Egykorvolt emlékmű a Bécsi-dombon

Keresés az archívumban

Emlékmű a Koronázó-dombon
Eredeti méret

A Bécsi-domb egyik fáján található az a tábla, mely a képünkön látható egykorvolt, 1916-ban felállított emlékműnek is emléket állít - a szöveget változtatások nélkül közöljük - :

"Királytölgy. E fától nyugatra, vagy százméternyire állt egy tölgyfa. E fa alól nézte végig I. Ferenc József 1884-ben a róla elnevezett helyőrségi ezred tisztelgését. Az esemény emlékére alkotta Vasata József a képen látható emlékművet, melyet 1916-ban avattak fel. Ez az a művész, aki a Béke úti hattyús díszkutat is készítette. Ezzel egyidőben avatták fel az egykori Hubertusz vadászházat is.
"Történelem nem az enyészet őre
Ami elmúlt, nem vész el semmibe,
Hanem sorsa és alakítója annak,
Ami következik."
Soproni Természetbarátok"

Az Ferenc József emlékmű címkére kattintva fotókon is megtekinthető az emlékmű.

Ferenc József 1884-es soproni látogatásáról ebben a történetben olvashatnak részletesen.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1916
Kapcsolódó bejegyzés
Kapcsolódó történet
Helyszín

|1|

A város már hetek óta a királyvárás lázában égett; fásítottak, szépítettek, javítottak, díszítettek. Az egész város olyan volt, mint egy nyüzsgő méhkas. A fúvószenekar gyakorolt, a díszszázad masírozott, az ünnepi bizottság elnöke Printz tanácsnok buzgón írta a köszöntőt. Legizgatottabb a Tiszti Leánynevelő Intézet (későbbi ruhagyár) igazgatója volt, hisz az ő kápolnájuk felszentelésére érkezik a fenséges küldöttség.

|6|

Május 31-én, szombaton már kora hajnalban megindult a munka, az utcákat fellobogózták és girlandokkal díszítették - az alig beépített Indóház, ma Kossuth Lajos utcát a város költségére. Egy díszszázad a déli vasút előtt, egy pedig őfelsége szállása, a [Magyar Király szálloda] előtt sorakozott fel. Felállították a király útját szegélyező díszsorfalat is, melyben mint a jövő ígéretes virágai a soproni iskolák diákjai virultak.

Az uralkodót és kíséretét szállító szerelvény pontban fél nyolckor megérkezett. Ferenc József fogadta a díszszázad tisztelgését, körbeintett, majd lassan elindult a feldíszített hintók felé.

Idősebbnek nézett ki, mint a kora. Testtartása kicsit hajlott, méltóságteljes ráncokkal barázdált arcán nyájas mosoly játszott. Fáradt volt, kicsit kedvetlen. A látogatás is untatta már, városok, köszöntők, beszédek, audienciák. Mindig ugyanaz, ugyanúgy, csak a helyszín változik. De a király fegyelmezett katona és kötelességtudó uralkodó volt, tudta a dolgát.

|9|

A négy egyszerű fekete hintó méltóságteljesen haladt az éljenző, virágokkal, kicsi zászlócskákkal integető tömeg sorfala előtt. Végighajtottak az Indóház (Kossuth L.) utcán, melynek torkolatában, a hajdani Újteleki kapu helyén, Hauser Károly rajztanár tervei alapján készült gyönyörűséges díszkapu állt. A Hosszú soron, (Rákóczi utca) a Promenádon (Széchenyi tér) keresztül érkeztek a Várkerület elején álló szállodához. Az öt szobából álló királyi lakosztályt Beer Eduárd soproni bútorkereskedő elegáns, szép bútoraival tették fényűzővé.

Az audiencia reggel 9 kor kezdődött, felsorolhatatlanul sok résztvevővel; megjelentek a város, a megye hivatalosságai, a királyi törvényszék előkelőségei, az egyház képviselői.

|7|

|8|

Ezután a királylátogatást tett a Szent Mihály-templomban, a Szegényápoldát , melynek falán ma is ott az emléktábla, és az Orsolya zárdában is.

