Körmenet a Széchenyi téren II.

Keresés az archívumban

Körmenet a Széchenyi tér északi oldalán
1
Eredeti méret
Galatik Mátyás fodrászmester
2
Eredeti méret
Galatik Mátyás hirdetése 1941-ből
3
Eredeti méret

Csernus János küldte el honlapunknak ezt a fotót, melyen körmenet látható a Széchenyi téren. Sajnos a készítés idejét nem sikerült meghatározni, vélhetőleg az 1930-as években készülhetett a fotó. Érdekesség, hogy a felvételen két bankfiók is látszik, a bal oldalon a Soproni Takarékpénztár míg a jobb oldalon a Magyar Általános Takarékpénztár Rt. felirat olvasható az épületek homlokzatán. Köztük Galatik Mátyás fodrászüzlete működött, pontosabban - a felirat tanulsága szerint - ez egészen pontosan egy "Női fésülőterem" volt, ahol egyébként különféle illatszereket is nagy választékban lehetett vásárolni.

---
Honlapunkra 2014. január 31-én került fel az eredeti bejegyzés, melyet most, 2015. január 3-án számos adattal és egy fotóval is frissítünk. Időközben ugyanis rábukkantunk Galatik Mátyás életrajzára a Sopron és Sopronvármegye Ismertetője (1934) c. kötetben. Onnan idézünk: "Galatik Mátyás női fodrászmester született 1878-ban Temesszentandráson. Szakmájában 1894-ben Bécsben szabadult fel, majd három évig női fodrászati iskolát végzett és 1903-ban önállósította magát Sopronban. Előbb a Kossuth-úton majd 1913 óta a Széchenyi-téren vezeti speciális női fodrászati szalonját és illatszertárát. A háború alatt a 13. h. gy. ezreddel a montenegrói és Albán fronton az összeomlásig, mint tizedes teljesített szolgálatot. 1907 óta a városi törvh. b. tagja, a fodrász e. elnöke, jelenleg diszelnöke, az ipartestület elöljárója; a Kath. Kör és Kaszinó tagja. Bécsben több nemzetközi fésülőversenyen első és második díjat nyert."

A közzétett fotót illetően is számos új információval lettünk gazdagabbak, miután Győri István a következőket osztotta meg velünk: "A Galatik-család a fodrászat és drogéria feletti lakásban lakott.A képen a ház erkélyén jobbról balra haladva: Fidler Emília dédanyám, mellette lánya, Galatik Margit, anyai nagymamám. Az erkélyen áll még Galatik Mátyás és két kisfiút fog kézen: Friedrich Ernőt fehér ingben, és valószínűleg Friedrich Gábort. A nyitott ablakban áll Friedrich Ernő, anyai nagyapám. Az ablakon kikönyöklő lányok valószínűleg a varrónők Galatik Erzsébet varrószalonjából, amely a lakásban működött a szélső szobában. Galatik Erzsébet halt meg utoljára a családból 2012-ben.
Az említett "Friedrich"-ek nem tagjai a híres soproni Friedrich- családnak. A mi Friedrich-családunk Mattersburgból költözött Sopronba és a Mező utcában laktak."
István eljuttatta hozzánk Galatik Mátyás portráját is, melyet szintén most, a frissítéssel adunk közre. Ezúton köszönjük a segítségét!

---
Bár a fotóról eredetileg azt hittük, a körmenet lesz rajta a lényeges, ma már tudjuk, hogy a Galatik-féle fésülőterem került a középpontba. Bár a bejegyzés címén több okból sem szeretnénk változtatni, íme egy újabb adalék a fodrászmester munkásságához, egy hirdetés 1941-ből.

---
Második kapcsolódó bejegyzésünkben az épületben egykor, jóval a fodrászmester működése előtt dolgozó soproni fotósról olvashatók információk.

