Hillebrand Vince (1811-1872)

Keresés az archívumban

Helyszín
Hillebrand Vince (1811-1872)
Eredeti méret

A XIX. századi Sopron polgártársadalmának kiemelkedő alakja volt; a nagyhírű Hillebrand Likőrgyár megalapítója, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Kaszinó Egyletnek tíz éven át igazgatója és felvirágoztatója, a kaszinó új palotájának megálmodója és életre hívója.

Hillebrand Vince a sziléziai Tessenben született 1811. február 24-én. Édesapja Hillebrand Ferenc tehetős posztó gyáros volt, édesanyja Bartlein Barbara polgárlány. Hillebrand Vince a kereskedelmi iskola elvégzése után - a kor szokása szerint - vándorútra kelt. Vándorútja során került Sopronba, ahol barátja és üzlettársa, Lenck Sámuel segítségével letelepedett és igazi otthonát is megtalálta.

Kezdetben fűszer- és gyarmatáruval kereskedett, majd áttért a likőrgyártásra. Jobb módba kerülve, megvásárolta a (ma is álló) várkerületi házat, és 1843-ban letette a polgáresküt. 1848-ban lovas nemzetőrként szolgált, ezzel is hitet téve új hazája, Magyarország mellett.

Tehetsége, rátermettsége és megnyerő egyénisége az 1850-es évek népszerű közéleti szereplői sorába emelték Hillebrandot. Elnöke volt többek között a Kereskedelmi és Iparkamarának, elnökségi tagja a Soproni Takarékpénztárnak és a Gőzmalom Társaságnak, s helyi képviselője a Magyar Életbiztosítási Banknak.

1861-ben Hillebrand Vincét megválasztották a Kaszinó Egyesület igazgatójává. Tízéves működése új korszakot nyitott az egyesület életében. A Kaszinót - ami korábban úgyszólván a tisztviselők, ügyvédek és katonatisztek zárt körének találkozóhelye volt - Hillebrand megnyitotta a város kereskedő és iparos világa, az egész soproni polgárság előtt.

Egyénisége varázsával, műveltségével és szervezőkészségével új szellemet vitt a korábban csak vegetáló egyesület életébe. Havonta rendezett irodalmi ankétokat, zenei esteket és bálokat, a kultúra és a színvonalas szórakozás megyei központjává avatva a Kaszinót. 1870. május 15-én alakult meg a Kaszinó-Részvénytársaság, amely az egyesület új és végleges otthonának, a Kaszinó Palotának felépítését tűzte ki célul. A részvénytársaság elnökévé az egyesület igazgatóját, Hillebrand Vincét választották meg. Hillebrand időt, energiát és pénzt nem sajnálva látott hozzá élete nagy feladatához. Irányításával épült meg az impozáns külsejű, pazar berendezésű palota 1872-re. Önzetlen munkája gyümölcsét ő maga már nem élvezhette. Amikor a Kaszinó Egyesület 1872 őszén beköltözött Széchenyi téri új otthonába, Hillebrand Vince már a Szent Mihály-temetőben aludta örök álmát.

1872. június 9-én hunyt el. Elévülhetetlen érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg, s határozatot hozott, hogy emlékére a Kaszinó épületében mellszobrot állíttat... (Most, amikor a hajdani Kaszinó mint Konferencia Központ ébred új életre, szép alkalom nyílna annak a régóta esedékes mellszobornak a felállítására).

Az írás az Aranykönyv 2002. című kötetben jelent meg és a szerző jogutódjának hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2002.
Szerkesztette: Sarkady Sándor
Kiadó: Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető: Bugyi Sándor

:::
Hillebrand Vince emlékét egykori házának - Várkerület 85. - falán a "Hillebrand V." felirat őrzi, illetve emlékét az egykori Kaszinó, ma Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ épületén 2021. június 16. óta emléktábla is őrzi, melyet Kutas László szobrászművész készített.

Kép típusa
Szerző
1811
A bejegyzés létrehozása: 2017. november 2.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.