Az I.Brennbergi Hegyiverseny

Keresés az archívumban

Az I. Brennbergi Hegyiverseny
Az I. Brennbergi Hegyiverseny (Angyalfi Andor felvétele)
1
Eredeti méret
Az I. Brennbergi Hegyiverseny
Az I. Brennbergi Hegyiverseny (Angyalfi Andor felvétele)
2
Eredeti méret
Szénássy Alán verseny közben
Szénássy Alán verseny közben (Forrás: Autó, 1929/13.)
3
Eredeti méret
A Soproni Automobil Egyesület vezetőségi tagjai a célnál
A Soproni Automobil Egyesület vezetőségi tagjai a célnál. Középen dr. Király Jenő elnök, jobbra Krisztinkovics Béla, a KMAC képviselője, és Kövesi Antal alelnök, bal oldalon a szélen Jeszenszky Ernő őrnagy, a SAE motorosztályának vezetője (Forrás: Autó, 1929/13.)
4
Eredeti méret

Az 1927-ben alakult Soproni Automobil Egyesület alakulása után alig két évvel, 1929. június 16-án rendezte meg első versenyét, az I.Brennbergi Hegyiversenyt. A verseny főintézője Bársony Kálmán mellett a SAE vezetőségének tagjai mindent megtettek a rendezvény sikeréért. Ahogy a korabeli sajtó fogalmaz:

Dr. Király Jenő egészségügyi főtanácsos, a SAE elnöke, Láng Gyula gyáros, dr. Varga Ferenc nagykereskedő, Kövesi Antal főiskolai tanár, a SAE alelnöke, Seltenhofer Frigyes gyáros, a SAE titkára, Schneider Lipót mérnök, a SAE jegyzője, Jeszenszky Ernő őrnagy, a motorosztály vezetője, a főstarter vitéz Dérföldy Sándor százados és segédei Eperjessy László, valamint Rakovszky Árpád, Csendes István százados időmérő és Thirring Jenő célbíró dolgoztak szakadatlanul a legnagyobb ambícióval és lelkesedéssel.”

Az Automobil Motorsport tudósítója így folytatta a beszámolóját:

„Ami a rendezést és a a verseny előkészítését illeti, a soproniak olyat produkáltak, amilyenre vidéki versenyen még nem volt példa. A Sopronból hazatért versenyzők és nézők a legnagyobb elragadtatás hangján emlékeznek meg a határmenti városról, annak lelkes és vendégszerető polgárairól, akik mindent elkövettek, hogy vendégeik jól érezzék magukat és mindent megtettek a verseny sikere és sima lebonyolítása érdekében. Olyan útlezárást és vonalbiztosítást, mint a soproni versenyen megfigyelhettünk, még eddig hegyiversenyen nem láttunk. A verseny útvonala, mint tudjuk, éppen Bánfalván vezetett végig, ahol egy suhanc annak idején „autógyűlöletből” lelőtt egy volt osztrák-magyar konzulit. Bánfalvát 150 csendőr szállotta meg a verseny idejére. Minden ház kapuja kulccsal volt lezárva, Minden ház kapuja előtt kakastollas magyar csendőr állt felvont szuronnyal. Az útvonalat a rendőrség, a katonaság, a cserkészek, a leventék tartották megszállva, példásan. Az egész útvonalon olyan fegyelmezettség, rend és nyugalom uralkodott, amilyenre magyar hegyiversenyen alig volt példa. Sőt talán azt is elmondhatjuk, hogy nem volt példa, Mert ha volt is Budapesten eddig hasonlóan megrendezett hegyiverseny, a közönség fegyelmezettsége szempontjából az messze elmaradt a sopronitól. Sopronban mindenki összefogott erre a nagy napra. Az útvonalon körülbelül 14,000 néző szemlélte a pompás küzdelmeket. A versenyre nyomatott 5000 darab jegy egytől egyig elkelt és a vezetőség kénytelen volt soproni lebélyegezett levelezőlapokat kiadni jegyek gyanánt. A rendezés nehéz és precíz munkájában ki kell emelnünk dr. Czillinger József főszolgabíró, valamint a brennbergi bányaigazgatóság vezetője, Vajk Arthur igazgató nevét, kik a legmesszebbmenő készséggel támogatták a versenyt.”

Érdemes megemlíteni, hogy a katonaság nem csupán az útvonal biztosításában vállalt szerepet, hiszen a katonai telefonosztag a pálya teljes hosszát négy telefonvonallal látta el, ezzel segítve az időmérést illetve egy esetleges baleset esetén a mentés megszervezését.

Szerencsére személyi sérüléssel járó eset nem árnyékolta be a rendezvényt, mindössze egy technikai malőr történt:

„Az összes résztvevők közül mindössze Esterházy Antal herceget érte egy kis kellemetlenség. Mikor ugyanis mint az egész mezőny utolsó indulója végigszáguldott piros-fehér-zöldre festett kocsiján a pályán, kiderült, hogy éppen az ő esetében mondották fel az időmérő órák a szolgálatot és igy kénytelen volt a passzionátus versenyző a távolságot még egyszer végigfutni.”

A versenykocsik kategóriáját Szénássy Alán nyerte, a különböző kategóriák eredménylistáját átböngészve azonban több hölgy nevére is felfigyelhetünk, így például a 175 köbcentiméteres motorkerékpárok kategóriájában a második helyen Kopstein Béláné ért célba, míg a túraautósok között egy hölgy, báró Aczél Lídia végzett az első helyen.

A szervezők és a résztvevők bankettel zárták a napot.

A korabeli újságcikket az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1929. június 16.
Kapcsolódó bejegyzés
Forrás

Automobil Motorsport 1929. július 4.
Ujság 1929. június 18.
Auto 1929/13. p.7-8.

Szerző
1929

Hozzászólások

Németh György | 2017. március 18. 10:53

Dr Király Jenő; Kövesi Antal; Seltenhofer Frigyes; Rakovszky Árpád; Thirring Jenő; Vajk Artur----- nem akármilyen névsor. Akit annak idején Király dr még nem operált meg, nem is számított igazi soproninak. Kövesi "Hidraulika" könyvéből még mi is vizsgáztunk. Seltenhofer harangjai ma is szólnak. Rakovszky főispán lánya Zsuzsa Kossuth díjas, napjaink irodalmi nagyságainak egyike. A Thiring család és a "Civitas Fidelissima" története meghaladja e hozzászólás kereteit. Az a Vajk Artúr aki a brennbergieknek templomot, a bányászgyerekeknek iskolát épített és akit származása miatt Auschwitz fenyegetett...mellesleg 59-ben a diplomatervem bírálója volt, igazi úri emberként.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2017. március 18. 11:24

Kedves György, köszönöm az információkban gazdag kiegészítést!

A bejegyzés létrehozása: 2017. március 17.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.