Flandorffer Ignác (1816-1891)

Keresés az archívumban

Helyszín
Flandorffer Ignác (1816-1891)
Eredeti méret

Lovag kőmáli Flandorffer Ignác a XIX. századi Sopron egyik legtehetősebb polgára, a Soproni Városszépítő Egyesület megalapítója volt. 1816. augusztus 26-án Sopronban született kereskedőcsaládból. Az elemi négy osztályát szülővárosában végezte; tizenkét éves korától Bécsben tanult. Két évet járt reáliskolába, majd a cs. és kir. Politechnikai intézet kereskedelmi tagozatát látogatta. Apja, id. Flandorffer Ignác, aki jó nevű borkereskedő volt, üzletét majdan fiának akarta átadni. Az ifjú tanulmányútra indult Triesztbe, majd Szicíliába; ezt követően bejárta egész Itáliát. Alig volt 21 éves, amikor 1837-ben elveszítette édesapját. A sors hazaszólította, átvette atyja kiterjedt üzlethálózatának vezetését. A Soproni Kereskedő Testületbe 1838 februárjában nyert felvételt. A rákövetkező évben feleségül vette Hofer Amáliát, a város leggazdagabb polgárának, néhai Hofer Péternek a leányát. Az ifj. Hofer Péter pedig Flandorffer leánytestvérével, Annával kötött házasságot.

Flandorffer hatalmas vagyonát részint saját, részint közös vállalkozásokba és alapítványokba fektette, s azzal mindenkor önzetlenül a köz javát szolgálta. 1841-ben a Széchenyi által alapított Sopron-Vasi-Szederegylet első támogatói között találjuk a nevét. 1845-ben a Soproni Selyemtenyésztő Részvénytársaság megalapításában is az övé volt a fő érdem. Flandoffer született kereskedőtehetség volt; nevéhez fűződik a soproni borászat felvirágoztatása. 1843 januárjában, amikor ecetgyár létesítésére kért engedélyt, elsősorban jelentős bortermelésére hivatkozott. Üzleti ügyességének és szakértelmének volt köszönhető, hogy az ekkor már Európa szerte ismert soproni bornak a tengeren túl is piacot szerzett.

A soproni polgárság javára - Hofer Péterrel közösen - alapította meg a Soproni Takarékpénztárat, célul tűzve ki az uzsorakamat visszaszorítását. Az intézménynek megalakulásától, 1842-től aligazgatója, majd 1858-tól 1891-ig igazgatója volt. Élénken reagált az 1830-as évek közepétől Európában beinduló vasútépítések hírére. Az ő érdeme Sopron vármegye első vasútvonalának kiépítése 1846-ban Sopron és Katzelsdorf között. 1848. július 9-től, december 16-ig a soproni nemzetőrség 2. századának kapitánya volt. Emberi szerénységét mutatja, hogy a forradalom idején nem fogadta el a felkínált polgármesteri tisztséget. A Bach korszakban sohasem kompromittálta magát. Az 1850-es évek közepétől az oktatásügy jeles előmozdítója volt. 1856-tól iskolai felügyelő és városi tanácsos, 1859-től a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Ezekben az években Sopron legnépszerűbb embere. A városi tanács 1865-ben felhívást tett közzé egy gázgyár létesítésére, a közvilágítás és a fűtés megoldása érdekében. Flandorffer kötelezte magát, hogy a gyárat egy év alatt felépítteti. Állta a szavát. A gázgyár létrehozatala Flandorffer egyik legjelentősebb tette volt. A gázfény először 1866 szilveszterén világította meg Sopront.

Ő volt, aki 1869-ben megalapította a Soproni Városszépítő Egyesületet. Kiemelten nagy gondot fordított az utcák fásítására. Azt tartotta, hogy a parkok és kertek a város tüdejét jelentik. Emberbaráti szeretetét legszebben példázta az 1873-ban általa alapított Polgárotthon, a szegényház.

Érdemei elismeréséül többször kitüntették. 1862-ben a Szent Gergely lovagrend tagja, 1868-ban pedig Ruszt díszpolgára lett. A királytól 1881-ben nemesi előnevet kapott a maga és a gyermekei számára. A város még életében utcát nevezett el nagy fiáról. 1891. február 11-én, 75 éves korában érte a halál. Temetésén az egész város gyászba öltözött; soproniak ezrei kísérték utolsó útjára.

1994-ben a Soproni Városszépítő Egyesület és a Gázgyár az első elnök, illetve a gyáralapító emléke előtt bronz relieffel tisztelgett.

Az írás az Aranykönyv 2000. című kötetben jelent meg és a szerző hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2000.
Írta és összeállította Sarkady Sándor és ifj. Sarkady Sándor
Kiadó: Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető: Bugyi Sándor

:::
Flandoffer Ignác emlékét Sopronban utca őrzi, illetve nevét viseli a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron – Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva. Szobrát 2011-ben avatták fel a Kossuth Lajos utcai körforgalomnál. Sopron Megyei Jogú Város képviselőtestülete minden évben, a Hűség napján Flandorffer Ignácról elnevezett díjat adományoz " a város gazdasági életében, gazdasági fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló gazdasági eredményeket elérők részére ".

Kép típusa
Kapcsolódó bejegyzés
A Várkerület 23.
A Várkerület 23. Az épületben a kép készítésekor már üzmelt az Ínyenckedő.
1
Eredeti méret
Schiff B. Fiai számlája
Schiff B. Fiai számlája Döbrentey Károlynak 1927-ből. A cég szintén a Várkerület 23-ban - akkori számozás szerint 24-ben - működött.
2
Eredeti méret
A Várkerület 23-as számú ház kapuja
A Várkerület 23-as számú ház kapuja - részlet - 1993-ból (Bárdics József felvétele)
3
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár
A Soproni Takarékpénztár épülete
1
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
2
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
3
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
4
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1921-ből
5
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
6
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
7
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
8
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
9
Eredeti méret
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
A Soproni Takarékpénztár betétkönyve 1929-ből
10
Eredeti méret
Kapcsolódó kiadvány
1816
A bejegyzés létrehozása: 2018. június 12.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.