---
Honlapunkon hat esztendeje szerepel ez a bejegyzés, most, 2020 augusztusában újabb információkkal tudjuk bővíteni, Bálint Katalinnak köszönhetően, aki a következőket írta:

Galatik Mátyás fodrászmester, a krónikák szerint, 1878-ban született Temesszentandráson, édesanyját Kheim Zsuzsannának hívták. A Galatik név vitatottan olasz vagy görög eredetű. A "galatikosz" szó, ógörög nyelven keltát jelent. A kelták kalandvágyó nép volt, egészen a Kaukázusig vonultak, a mai Ukrajnán, Görögországon keresztül. Görögországból kerülhetett valamelyik ős Temesvár környékére. Ugyanakkor néhai anyósom elmondása szerint a családi mondák alapján volt egy ük-üknagypapa (a Galatikok őse), aki Olaszországból Galatti néven vándorolt be anno, a család így olasz származásúnak véli, az apai ágon felmenő őseit. Az ükmama "Kheim" neve pedig erősen németes hangzású, Temesvár környéke az erdélyi szászok központja volt anno. Galatik Úr (a fodrász) tehát feltételezhetően német anyanyelvű volt. Mindössze 10 éves volt, amikor az édesapja Bécsbe vitte egy volt katonatárs-barátjához fodrászatot tanulni. Ez a bécsi (sikeres, felkapott) fodrászmester a saját, hasonló korú fiával együtt, fiaként nevelte a barátja gyermekét. Amikor Sopronban telepedett le, a nevelőapja nyitott számára fodrászműhelyt, és illatszerboltot. Később a felesége -Fiedler Emília- is kitanulta Bécsben a fodrász szakmát! A párnak 5 gyermeke született: Mátyás, Margit, Emília, Guido, és Erzsébet. Az Ön bankbéli munkatársa tehát, sejtését igazolandó, a híres soproni fodrász Úr fia, aki születésekor apja keresztnevét kapta. Az ifjabb Mátyásnak 2 gyermeke született: Zsuzsanna (2014-ben elhunyt) és Mihály (filozófia professzor, egyetemi tanár, jelenleg Bécsben él,gyermeke nincs). Zsuzsanna(apja nyomdokain haladva szintén hegedült) 2 fia közül az idősebb András (szintén zenész, a családban tehát több generáción keresztül a zene szeretete fellelhető), a gyermekeim apja. Visszakanyarodva az "idősebb" Galatik Mátyás (vagyis a fodrász) további gyermekeihez: Margit néni révén házassággal a Friedrich név került be a családba. Az egyik előttem hozzászóló Úr, Győri István, Margit néni Friedrich Mária nevű leányának fia, azaz Galatik Mátyás dédunokája. Margitnak 3 gyermeke született: Friedrich Ernő, Gábor és Mária. A fotón látható erkélyen, a hozzászóló Győri István(dédunoka) szerint a két kisfiú Ernő és valószínűleg Gábor, azaz István nagybátyjai. Ők tehát, a fodrász Galatik Mátyás unokái, (fia Mátyás nincs a fotón!). A Friedrich gyerekek közül Ernő -tudomásom szerint- 1930-ban született,s mivel a gyermekek a fotón már kb 4-6 éves kisfiúnak látszanak, ez eldönti azt, hogy a fotó jóval később készült, mint a hozzászólásokban olvasható. Véleményem szerint a számok tükrében tehát 1934-36-os keletkezésű lehet. Tudomásom szerint, a három Friedrich unoka közül, napjainkban már csak Friedrich Gábor él. Galatik Guidó -Galatik fodrász Úr második fia- az egyetemi évek alatt a nevét apja születés helye után, Temesszentandrási-ra változtatta, ő híres kohómérnök lett, legjobb tudomásom szerint 8 gyermeke született. Megemlékeznék közülük Dr. Temesszentandrási Hedvigről, aki nyugalmazott ortopéd főorvos, jelenleg Budapesten él. Galatik Emília fiatalon, 25-26 életéve körül betegségben elhunyt, leszármazója nincs, mint ahogyan a kalandos életű Galatik Erzsébetnek sem születtek gyermekei. Erzsi néni fiatalon Venezuelába disszidált, ahol megismerte férjét, a Kanári szigeteken vásároltak több ingatlant,ide-oda ingázott, e nagy földrajzi távolságokon.Utolsó éveit Gödöllőn töltötte, ott hunyt el, de Sopronban nyugszik szülei sírjában. Valójában ahogy a családtagként hozzászóló Úr írta, Galatik fodrász úr gyermekei közül Erzsi néni halt meg utoljára 2008-ban, de vele a család nem halt ki, mert ahogy vázoltam, Galatik fodrász úr két fiának (Mátyás és Guidó) és egyik lányának (Margit), szép számban vannak további leszármazói.

Köszönjük szépen!

