Dobner Nándor (1659-1730)

Keresés az archívumban

Helyszín
Dobner Nándor (1659-1730)
Eredeti méret

A XVII.-XVIII. század fordulóján a közélet vezéralakja volt Sopronban. A polgárok Dobner személyébe helyezett bizalmát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy háromszor választották meg városbírónak és négy ízben polgármesternek. Házi Jenő szerint „... Lackner Kristóf, Preiner Mátyás mellett kétségkívül Sopron legkiválóbb fia” az adott történelmi időszakban.

1659. január 5-én született Sopronban. Atyja Dobner Dániel, édesanyja Schueler Zsuzsanna volt. A jénai egyetemen 1678-tól filozófiát és jogot hallgatott. Szerette és művelte a szépirodalmat: versei nyomtatásban is megjelentek. Hazatérte után ügyvédi joggyakorlatot folytatott a városban. 1688-tól „vormund”, majd 1689-tól haláláig belső tanácsos volt. A polgármester Dobner politikai és városépítő munkájában Lackner nyomdokain haladt. Gazdag tevékenységét a soproni krónikák őrizték meg az utókor számára.

A hazai barokk építészet remekmívű Szentháromság szobra városbírói működése alatt készült el. A nagy tűzvészben elpusztult városházát barokk stilusban felújíttatta, az épület stukkódíszítést és egy faragott feszületet kapott. A szülővárosát szépítő polgármesternek a város fásítása szívügye volt. Működése alatt 1701 februárjában kezdtek hozzá a várárok partjának hársfákkal való beültetéséhez, majd a Dobner vezette tanács hozott határozatot arra, hogy a külső utakat is fásítani kell. 1705 novemberében a város kertészeivel még újabb ötven fát ültetett akkor amikor a kurucok már a város falai alatt portyáztak. 1704 januárjában Ocskay brigadéros fenyegető megjelenése meglepte és aggodalommal töltötte el Sopront. A város, hogy időt nyerjen, alkudozásba kezdett a kurucokkal, a tanácsurak pedig a polgármestert Bécsbe küldték, hogy segítséget hozzon. Dobner Bécsben hűséget esküdött a királynak, aki azonnal felmentő sereget irányított a város alá. Sopront ezután 1705. december 25-től 1706. január 10-ig ostromolták Vak Bottyán hadai. A város óriási anyagi kárt szenvedett, főleg az ágyúzások miatt. Dobner atyjának házát is felgyújtották a lövedékek. A várost védő Weitersheim ezredes már Sopron feladására gondolt, de ebben a Pócsi kapunál küzdő Dobner elszántsága és személyes fellépése megakadályozta. A polgármester mindenütt kitartásra buzdította a polgárokat, akik vitéz helytállásukkal megmentették a várost. A lutheránus Dobner hűséges maradt a császárkirályhoz, de főleg Sopronhoz. A szabad királyi város jogainak védelmében és a vallási tolerancia jegyében az udvar mellé állt. Előtte szülővárosának békéje, felvirágzása és polgárainak jóléte lebegett. Lackner Kristóf örökségét, a soproni „reneszánsz városállamot” nem áldozta fel a háború véres oltárán. A történelem a Dobner-i döntést igazolta.

A város követeként mind az 1709-es, mind az 1715-ös országgyűlésen kiállt a protestánsok vallásszabadságáért. (Fennmaradt országgyűlési naplóját az OSZK kézirattára őrzi). A reformáció 200. éves jubileumára ünnepi költeményt írt. Értékes háromkötetes naplójában az 1707 és 1730 közötti időkből feljegyezte a város mindennapjait. (Ennek már csak az utolsó kötete található fel a Soproni Levéltárban). Dobner Ferdinánd 1730. február 12-én hunyt el. Három évtizeden át volt a város sorsának megszabója és életének irányítója. Politikájával megvédte városát a háború pusztításától. Erényeit és érdemeit Csatkai Endre így méltatta: „ügyes diplomata, költő, városszépítő, békeközvetítő alakja kitűnő fokmérője a Lackner adta útmutatás erejének." A városban utca őrzi annak a férfiúnak emlékét, akit a sors az egyik legnehezebb történelmi időszakban állított Sopron élére.

Az írás az Aranykönyv 2000. című kötetben jelent meg és a szerző hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2000.
Írta és összeállította Sarkady Sándor és ifj. Sarkady Sándor
Kiadó: Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető: Bugyi Sándor

Kép típusa
Kapcsolódó bejegyzés
A Schreiner-ház korabeli képeslapon
A Schreiner-ház korabeli képeslapon
1
Eredeti méret
Ágyú- és puskagolyó a Schreiner-ház falában
Ágyú- és puskagolyó a Schreiner-ház falában (Bárdics József felvétele)
2
Eredeti méret
Kapcsolódó kiadvány
Szerző
1659

Hozzászólások

Patrix | 2021. május 27. 19:56

Az oedenburgerland.de szerint Weitersheim és Dobner
Vak Bottyánt és a kurucokat a következő gúnyversekkel illették:

Weitersheim:

Vak Bottyan, du Teufelsbrut,
Dein Tun ist Gott zuwider.
Er hat die Stadt in seiner Hut
und stürzet Dich darnieder.
Drum packe Dich und troll davon,
so hast Du Dein verdienten Lohn
Dein Nam' wird ewig stinken.

Dobner:

Es lebe Österreich in Ewigkeit beglücket!
Und wie der Lorbeer bleibt von Blitz und Donner frei,
so unsers Kaiser Haupt kein Ungemach berücket.
Die Güte Gottes ist ihm alle Morgen neu!

Drum Ödenburg, behalt Gewissen, Ehr und Namen
Bleib ewiglich treu dem Erzhaus Österreich,
Wie Du bist her gewesen, wie die Verfluchten kamen,
die ihrer Bosheit nach sind Türk und Tartern gleich.

Sarkady Sándor fordításai (a "A céltáblákat szőlő díszítse" c. könyvben találtam rájuk):

Weitersheim:

„Vak Bottyán te sátánfajzat –
Mit ugatsz, te véreb?
Isten őrzi városunkat, Kiebrudal téged.
A pokolba hordd el magad,
Ott várd el a jutalmadat,
Ördög büdös fattya!”

Dobner:

Ausztriát a Sors kegyelje mindörökké!
Babérnak mint vihar s villám nem ártanak,
Úgy császárunk fejét viszály ne sújtsa többé –,
Jóságos Istenünk, vigyázz rá napra nap!

Oh, Sopron, ősi vár, maradj méltó magadhoz,
Szeresd Ausztriát, hűséged fel ne add;
Töröknél gonoszabb hordák gyűltek faladhoz,
Az ősi Ház iránt örökre hű maradj!

A német versek linkje:
http://www.oedenburgerland.de/index.php?option=com_content&…

"A céltáblákat szőlő díszítse" c. könyv linkje, ez tartalmazza a német verseket és a magyar fordításokat is (Dobner wikipediás cikke alatt található):

http://mek.oszk.hu/07100/07173/07173.pdf

Kótai Mónika - szerkesztő | 2020. augusztus 19. 10:59

Nagyon köszönöm. A kötet szerzője, Kovács József László, Jóska bácsi lelkes támogatója volt a honlapnak, több bejegyzést is írt. Életútja a Szerzőink menüpontban olvasható. Hogy örült volt, ha ezt a hozzászólást láthatta volna ...

A bejegyzés létrehozása: 2020. július 31.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.