Hauser Károly (1841-1911)

Keresés az archívumban

Helyszín
Hauser Károly (1841-1911)
Eredeti méret

A XIX. század második felében Sopron elismert művésze volt, jó nevű táj- és arcképfestő, a rajztanítás lelkes apostola az Állami Főreáliskolában, az iparos ifjúság továbbképzésének meleg szívű felkarolója.

Hauser Károly 1841. november 5-én született Sopronban. Édesatyja Hauser Lajos asztalosmester, édesanyja Zehtner Erzsébet polgárlány volt. Az elemi iskola és a két osztályos evangélikus reáliskola elvégzése után a tizenhárom éves Károly apja műhelyében inaskodott, majd felszabadulva segéd lett. Az ipart mégsem folytathatta, mert jobb lábát csonttuberkulózis miatt amputálni kellett. A féllábú fiatalember - aki már az iskolában is kitűnt remek rajzkészségével -, Bécsben folytatott művészeti tanulmányokat. Hazatérve, előbb a Csöndes- és Laehne magánintézetekben volt óraadó tanár, majd 1870-ben pályázati úton elnyerte az újonnan alakult Állami Főreáliskola rajztanári állását. A kitüntetéses oklevéllel érkező fiatal pedagógus mind a nyolc osztályban tanította a szabadkézi rajzot, s mellette az iparosiskolában ő volt a tanoncok legodaadóbb oktatója és istápolója. Mikor a rokkant művésztanár negyedszázados szolgálat után nyugdíjba vonult, a tanügyi hatóságok osztatlan elismerését és a város egyöntetű szeretetét tudhatta a magáénak.

A művész hagyatéka közel száz rajz és festmény. A képek részint magángyűjtők, részint a Liszt Ferenc Múzeum tulajdonában vannak. Emlékezetesek önarcképei, s megrendítő erővel hatnak a halottas ágyon fekvő édesatyjáról és édesanyjáról készített vízfestményei. Hauser tehetsége igazán a nyugdíjas évek során teljesedett ki. 1895-tól élete végéig a Bécsi úti 3. sz. alatt lévő családi ház műtermében dolgozott, amit több képén is megörökített.

A festészet és a grafika minden műfajában alkotott maradandót. A soproni tanács megrendelésére pl. négy nagy olajképet készített ( a Szent Mihály kapu, a Bécsi kapu, a Fövényverem utca, a kaszárnya), amelyek ma már a Liszt Ferenc Múzeum féltve őrzött kincsei.

Hauser Geiger metszetei nyomán a magyar történelem számos nagy eseményét örökítette meg finom, beszédes tollrajzokban. Shakespeare és Schiller műveihez készített illusztrációi is értékesek. A város megbízásából sorozatnyi díszoklevelet tervezett és rajzolt meg. Az ő nevéhez fűződik többek között Jókai Mór díszpolgári oklevelének elkészítése. Mint vérbeli iparost a lakatosmunka szépsége is mindig érdekelte. Hauser tervezte pl. a Steiner- és Altdörfer- sírbolt művészi szépségű vasrácsait az evangélikus temetőben.

Hauser Károly 1911. január 29-én hunyt el Sopronban. A Liszt Ferenc Múzeum 1959-ben - az ünnepi hetek alkalmával - emlékkiállítást rendezett munkáiból, összegyűjtve a művész Sopronban, Petőházán és Harkán található alkotásait. A kiállítás újra felragyogtatta a soproni művészetpártoló közönség előtt Hauser Károly méltatlanul elfeledett nevét - és megőrzésre érdemes életművét.

Az írás az Aranykönyv 2002. című kötetben jelent meg és a szerző jogutódjának hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2002.
Szerkesztette: Sarkady Sándor
Kiadó: Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető: Bugyi Sándor

Kép típusa
Kapcsolódó bejegyzés
A Patak utca és a Bécsi út találkozása
A Patak utca és a Bécsi út találkozása, jobbra a homlokzaton a kapu egykori címere (G.Nagy Béla felvétele)
Eredeti méret
Szerző
1841
A bejegyzés létrehozása: 2019. január 23.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.