tisztelgését, körbeintett, majd lassan elindult a feldíszített hintók felé.

Idősebbnek nézett ki, mint a kora. Testtartása kicsit hajlott, méltóságteljes ráncokkal barázdált arcán nyájas mosoly játszott. Fáradt volt, kicsit kedvetlen. A látogatás is untatta már, városok, köszöntők, beszédek, audienciák. Mindig ugyanaz, ugyanúgy, csak a helyszín változik. De a király fegyelmezett katona és kötelességtudó uralkodó volt, tudta a dolgát.

|9|

A négy egyszerű fekete hintó méltóságteljesen haladt az éljenző, virágokkal, kicsi zászlócskákkal integető tömeg sorfala előtt. Végighajtottak az Indóház (Kossuth L.) utcán, melynek torkolatában, a hajdani Újteleki kapu helyén, Hauser Károly rajztanár tervei alapján készült gyönyörűséges díszkapu állt. A Hosszú soron, (Rákóczi utca) a Promenádon (Széchenyi tér) keresztül érkeztek a Várkerület elején álló szállodához. Az öt szobából álló királyi lakosztályt Beer Eduárd soproni bútorkereskedő elegáns, szép bútoraival tették fényűzővé.

Az audiencia reggel 9 kor kezdődött, felsorolhatatlanul sok résztvevővel; megjelentek a város, a megye hivatalosságai, a királyi törvényszék előkelőségei, az egyház képviselői.

|7|

|8|

Ezután a királylátogatást tett a Szent Mihály-templomban, a Szegényápoldát , melynek falán ma is ott az emléktábla, és az Orsolya zárdában is.

Az ebéd csalódást okozott a nagyreményű soproni vendéglősöknek, hisz Ferenc József saját konyháját utaztatta Sopronba is, így nem kápráztathatták el a fenséges vendégeket.

|2|

A Tiszti Leánynevelő Intézet tárt kapukkal várta őfelségét. A kandeláberek ragyogtak, a bejárat előtti gyalogjárót is lelkiismeretesen felújították. Pedig a zsúfolt programokkal terhelt császár csak egy gyors pillantást vetett a körben álló urakra, és határozott léptekkel indult a kápolna felé. A bent várakozó hölgyek elegáns feketében az urak díszmagyarban pompáztak, a növendékek fehér ruhában virággal a kezükben állva fogadták az uralkodót. A misén többek között Unger kisasszony elénekelte Cherubini Ave Mariaját, a helybéli műkedvelők pedig Haydn vokál miséjét adták elő igen szépen.

|3|

Délután a király meglátogatta kedvenc udvari borszállítója, Flandorffer Ignác pincészetét. Sokra becsülte ezt az embert, tehetségét, szorgalmát. Soproni látogatása alkalmából közintézményeken kívül csak őt kereste fel, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését.

|5|

„A Somfalvi utca felől érkezett, ahol is Flandorffer Ignác és Pál fogadta és végigjárták vele a pincéket. A király egy-egy pohár soproni és ruszti bort ivott és ezekkel a szavakkal köszöntötte Flandorffer Ignácot: Ich trinke auf ihr Wohl und auf das Gedeihen ihres Hauses. Emelem poharam az Ön egészségére és házának boldogulására.

|4|

A telep megtekintése után a kerten át jött a Kossuth utcába, hogy ott ismét kocsiba szálljon. Amikor meglátta, hogy a villa kert felé néző teraszán, amerről szabad lépcső vezet a kertbe, hölgyek állnak – Flandorffer Pálné Bauer Ilona és néhány rokonasszony –, megkérdezte, kik azok, mondván: „Da sollen wir zuerst die Damen begrüssen” (Nos hát nekünk először a hölgyeket kell üdvözölnünk) és eltérve a megállapított útvonaltól, odament és Flandorffer Pálnéval beszélgetett. A látogatást emléktábla örökítette meg, mind a pincében, mind a telep első két udvarát összekötő kocsi átjáróban a torony alatt.” Horváth Zoltán

A császár másnap hazautazott.

