Az Erdődy-palota

Keresés az archívumban

Az Erdődy - palota
Eredeti méret

Az ismeretlen fotós által készített felvétel 1915 körül készült a Szent György utcáról. Érdekessége a háttérben látható 17-es szám, ami még régi formájában látható. A jobb oldalon a 16-os szám, az egykori Erdődy-palota látható, mely 1701 és 1730 között a Széchenyi-család tulajdonában volt. Az Erdődyek 1810-ben vásárolták meg és pontosan 100 évig birtokolták az épületet. 1910-ben a Munkásbiztosító vette meg a házat, a képen már látszik a kapu felett az erre utaló felirat.

Amikor még a Széchenyiek birtokolták az épületet, Széchenyi György meglehetősen elégedetlen volt a szomszédságában lakó bárónéval, melyről a következőképpen írt:

"Soproni házamnak fölső szomszédságomban egy igen rendes és gazdag özvegy generálisné szállott, az ki is mind a két házat az szinagógánál az várostul megvásárlotta. Azon két házat reformálni kívánja és funditus újonand bécsi mostani módra fölépíteni. Engem admoneáltatni akar mint szomszédját, minthogy az közfal az enyém, engedjem meg, hogy az háznak a falát támaszthassa az én házamhoz. Hitemre megütköztem az dologban: quid significat, mire vélnem nem tudom, félek rajta, el ne döntse házamat, ha hozzá ragasztja. Mélt. generális uram, kgd. tudom, többször converzálódott azon böcsületes generálisnéval, még táborban volt is, kérem adja tanácsát s bölcs elméjét is, mit míveljek? Megengedjem-e vagy contradicáljak? Az én házam ha szabad és nemes ház volna, közfalt tennék, de mivel purger ház, hitemre inkább kiköltözöm házambul, mint sem lutheránust szenvedjek szomszédságomban. Nugas nugarum, general Leflholtzné asszonyom igenis ide szállott szomszédságomban, megvette az két házat, az ki is az pethauzhoz való conditioval, hogy míg él ő, övé leszen minden fundusaival együtt és hasznát veszi s az két házat az ő kívánsága szerént bécsi módon magnifice felépíti s holta után újonand testamentoma szerént az itt való szinagógához vissza szálljon. Mit míveljek vele, ha csak kívánni fogja, hogy az épület kit akar elkövetni, káromra ne következzék, kgd. szép elméjét is ez iránt kivánnám vennem."

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép keletkezési ideje
1910-es évek
Kapcsolódó bejegyzés
Forrás

Széchényi György levelei Ebergényi Lászlóhoz. Bp. 1929, II, 860.

Szerző
1915
2745-1535
Évszámos térképre
A bejegyzés létrehozása: 2013. február 9.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.