---
2021 decemberében ismét rendkívül érdekes hozzászólással sikerült még tovább bővíteni a képhez kapcsolódó információk sorát. Dr. Temesszentandrási Hedvig osztotta meg velünk a következőket:

A korábbi hozzászólások alapján szeretném megosztani a bejegyzés tárgyával kapcsolatos hozzáfűzni valóimat. Forrásaim többfélék. Részben írásos dokumentumok, részben a szűkebb, és tágabb családból származók. Elsőként "leleplezem" magam. Dr. Temesszentandrási Hedvig vagyok, Temesszentandrási/Galatik Guido legidősebb gyermeke.
Elsőként Dr. Schőberl Miklós Béla megállapításait erősítem meg, a képen megörökített Húsvéti Körmenet idejét illetően. Galatikék lakásának erkélyén nagyapám, Galatik Mátyás mellett nagy valószínűséggel felesége (született Fiedler Emília) áll, az erkélyrács által részben takartan a két Galatik fiú, Mátyás, és Guido láthatók. Egyértelműen az 1917-es évre utal a kép bal alsó sarkában látható hölgy öltözéke! Tarcsai Mária bejegyzése nagybátyámról, Galatik Mátyásról. pontosan egyezik az én emlékeimmel.
A rendelkezésemre álló dokumentumokat, melyeket Bálint Katalinnal is megosztottam, Erzsi nagynéném (Elizabeth G. de Berta) visszahonosításakor kerültek hozzám. Részben a zsidótörvények kapcsán beszerzett származási iratokból, részben pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSz) segítségével beszerzett romániai levéltári iratokból. Nem utolsósorban némi nehézségek árán Venezuelából, Erzsi néni ott kötött házasságáról.
A lényegen nem változtat, de Bálint Katalin közlésébe az én hibámból került tévesen nagyapám édesanyjának leánykori neve; helyesen Nunheimer Margit.
A képen látható Széchenyi tér 20. számú házat a bombázások megkímélték, bár az Orsolya Nővérek zárdájával egy tömbben volt, a végzetét mégis gyújtogatás okozta. Nagyanyám lakásában egy ún. örökégő, fűrészporral táplált kályha volt. A Sopront elfoglaló szovjet katonák rejtekhelyet gyanítottak benne, ezért az izzó fűrészpor tömeget kiszórták a kályha előtti parkettre. Az ablakból már többméteres lángok csaptak ki, amikor egy szovjet katona rohant be a pincébe, ahol rejtőzködtünk, és kézzel-lábbal magyarázta, hogy tűz van. Soha nem felejthető emlék a sötét éjszakában látott kép. Az egész ház kiégett, sokáig kétséges volt, hogy érdemes-e helyrehozni. 1960-61-ben még romos állapotában láttam.
Bálint Katalin csak nagyon röviden említi meg Édesapámat, én szeretném bővebben megismertetni az életútját.
A Galatik gyerekek sorában Ő volt a negyedik. Virtuóz zongorista volt. Gimnáziumi, és főiskolai évei alatt Ő szolgáltatta a zenei kíséretet a soproni moziban a némafilmek alá. Sopronban érettségizett, és a József Nádor Gazdasági és Műszaki Egyetem Soproni Főiskolai Karán szerzett vaskohómérnöki diplomát. 1936-ban került a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság salgótarjáni acélárugyárába, majd hamarosan az ózdi kohászathoz. A díj alapításának évében, 1948-ban Kossuth díjat kapott, a "durvaacél" gyártás háború utáni újraindításáért. A Duna-hidak újjáépítésében szerzett érdemeiért neve szerepelt az azóta sajnálatosan eltávolított emléktáblán a Margit híd pesti hídfőjénél. A magyar kohászat megkerülhetetlen személyisége volt, nemzetközi szaktekintély.
Szerteágazó érdeklődését jelzi, hogy már a hatvanas években komoly ismereteket szerzett az értékelemzésről, idehaza oktatta is, és Ő tanította be az első nyugatnémet értékelemzőket is.
Salgótarjáni éveiben ismerkedett meg Édesanyánkkal. Nyolc gyermeket neveltek föl. Valamennyien diplomások vagyunk.
Komoly csábítások ellenére sem merült föl soha, hogy elhagyja a szülőhazáját.
Aktív korszakának utolsó éveiben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezetőjeként a teljes kohászati spektrum koordinátora volt.
Azt gondolom, Sopron büszke lehet a szülöttjére.
1986-ban halt meg.

Apró kiegészítés a Galatik név eredetéhez:
Az emlegetett "Galatti" feltételezés soha semmilyen megerősítést nem nyert. A kelta eredet először legidősebb fiam latin tanulmányaihoz fűződik (kötelező ógörög tanulmányok révén). Ehhez csatlakozik a 23andme portál vizsgálata a genetikai térképemről, amely megerősíti a kelta eredetet.