Az ebéd csalódást okozott a nagyreményű soproni vendéglősöknek, hisz Ferenc József saját konyháját utaztatta Sopronba is, így nem kápráztathatták el a fenséges vendégeket.

|2|

A Tiszti Leánynevelő Intézet tárt kapukkal várta őfelségét. A kandeláberek ragyogtak, a bejárat előtti gyalogjárót is lelkiismeretesen felújították. Pedig a zsúfolt programokkal terhelt császár csak egy gyors pillantást vetett a körben álló urakra, és határozott léptekkel indult a kápolna felé. A bent várakozó hölgyek elegáns feketében az urak díszmagyarban pompáztak, a növendékek fehér ruhában virággal a kezükben állva fogadták az uralkodót. A misén többek között Unger kisasszony elénekelte Cherubini Ave Mariaját, a helybéli műkedvelők pedig Haydn vokál miséjét adták elő igen szépen.

|3|

Délután a király meglátogatta kedvenc udvari borszállítója, Flandorffer Ignác pincészetét. Sokra becsülte ezt az embert, tehetségét, szorgalmát. Soproni látogatása alkalmából közintézményeken kívül csak őt kereste fel, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését.

|5|

„A Somfalvi utca felől érkezett, ahol is Flandorffer Ignác és Pál fogadta és végigjárták vele a pincéket. A király egy-egy pohár soproni és ruszti bort ivott és ezekkel a szavakkal köszöntötte Flandorffer Ignácot: Ich trinke auf ihr Wohl und auf das Gedeihen ihres Hauses. Emelem poharam az Ön egészségére és házának boldogulására.

|4|

A telep megtekintése után a kerten át jött a Kossuth utcába, hogy ott ismét kocsiba szálljon. Amikor meglátta, hogy a villa kert felé néző teraszán, amerről szabad lépcső vezet a kertbe, hölgyek állnak – Flandorffer Pálné Bauer Ilona és néhány rokonasszony –, megkérdezte, kik azok, mondván: „Da sollen wir zuerst die Damen begrüssen” (Nos hát nekünk először a hölgyeket kell üdvözölnünk) és eltérve a megállapított útvonaltól, odament és Flandorffer Pálnéval beszélgetett. A látogatást emléktábla örökítette meg, mind a pincében, mind a telep első két udvarát összekötő kocsi átjáróban a torony alatt.” Horváth Zoltán

A császár másnap hazautazott.

Az Oedenburger Zeitung Nyílt tér c. rovatában a király kísérete köszönetet mondott a városnak a szívélyes fogadtatásért.

|10||11||12|

/Sopronban öt helyen állítottak emléket a királylátogatásnak, ebből napjainkra a fent bemutatott három emléktábla látható csak, ezek is kapualjakban, a járókelők szeme elől rejtve. A negyedik emléktábla, mely a Széchenyi István Gimnáziumban volt, ma már nincsen meg, a Bécsi-dombon állított és azóta elbontott emlékműről ide kattintva olvashatnak. - A szerk./

***

Forrás:

  • Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884 május 31-június 1. S.Sz.: 2001/3.
  • Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága 1816-1891. S.Sz.: 1994/4. és 1995/2.
  • Csorba László: Az állam első hivatalnoka (Ferenc József 1830-1916) in.: Szvák Gyula vál.: Koronás portrék. Kozmosz Könyvek, 1987.
Fotók készítői
A történet kezdete és vége
1884. május 31–június 1.
Kapcsolódó irodalom

A szálloda a mai Korona Üzletház helyén működött.

Comments

Tóth Sándor Frigyes | 2018. május 25. 21:59

I. Ferenc József 1848.12.02-től osztrák császár, 1867.06.08-tól magyar király, mindkét "tisztségét" 1916.11.2-én bekövetkezett haláláig betölti. (68, ill. 49 év, ha jól számolom)

Szerző
1916
5825-1740
1931 turista térképre

Hozzászólások

Horváth Péter Pál | 2016. május 5. 15:49

Az eseményt (Kaiser-manöver címmel) Rupprecht Mihály jól meg is örökítette...

Friedrich Rezső | 2016. május 5. 20:20

"Kaiser-Manöver", de nem baj...ha már főnév. :-)

Horváth Péter Pál | 2016. május 5. 22:34

Én is úgy írtam vón, csakhát az autentikus forrás "Rupprecht Mihály: Ferenc József a Kaiser-manőverben (Magyar Foto"...

Horváth Péter Pál | 2016. május 6. 11:15

Német nyelvterületen Kaisermanöver....

Friedrich Rezső | 2016. május 6. 13:58

Igen, ha EGY bizonyos hadgyakorlatról beszélünk...amúgy jelzői szerkezet és nem egybe írandó.

A bejegyzés létrehozása: 2013. május 28.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.