Kilátás Sopron felé

Keresés az archívumban

Helyszín
Kilátás Sopron felé
Eredeti méret

Noha honlapunkon, egy történet részeként, már szerepel Zsabokorszky Jenő képeslapja, szerettük volna a lapot külön bejegyzésben is megmutatni olvasóinknak. Mindenképpen érdekes lehet úgy nézni erre a képre, hogy tudjuk, ki, mikor és miért írta, sőt, a levéltitok legális megsértésével el is olvashatjuk a képeslap hátulját a már említett és a Kapcsolódó történet link alatt található linkre kattintva.

A fotó készítésének helyét az oldalunkon használt utcanévjegyzék szerint besorolni nem tudtuk, ám turistatérképen jelöljük. A jelölés a képeslap melletti vonatkozó ikonra kattintva jeleníthető meg.

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1929 körül
Kapcsolódó történet
Tartalomjegyzék
Kattintson a kívánt fejezetcímre a közvetlen eléréshez!

  I. Az 1929. évi soproni művésztelep

  Az 1920-as trianoni béke olyan következménnyel is járt, hogy a hazai képzőművészet elvesztett néhány ihlető műhelyet, mint pl. Nagybánya. Új helyszíneket kellett keresni, ahol fiatal művészek kibontakoztathatják tehetségüket. Ebben az egyik élenjáró művész Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) volt, aki már a nagybányai művésztelep létrejöttében is jelentős szerepet játszott, s 1912-1938 között a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Elgondolása az volt, hogy évfolyamonként más-más városba vagy vidékre küldi diákjait. Az első és második évfolyam számára Sopront választotta, a középső évfolyamok Mohácsra mentek, a végzősök pedig Pécsre, ill. a közeli Kökénybe. A telep vezetője pedig mindig egy idősebb, végzős, vagy nemrég végzett diák volt. A helyi sajtó az 1929. évi soproni művésztelep indulásáról így számol be („4 nő- és 10 férfi-művésze van az idei soproni művésztelepnek” c. cikk a Soproni Hírlapból):

  „Az egész város nagy szimpátiával fogadta tavaly azt a hírt, hogy a Képzőművészeti Főiskola két nagyhírű tanárának, Bosznay Józsefnek és Glatz Oszkárnak legkiválóbb növendékeiből nyári művésztelepet szerveznek Sopronban. A tavalyi nyáron létesült művésztelep mindenképpen sikerrel járt. Örült a város, hogy festői vidékét művészemberek megismerik, örültek a fiatal művészek, hogy annyi új színt, üde hangulatot fedezhettek fel Sopron vidékén. A nyár elmúltával rendezett kollektív kiállításukra még most is szívesen emlékezik vissza Sopron közönsége.
  Hogy az egymásra találás kölcsönösen szíves és maradandó volt, bizonyította Glatz Oszkárnak a tél folyamán Sopronban tartott előadása, melynek során nem mulasztotta el Thurner Mihály dr. polgármesternek megköszönni azt a szeretetet, mellyel a város a múlt évi művésztelep növendékeit fogadta, és egyben kérte, hogy ezt a meleg érdeklődést biztosítsa továbbra is a művésztelep számára. Természetes, a polgármester ezt a város közönsége nevében készséggel meg is ígérte.
  Sopron városa meg is őrizte szeretetét az ifjú művészek irányában. Tegnapelőtt alkalmuk volt ezt tapasztalni megérkezésükkor annak a 10 művész növendéknek, akik az idei nyarat ismét Sopronban fogják eltölteni. Egyelőre csak 10 érkezett, köztük 3 leány. 1 leány és 3 férfinövendék a napokban fog Sopronba érkezni. A város nevében Heiszler aljegyző fogadta a vendégeket. Az idén is a tanítóképzőben helyezték el őket. Egy hónapig Sopronban, egy hónapig Brennbergben fognak festeni.”

  A művésztelepről Parragi György először 1929. augusztus 1-jén írt cikkében tudósít „Glatz Oszkár festőművész tegnap Drezdából Sopronba érkezett” címmel (2.-3. o.) a Sopronvármegye c. lapban. Ebből megtudhatjuk, hogy 12 Glatz-növendék volt a művésztelepen, melynek az [Evangélikus Tanítóképző] adott otthont (Képezde u. 14.). A művésztelepről Glatz így nyilatkozott a lapnak:

  "Ilyen nagy városi művésztelep nincs most Magyarországon. Miskolcon az állam tart fenn egyet, a többi városi telep mind kisebb. Örülünk ennek különösen azért, mert Sopron művészi szempontból gyémántja az országnak. Nem győzök eléggé hálálkodni az önök nagyszerű [polgármesterének], aki a telep létesítésével megmutatta, hogy érzéke van a művészet iránt. A kultuszminisztérium hathatós támogatását kell megszereznünk ehhez és akkor sikerül Sopronnal Nagybányát pótolnunk."