Köszönjük széepn!

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1930-as évek és 1941
Szerző
1932
1941
3939-1825
Évszámos térképre

Hozzászólások

Horváth Péter Pál | 2014. március 14. 21:30

A képen látható épületek:
Balra a Soproni Takarékpénztár ( Soproner Sparkassa) - saját palota- Széchenyi tér 19.
Szemben a Szent Orsolya Rend épülete Széchenyi tér 20. Itt láthatók az alábbiak üzletek:
A kaputól balra: Galatik Mátyás Illatszerek és kozmetikai cikkek üzlete és manikür szolgáltatás.
A kaputól jobbra Magyar Általános Takarékpénztár Rt. Soproni fiókja (főtelep Budapest)

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2016. szeptember 3. 22:08

A bejegyzés címe jó, a képen ugyanis a 1917. évi husvéti körmenet látható. A kép unikális értékét pedig az adja, hogy ezen a katonaság is részt vett, mégpedig felismerhetően a Magyar Királyi Honvéd Állomásparancsnokság 1914. április 5-én kiadott 94. számú utasításában leírtak szerint. Ilyen fénykép a Fortepan több száz körmenet témájú képe között sem található!

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2017. szeptember 6. 22:00

Kizárnám, mert ez akép a park formája alapján biztosan (szerintem több évvel) 1913 elött készült.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2017. szeptember 6. 10:56

Kép az 1917-es (kinagyított képen villamos sín!) husvéti körmenetet mutatja, melyen katonaság is részt vett. "A feltámadás magasztos ünnepét a szokásos ceremóniák keretében tartották meg.....A hatóságok képviselve voltak. ....a processzió zavartalanul tehette meg a szokásos útját a városban" (Soproni napló 1917.04. 08. Hírek)

Horváth Péter Pál | 2017. szeptember 6. 14:55

Én inkább a '30-as éveket tartom reálisnak. A villamossín (ezen a részen) az úttest tér felőli szélén futott. Galatik Mátyás, legkorábban az 1929-es címtárnak tűnik fel és ekkor még a Kolostor utcában lakott. Mint a képaláírásban szerepel, itt már az üzlet feletti lakást bérelték (a ház ekkor a Szent Orsolya Rend tulajdonában volt) ...

Tarcsai Mária | 2017. szeptember 9. 20:44

Az első képen látható két kisfiú közül az egyik a volt kollégám, Galatik Mátyás, akivel nyugdíjazásáig (kb. 1970-es évek) együtt dolgoztam az OTP Várkerület, Lenk átjárói fiókjában. Én még tapasztalatlan kezdő voltam, míg ő már idősebb, precíz, mindenre kiterjedő figyelmű belső ellenőr, aki a legkisebb hibát is észrevette és számon kérte. Mi fiatalok, igen tartottunk a szigorúságától és szokatlan precízségétől, de tiszteltük őt, és végtelenül élveztük a mindenre kiterjedő jó humorérzékét. Az biztos, hogy az ő mindenre kiható banki precizitása több generáció banktisztviselőjére is kihatott. Úgy rémlik, hogy a soproni Szimfonikus zenekarnak is tagja volt, harmadik hegedűs csoport tagjaként.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2017. szeptember 10. 09:50

Az ifj. "Galatik Mátyás droguista, a Zeneegyesület pénztárosa" (Levélszekrény, SSz 1987/2. 95 p) de ő Győri István 1. frissítésben olvasható kiegészítése szerint nem látható a képen.

Tarcsai Mária | 2017. szeptember 10. 12:25

Hát azért mégis ehhez a családhoz kötődik az én volt kollégám története. Határozottan tudom, hogy édesapja fodrász volt. Nem hiszem, hogy Sopronban túl sok Galatik nevű fodrász-család volt.

