A honlap frissítése miatt ideiglenesen nem elérhető a hozzászólás és a regisztráció funkció.
Szíves türelmüket kérjük.

Handler Nándor (1836-1888)

Hozzászólok
Handler Nándor (1836-1888)

Soproni építészcsalád sarja volt: a XIX. századi magyar architektúra élvonalába tartozó mester, a romantikus historizmus irányzatának szuverén tehetségű képviselője.

A Handler család Ausztriából települt Sopronba. A nagyapa, Handler Jakab (1765.?) a romantikus klasszicizmus korai szakaszának első mestere volt városunkban, az apa, Handler József (1796-1881) pedig neoreneszánsz ihletésű, városképalkotó házak egész sorának tervezője és kivitelezője.

Nándor 1836. február 27-én született Sopronban Handler József és Fuchs Katalin hatodik gyermekeként. Az apa 18S7-ben kérvénnyel fordult a városi tanácshoz, amelyben fia felmentését kérte a katonai szolgálat alól. Indoklásul azt hozta fel, hogy fia rajzolói tevékenységet senki sem pótolhatja építési vállalkozásában. A kérvény való igazat takart a Handler József kézjegyével ellátott tervrajzok 1855-tól már arról tanúskodtak, hogy azok felerészt nagytehetségű fiának a munkái. Nincs adat arról, hogy az akkor még alig húszéves Nándor hol végezte tanulmányait. Ránk maradt vázlatkönyve arról tanúskodik, hogy valahol Dél-Ausztriában, illetve Kelet- és Észak-Németországban sajátította el korszerű szakismereteit.

Munkássága során sok és szép építészeti feladat jutott osztályrészéül Sopronban. Handler Nándor romantikus építőművészete reprezentatív egyházi épületekben, illetve impozáns lakóházakban teljesedett ki a legtisztábban. Alig volt huszonhat éves. amikor az Orsolyarend számára elkészítette a templomból, zárdából és iskolából álló épületegyüttest. A romantizáló neogótika - különösen a karcsú őrtorony révén - a középkor illúzióját kelti a szemlélőben. A sekrestyében, a régi építőpáholyok mestereinek példájára, a boltozat zárókövén a tervező Handler Nándor szép, szakállas feje is ott látható (Hild Károly munkája).

Handler készítette el az evangélikus templom tornyának és a neológ zsinagógának első tervét is, még ha később mások - kevésbé költséges — tervei valósultak is meg. Felépült viszont 1866-ban a Táncsics utcában az Irgalmas nővérek neoromán kápolnája, amit később Handler templomépületté alakított át.

Az 1855-1888 közötti három évtizedben Handler egy egész sor igényes lakóépületet is tervezett. Ezek nagyobb része a belvárosban épült; szépsége révén kiemelkedik közülük a Széchenyi tér 19. sz. ház, az egész tér arculatát meghatározó, egyéni ritmusú homlokzatával (1856), a párkánydíszes Szent György u. 24. (1858), a neoreneszánsz homlokzatú Várkerület 77. (1868), a három utcára néző saroktelekre épült barokk stílű Templom u. 3. (1873), a francia reneszánsz motívumait idéző Rákóczi u. 3. udvari homlokzata (1879) és a Deák tér 25., amit az oszlopokkal keretezett loggia tesz gazdaggá és érdekessé (1880). Az ún. Russ-ház tervének sikere alapján bízták meg Handlert a dr. Solymossy-család nagylózsi kastélyának átépítésével 1881-ben. Jelentősek voltak a Lőverekben épített kerti házai is.

Handler Nándor 1888. szeptember 12-én hunyt el.

Művei nélkül a mai városkép sokkal szegényebb lenne. Winkler Oszkár írta róla: „Kiemelkedő építészeti tehetség volt. Alkotó erényei - biztos formaismerete, élénk fantáziája, jó arány- és ritmusérzéke - fokozott alapossággal és igényes építészmunkával párosultak tevékenységében."

1989 óta utca idézi emlékét és iskola viseli a nevet Sopronban. Arcvonásait Kugler Ferenc mellszobra (Liszt Ferenc Múzeum) és egy ismeretlen művész magántulajdonban lévő olajfestménye is őrzi.A legfontosabbat - múlhatatlan életművét - a város szép házai hirdetik.

Az írás az Aranykönyv 2000. című kötetben jelent meg és a szerző jogutódjának hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2000.
Írta és összeállította Sarkady Sándor és ifj. Sarkady Sándor
Kiadó: Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető: Bugyi Sándor

Kép típusa: 
Kapcsolódó bejegyzés: 
Kapcsolódó kiadvány: 
Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1836
A bejegyzés létrehozása: 2019. július 11.

Hozzászólások

Friedrich Rezső képe

Mellszobra pedig, sógornőmék/sógoromék/ lakását díszíti, mivel rokoni szálak fűzik a családot az építészhez. (Simonis család)

Kótai Mónika - szerkesztő képe

Egyszer talán lesz egy fotónk is a szoborról...:)

Friedrich Rezső képe

Rövidesen! ☺