  Arra a kérdésre, hogy milyennek tartja diákjait, nem kis büszkeséggel a legtehetségesebbeknek nevezte őket.
  "Az én osztályomon vannak a legmodernebbek, a legmaiabbak."
  Közülük Domanovszkyt emelte ki, mint meghatározó egyéniséget.

  |1|

  Édesanyám, Petrich Kató (Budapest, 1908 – Budapest, 1987) ennek a művésztelepnek volt tagja. Hazaküldött leveleiből kirajzolódik a művésztelep élete. Első hazaküldött levele szerint 1929. július 3-án érkezett Sopronba. Másnap szüleinek részletesen beszámolt az érkezésről és elhelyezésről.

  |2|
  "Sopron, 1929. VII. 4.
  Édes jó szüleim!
  Mint a Soproni Hírlapban is olvashatjátok, mi szerencsésen megérkeztünk és eddig még nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. A vasúton nagyon jó helyem volt az ablak mellett, és tekintve, hogy elég sokan voltunk, egész jól telt az idő. (...) Nemsokára Sopronba értünk ( ½ 5 körül, kis késéssel). A poggyászokat mind a fiúk hordták ki az állomás elé, honnan kocsi vitte a szállásunkra. A jegyző és egy kis rajztanár vártak ránk, mondták, hol fogunk lakni és enni. (...) A Lexikonban talán megtalálni Sopron térképen a Képezde utcát, itt lakunk. A fiúk az első emeleten, a lányok a földszinten. (...)
  Mikor megérkezés után kipakoltunk, toilettet csináltunk, elsétáltunk a vendéglőbe, ahol étkezünk. Ez bizony elég szép kis séta, de a város legszebb részein visz az út. A Balfi utcában van a vendéglő. Vacsora resztelt máj volt burgonya körettel, jó és rém sok. Utána még egy kicsit sétáltunk, a nagy parkban zene szólt és az egész város ott promenádozott. Nagyon szép volt, de én már egész alvajáró voltam, s hazamentünk, kivéve [Bellát], [Klárit], Domanovszkyt és Pirit, akik mindig külön excursiókat csinálnak. (...)"

  |13|

  Az első perctől kezdve szorgalmasan dolgozott. Az alábbi képeslapot július 7-én írta: "Édes jó Szüleim! Ezt a részletet rajzoltam tegnap reggel ½ 6-kor, akkor még kevesen járnak."

  |3|
  |4|

  A művésztelepre érkezett levelek közül Édesanyámnak az iparrajziskolából megismert barátnőjétől, Dirmayer Marianntól két levél maradt fenn. 1929. július 12-én ezt írja:
  "Remélem, már egészen belejöttél az új életmódba, és az új környezetet is megszoktad. A kellemes munka majd feledteti veled, ha valami nincsen rendjén. Különösen, ha mindig az lebeg szemünk előtt, amit a mi aranyos öreg mesterünk lelkünkre kötött, és semmi mással nem törődünk, úgy minden jó lesz. Örülök, hogy olyan jó munka-pajtásra akadtál Baráthban."

  A másik levélben (augusztus 6.) kitért a művésztelep többi lakójára is:
  "A többieknek hogy megy a festés? A Baráth nem jön haza tanulni?"

  |5|
  |6|

  Édesanyám július 8-i levelében szüleinek is említi társait:
  "Pénteken délután Baráth és Kertésszel voltam Bánfalván, kétszer olyan messze van, mint a vendéglőnk. Nagyon sok jó témát találtunk, ők ketten festettek, én skicceltem."

