“Evangelikus Theologusok Otthona”

Keresés az archívumban

“Evangelikus Theologusok Otthona”
Eredeti méret

Az 1929. október 12-én felavatott Evangélikus Teológus Otthon az akkori Felkelő úton, ma József Attila utcában. Az őszi hétvégén az evangélikusok nem csupán új intézményük birtokba vételét ünnepelhették, a kétnapos, gazdag programsorozat keretében másnap elhelyezték a Deák tér keleti oldalán építendő felsőoktatási intézmény alapkövét is. A korabeli sajtóból idézünk:

Felavatták az evangelikus teológusok soproni otthonát
Sopronból jelentik: Szombaton országos jelentőségű ünnepségek kezdődtek a “leghűségesebb városban”, Sopronban. Ez alkalommal adták át hivatásának az evangélikus egyetemi teológiai fakultás hallgatóinak otthonát és ezt az aktust vasárnap a luteránusok legkiválóbbjainak díszdoktorrá avatása követi, délután pedig elhelyezik a fakultás nagyszabású székházának alapkövét. Délután az evangélikus templomban kezdödött a kétnapos ünnepségsorozat istentisztelettel, melynek szertartását Geduly püspök végezte. Az istentisztelet után az egész közönség átvonult a Felkelő uccában épült artisztikus új teológus-otthonhoz, melyet Gerlóczy Gedeon és Stráner Gyula épitettek.
A megnyitóbeszédet Ziermann Lajos, az Otthon-bizottság elnöke, mondotta, majd báró Radvánszky Albert ev. egyetemes felügyelö tartott nagyhatású beszédet. Báró Radvánszky beszéde után dr. Kapi Béla püspök megáldotta az új otthont.
A megjelent elökelöségek, köztük Petri Pál államtitkár, Hermann Miksa ny. miniszter és Raffay és Kapi püspök, ezután megtekintették az intézetet.
Nagy hatást keltett egy Sopronban időző finnországi evangélikus lelkész, Laitinen Toivo, magyar barátságtól áthatott üdvözlete, melynek keretében megköszönte, hogy külföldi evangélikus papok számára is lehetővé tették, hogy a magyar tudománnyal közelebbröl megismerkedhessenek.
Este a templomban nagyszabású vallásos ünnep volt.
(Budapesti Hírlap, 1929. október 13.)

A finn-magyar egyházi kapcsolatok keretében már 1927-ben megkezdődött a diákcsere program a két ország teológus hallgatói között, ehhez kapcsolódóan ajánljuk figyelmükbe egy korábbi bejegyzésünket, melyben egy 20 esztendős finn egyetemista korabeli fotóin keresztül nyerhetünk bepillantást a Teológus Otthonba 1936-37-ben.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1930-as évek
Kapcsolódó bejegyzés
Egy finn teológushallgató Sopronban
Az Evangélikus Teológus Otthon a Felkelő úton - ma József Attila utca - 1937-ben
1
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Ketten az íróasztalnál 1937 januárjában, balra Martti Voipio
2
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Íróasztal a Teológus Otthonban 1936-ban
3
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Martti íróasztala menyasszonya fotóival 1937 áprilisában
4
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Pillanatkép a szobából 1937 februárjából
5
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Udvari életkép 1937 áprilisából
6
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Udvari életkép 1937 áprilisából
7
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Udvari életkép 1937 áprilisából
8
Eredeti méret
Egy finn teológushallgató Sopronban
Udvari életkép 1937 áprilisából
9
Eredeti méret
Horthy Miklós herceg Esterházy Pál fogatában a Széchenyi téren
Horthy Miklós herceg Esterházy Pál fogatában a Széchenyi téren. A kormányzó valószínűleg az evangélikus templomban tartott istentiszteletről hajtat az Erzsébet utcán át a Deák téri avatóünnepségre. Az amatőr felvételt vélhetőleg egy tiszt készíthette.
1
Eredeti méret
Katonák és érdeklődők a Deák téren
Katonák és érdeklődők a Deák téren a küldöttség érkezésére várva. Az első sorban balról a negyedik Kiss János ezredes.
2
Eredeti méret
Horthy Miklós és kísérete megérkezik a Teológia épületéhez
Horthy Miklós és kísérete megérkezik a Teológia épületéhez.A kormányzó mögött vitéz Igmándy-Hegyessy Géza, testőrparancsnok, mögötte kezében kalappal Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter. Mögötte a bal oldalon Scholtz Andor szárnysegéd, folyamőrkapitány. A kormányzó takarásában - éppcsak a feje látszik - dr. Vértessy Sándor, közvetlenül mögötte vitéz Somkuthy József tábornok, őt vitéz Molnár Gusztáv szárnysegéd követi.
3
Eredeti méret
A meghívott vendégek az épület előtti díszhelyen
A meghívott vendégek az épület előtti díszhelyen. Az első sorban balról jobbra: Klebelsberg Kuno, Horthy Miklós és vitéz Simon Elemér főispán. Mögötte a második sorban balra vitéz békei Koós Miklós.
4
Eredeti méret
Elöljárók az épület bejárata előtt
Elöljárók az épület bejárata előtt. Az amatőr felvételt vélhetőleg egy tiszt készíthette.
5
Eredeti méret
Az ünnepség egy mozzanata egy tiszt szemszögéből
Az ünnepség egy mozzanata egy tiszt szemszögéből
6
Eredeti méret
Egy tiszt társát fotózza
Egy tiszt társát fotózza. A képen Kiss János ezredes.
7
Eredeti méret
Amatőr felvétel egy gépjárműről
Amatőr felvétel egy gépjárműről, mellyel valószínűleg egy jeles vendég közlekedett az avatás napján. Háttérben a Széchenyi tér és a Templom utca sarkán található épület.
8
Eredeti méret
Szerző
1933
A bejegyzés létrehozása: 2022. március 20.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.