Az Oedenburger Zeitung Nyílt tér c. rovatában a király kísérete köszönetet mondott a városnak a szívélyes fogadtatásért.

|10||11||12|

/Sopronban öt helyen állítottak emléket a királylátogatásnak, ebből napjainkra a fent bemutatott három emléktábla látható csak, ezek is kapualjakban, a járókelők szeme elől rejtve. A negyedik emléktábla, mely a Széchenyi István Gimnáziumban volt, ma már nincsen meg, a Bécsi-dombon állított és azóta elbontott emlékműről ide kattintva olvashatnak. - A szerk./

***

Forrás:

  • Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884 május 31-június 1. S.Sz.: 2001/3.
  • Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága 1816-1891. S.Sz.: 1994/4. és 1995/2.
  • Csorba László: Az állam első hivatalnoka (Ferenc József 1830-1916) in.: Szvák Gyula vál.: Koronás portrék. Kozmosz Könyvek, 1987.
Fotók készítői
A történet kezdete és vége
1884. május 31–június 1.
Kapcsolódó irodalom

A szálloda a mai Korona Üzletház helyén működött.

Comments

Tóth Sándor Frigyes | 2018. május 25. 21:59

I. Ferenc József 1848.12.02-től osztrák császár, 1867.06.08-tól magyar király, mindkét "tisztségét" 1916.11.2-én bekövetkezett haláláig betölti. (68, ill. 49 év, ha jól számolom)

Kapcsolódó kiadvány
Forrás

Horváth Zoltán: ifj. Fiandorffer Ignác élete és munkássága (1816–1891), Soproni Szemle, 1995/2. p.12.
Heimler Károly: Sopron topográfiája, 1936. p.63.
https://soszi.hu/idosek-otthona/ - Letöltve: 2020.09.18.

Szerző
1955
7036-2508
Évszámos térképre

Hozzászólások

Both István | 2020. szeptember 23. 16:50

A közelmúltban Horváth Péterpál segítségével kerestem nagymamám dohányboltját, ami gyermekkori emlékeim szerint a Balfi út és a Híd utca sarkán volt. Akkor arra jutottunk, hogy a szociális épület mellett, a Híd utca oldalában volt. Ezen a fotón ott van, ahol emlékeim szerint is volt, a torony aljában. Sajnos a dohányáruda további sorsáról már nincs információm.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2020. szeptember 23. 16:57

Akkor az volt a feltételezett megfejtés, hogy a Bécsi úton volt az üzlet: https://sopronanno.hu/bejegyzes/dohanybolt-sopronban
Kérlek, István, fusd át mégegyszer az ott leírtakat, ezek szerint a személyes emlékek mégiscsak felülírják a címtárakat. Ha valóban ez volt az az üzlet, akkor azt a bejegyzést korrigálom, és beleteszem ennek a képnek a linkjét, illetve itt is hivatkozom az ottani képre. Köszönöm előre is.

Both István | 2020. szeptember 23. 17:25

Kedves Móni! Nagymamám első dohányboltja a Bécsi úton volt. Később kapta meg a fotón látható boltot, ezért nem kell korrigálni a korábbi bejegyzést. Mindkét bolt esetében Horváth Péterpál nyújtott segítséget, a Balfi út és Híd utca sarkán látható bolt esetben a Régiségtárban közzétett fotó alapján.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2020. szeptember 23. 17:32

Értem, az elkerülte a figyelmemet, hogy két boltról beszélünk. Akkor kerek a történet.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2020. szeptember 24. 10:20

A torony és benne egy kis harang, mely ma már csak ritkán szólal meg, egy kápolnába hív, melynek mennyezetét ifj. Storno Ferencnek az irgalmasság hét cselekedeteit ábrázoló allegorikus festménye díszíti.

Horváth Árpád | 2020. október 4. 10:42

A 60-as évek végén kamaszként ott vettem darabra "mezitlábas" Szimfóniát.2 ft-ért 9 szálat kaptam.
A trafikot Gál Gergő vitte.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2022. február 13. 11:28

Válogatás a Facebookos oldalunkra írt kommentekből.

-Úgy emlékszem, hogy a torony alatti kis üzlet dohánybolt volt, egy idős bácsi vezette. Naponta jártunk hozzá 10 fillér volt 1 db stollverk

- Mellette tejbolt. Tejeskannával jártunk oda friss kimért tejért.

-Hatvanger Irén néni volt a boltos sokáig. A tejes kannába hoztuk a tejet, tejfölt, túrót - kimérve.

-Igen, a Kóbor Mici néni volt a tejboltos, és a dohányboltos neve is eszembe jutott, Gál bácsi.

- Később órás lett; Tiktaknak becéztük, az üzlete az Árpád utcában van jó ideje.

-A torony alatti helyiségben, később már, a Zach Zoltán órásmester első műhelye IS volt. Most az Árpád utcában működik, már jó ideje.

A bejegyzés létrehozása: 2020. szeptember 23.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.