  |7|

  Július 27-én ezt írja haza: "Édeseim! Jól vagyok, Blanyi, Rohacsek Anni és Rázsó Klárival egy szobában mulatunk sokat. Hétfőn jön a Mester." Augusztus 5-én, a Brennbergbe költözés napján elkezdett levelében beszámolt arról, hogy Glatz Oszkár meglátogatta a telepet:
  "1.-én d.e. 10-kor testületileg kivonultunk az állomásra, ahol édes kis mesterünk feleségestől megérkezett. Amíg a csomagjait vizsgálták, leült székecskéjére és máris a neoklasszicizmusról beszélt. (… - folytatás Brennbergből este) Szóval a Mester székecskéjén ült, s mikor engem megpillantott, nagy derültséggel konstatálta „neoklasszikus” frizurámat. T.i. most középen elválasztva, simán hordom a hajam. A fogadtatás után a Mester a Pannónia-szállóba ment és utána, azt mondta, hozzánk jön, amiből ugyan délután 5 óra lett. Mi persze a szobánkban irtó rendet csináltunk, virág az asztalon, képek a falon, stb. Először hozzánk jött be, vele együtt az egész „brancs”. Mondhatom, jól tömve volt nálunk. Nagyon kedves volt, érdeklődött, hogy alszunk, nem-e kemény? Az én ágyam elé is leült s szemlélte a falon kitűzött munkáimat, kritikát mondott erre, arra, s egy udvarrészlet tetszett neki, krétarajz. Mondta, hogy jó, ha így keresgélve, többféleképp dolgozom, és fessek inkább. 3 olajképem bátortalan még, aquarellben színesebb vagyok. Állandóan és egyfolytában beszélt, magyarázott, tanított, tapasztalatairól, mindenről. Le is lett közben fotografálva, kíváncsi vagyok. Fenn a fiúknál a 3 szobát is végig járta velünk, ½ 7-kor elment, mi meg elrohantunk kicsit az uszodába, aztán rendbe szedve magunkat a [Tiwaldhoz] mentünk vacsorázni. Folyton ő tartotta szóval a társaságot, s a világ valamennyi témáján végigszáguldott. Nagyszerű hangulatban volt, bár a foga miatt megdagadt kicsit a bal fele, s ezért másnap reggel Pestre utazott. Vacsora után hazakísértük a Pannóniába, útközben is jól mulatva, s a szálloda előtt egész gyűrűt alkotva körülötte álltunk, s hallgattuk búcsúprédikációját, s kaptunk „Apollo áldását”. A járókelőknek majd kiugrott a szemük. Rém aranyos volt és egész felvillanyozott."

  |8|

  Augusztus 3-án a telep tagjai összejövetelt tartottak a Hubertus-lakban, ahonnan egy lapot küldött haza a résztvevők aláírásával.

  |9|
  |10|

  A telep tagjai – nem mindenki – két hétre vagy egy hónapra kimentek Brennbergbányára. A korábban hazaküldött egyik újságcikk szélére ezt írta: "Itt az iskolában augusztusban valami nyári tanfolyam lesz, ezért mi akkor Brennbergben fogunk lakni, ott is van egy iskola vagy mi. A felesleges holmit (kész képek, stb.) itt hagyjuk addig.”
  Egy alkalommal leszállhattak az egyik tárnába. Ehhez bányászruhába kellett öltözniük. Részletesen beszámol augusztus 17-i levelében a lenti körülményekről, s arról, hogy odalenn a talaj tényleg izzik, a hely nem véletlenül kapta nevét. Egy lapon megjelölte, hol szálltak le a mélybe.

  |11|
  |12|

  A bányában tett látogatásról szüleinek küldött 1929. augusztus 17-i levelében részletesen is beszámolt.

  "Brennberg, 1929. VIII. 17.
  Édes Szüleim!
  Egy újabb érdekes kirándulásról kell beszámolnom. (...) Csütörtökön reggel 9-kor mindnyájan felmentünk a bányába. (...) Az iroda előtt találkoztunk a bányaigazgatóval, s vele együtt mentünk a Borbála aknához. Itt mindnyájan tetőtől talpig átöltöztünk. Alul fürdőtrikót, rá iszonyú piszkos, foltos-lukas nadrágot, munkazubbonyt, kőkorszakbeli bakancsot, fejünkre nagy piszkos sapkát á la [Jackie Coogan]. Kezünkben carbid-lámpa. Mikor egymást megláttuk, képzelhetitek, milyen nevetés volt, nem is ösmertünk egymásra. Az igazgató, bányamester épp úgy nézett ki. Most ez a kolduscsapat átment az Ilona-aknához, ott szálltunk le. Ez már osztrák terület, de a szenet Magyarország kapja. (...) Pár pillanat alatt megérkeztünk 327 méterre a föld alá. Füstös folyosón szálltunk ki, kis mécsesektől megvilágítva ott láttuk az igazgatót a többiekkel, s egy pár piszkos embert, akik valami tűzről beszéltek az igazgatónak. „Megégünk mindnyájan” stb., hú, mi van itt. De megnyugtattak, hogy nincs veszély, egy helyen a csuszamlástól meggyúlt a szén és izzik. (...)"

  Augusztus 27-én Édesanyám már a záró kiállításról számolt be. "Ma délelőtt minden ünnepélyesség nélkül megnyílt. Nekem 6 grafikám és egy olajképem van kiállítva."
  Erről a sajtó is beszámolt. Ebből a hosszú cikkből megtudhatjuk, hogy név szerint kik voltak a telep résztvevői és arról is benyomásunk lehet, hogy milyen képeket állítottak ki.

  II. A soproni művésztelep résztvevői

  1. A művésztelep soproni illetőségű résztvevője: Piri Kálmán festő (Sopron, 1908. január 29. - Budapest, 1983. február 14.)
   http://piri-kalman.festmenyvetel.hu/alkoto/index/Kalman_Piri

  2. Baráth József (a Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt 1928-1932 között, más adat nincs)
  3. Domanovszky Endre (Budapest, 1907 – Budapest, 1974), kétszeres Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas festő, érdemes és kiváló művész.
   https://hu.wikipedia.org/wiki/Domanovszky_Endre_(festő)

  4. Fettich Izabella (nincs adat)
  5. Friedmann Mihály (nincs adat, a Képzőművészeti Főiskolán két ilyen nevű hallgató volt kb. azonos időben)
  6. Hecht Klára (nincs adat)
  7. Kertész (nincs adat)
  8. Lerner István (1927-1933 között a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, más adat nincs)
  9. Mezey Artúr (Gyöngyös, 1907 – Budapest, 1987) festőművész, grafikus
  10. Ocsvár Géza (a háború környékén az egri ciszterci gimnázium rajztanára volt http://www.gardonyi-eger.hu/_user/browser/File/Iskolat%C3%B6rt%C3%A9net… )
  11. Petrich Kató (Budapest, 1908 – Budapest 1987), grafikus, festőművész-rajztanár
  12. Rázsó Klára (nincs adat)
  13. Rohacsek Anni, a későbbi Martinszky Jánosné (1904 – Budapest, 1953) grafikus, festőművész
  14. Zettner Károly (nincs adat)

  A tábor nem hivatalos résztvevői voltak:

  • Glatz Henrik, Glatz Oszkár fia
  • Dabis Blanka, a bécsi képzőművészeti főiskola hallgatója, akit Petrich Kató leveleiben „Blanyi” néven emleget – ők barátnők voltak még az Iparrajziskolából.

  ***

  Kapcsolódó irodalom (megtalálhatók a soproni városi levéltárban):

  • 4 nő- és 10 férfi-művésze van az idei soproni művésztelepnek. Soproni Hírlap, XVI. évf. 1929. júl. 3.
  • Egyhetes kiállítást rendeznek a Festőteremben a soproni művésztelep növendékei. Soproni Hírlap, XVI. évf. 188. sz. 1929. aug. 22. 1. o.
  • Parragi György: Glatz Oszkár festőművész tegnap Drezdából Sopronba érkezett. Sopronvármegye, XXXII. évf. 1929.aug. 1. 2-3. o.
  • Parragi György: Részletes beszámoló a soproni művésztelep munkájáról. Sopronvármegye, XXXII. évf. 198. sz. 1929. szept. 1. 6-7. o.
  A történet kezdete és vége
  1929. július - szeptember
  Szerző

  Az 1858-ban megnyílt intézmény épülete a II.világháborúban súlyos károkat szenvedett, ezért elbontották, helyén sokáig a Gödör játszótér állt, majd a telket beépítették.

  A polgármester ekkor Sopronyi-Thurner Mihály (1878-1952) volt, aki a városvezetői tisztséget 1918 és 1941 között látta el.

  Fettich Izabella

  Rázsó Klára

  Tiwald Gusztáv vendéglője a Balfi út 1-3. szám alatt.

  Jackie Coogan (1914-1984) amerikai színész

  Comments

  Tarcsai Mária | 2015. július 4. 18:58

  Igényesen megírt érdekes és szép történet remek kivitelezésben Gratulálok! Keresztanyámnak volt egy nagyon szép Glatz Oszkár képe, sajnos nincs a birtokomban, pedig de jó lenne! Nem tudtam, hogy Sopronban művésztelep is volt. Jó lett volna ezt a szép kezdetet hagyományként megőrizni.

  Petneki Katalin | 2015. július 7. 16:48

  A következő pontosításokat szeretném tenni: a) A művésztelep résztvevői közül Lerner Istvánról azért nem találtam adatot, mert magyarosította nevét. Tehát: Lerner István = id. Lelkes István (1908 - 2000) festőművész, művészeti író. (Ezt bátyám árulta el.) b) A Bányászati Múzeumtól megtudtam, hogy a brennbergi bánya igazgatója 1929 nyarán Vajk Artúr volt.

  Szerző
  1929
  5545-1400
  1931 turista térképre

  Hozzászólások

  Horváth Péter Pál | 2016. október 31. 21:22

  Inkább a 80 m-el keletre a Csordahajtó út másik oldalán álló fa az (Bal 5556px Jobb 1395px) ...

  Tarcsai Mária | 2016. november 1. 07:56

  Na ezt meg kell beszélnem Jenővel, a mindent tudó tájfutóval és térképésszel.

  A bejegyzés létrehozása: 2016. október 29.
  Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.