Bálint Katalin | 2020. augusztus 18. 19:54

Kedves Mária! Engedje meg, hogy néhány kéretlen szóval hozzászóljak a bejegyzéséhez: az a Galatik Mátyás, akiről Ön említést tesz, valóban a szóban forgó Galatik fodrász Úr fia volt, az Ön sejtése tehát jó. Ezt az állításomat tekintheti hivatalosnak, hiszen olyan szinten van információm a családról, hogy gyermekeim Galatik fodrász Úr ükunokái. Galatik Mátyás fodrászmester, a krónikák szerint, 1878-ban született Temesszentandráson, édesanyját Kheim Zsuzsannának hívták. A Galatik név vitatottan olasz vagy görög eredetű. A "galatikosz" szó, ógörög nyelven keltát jelent. A kelták kalandvágyó nép volt, egészen a Kaukázusig vonultak, a mai Ukrajnán, Görögországon keresztül. Görögországból kerülhetett valamelyik ős Temesvár környékére. Ugyanakkor néhai anyósom elmondása szerint a családi mondák alapján volt egy ük-üknagypapa (a Galatikok őse), aki Olaszországból Galatti néven vándorolt be anno, a család így olasz származásúnak véli, az apai ágon felmenő őseit. Az ükmama "Kheim" neve pedig erősen németes hangzású, Temesvár környéke az erdélyi szászok központja volt anno. Galatik Úr (a fodrász) tehát feltételezhetően német anyanyelvű volt. Mindössze 10 éves volt, amikor az édesapja Bécsbe vitte egy volt katonatárs-barátjához fodrászatot tanulni. Ez a bécsi (sikeres, felkapott) fodrászmester a saját, hasonló korú fiával együtt, fiaként nevelte a barátja gyermekét. Amikor Sopronban telepedett le, a nevelőapja nyitott számára fodrászműhelyt, és illatszerboltot. Később a felesége -Fiedler Emília- is kitanulta Bécsben a fodrász szakmát! A párnak 5 gyermeke született: Mátyás, Margit, Emília, Guido, és Erzsébet. Az Ön bankbéli munkatársa tehát, sejtését igazolandó, a híres soproni fodrász Úr fia, aki születésekor apja keresztnevét kapta. Az ifjabb Mátyásnak 2 gyermeke született: Zsuzsanna (2014-ben elhunyt) és Mihály (filozófia professzor, egyetemi tanár, jelenleg Bécsben él,gyermeke nincs). Zsuzsanna(apja nyomdokain haladva szintén hegedült) 2 fia közül az idősebb András (szintén zenész, a családban tehát több generáción keresztül a zene szeretete fellelhető), a gyermekeim apja. Visszakanyarodva az "idősebb" Galatik Mátyás (vagyis a fodrász) további gyermekeihez: Margit néni révén házassággal a Friedrich név került be a családba. Az egyik előttem hozzászóló Úr, Győri István, Margit néni Friedrich Mária nevű leányának fia, azaz Galatik Mátyás dédunokája. Margitnak 3 gyermeke született: Friedrich Ernő, Gábor és Mária. A fotón látható erkélyen, a hozzászóló Győri István(dédunoka) szerint a két kisfiú Ernő és valószínűleg Gábor, azaz István nagybátyjai. Ők tehát, a fodrász Galatik Mátyás unokái, (fia Mátyás nincs a fotón!). A Friedrich gyerekek közül Ernő -tudomásom szerint- 1930-ban született,s mivel a gyermekek a fotón már kb 4-6 éves kisfiúnak látszanak, ez eldönti azt, hogy a fotó jóval később készült, mint a hozzászólásokban olvasható. Véleményem szerint a számok tükrében tehát 1934-36-os keletkezésű lehet. Tudomásom szerint, a három Friedrich unoka közül, napjainkban már csak Friedrich Gábor él. Galatik Guidó -Galatik fodrász Úr második fia- az egyetemi évek alatt a nevét apja születés helye után, Temesszentandrási-ra változtatta, ő híres kohómérnök lett, legjobb tudomásom szerint 8 gyermeke született. Megemlékeznék közülük Dr. Temesszentandrási Hedvigről, aki nyugalmazott ortopéd főorvos, jelenleg Budapesten él. Galatik Emília fiatalon, 25-26 életéve körül betegségben elhunyt, leszármazója nincs, mint ahogyan a kalandos életű Galatik Erzsébetnek sem születtek gyermekei. Erzsi néni fiatalon Venezuelába disszidált, ahol megismerte férjét, a Kanári szigeteken vásároltak több ingatlant,ide-oda ingázott, e nagy földrajzi távolságokon.Utolsó éveit Gödöllőn töltötte, ott hunyt el, de Sopronban nyugszik szülei sírjában. Valójában ahogy a családtagként hozzászóló Úr írta, Galatik fodrász úr gyermekei közül Erzsi néni halt meg utoljára 2008-ban, de vele a család nem halt ki, mert ahogy vázoltam, Galatik fodrász úr két fiának (Mátyás és Guidó) és egyik lányának (Margit), szép számban vannak további leszármazói.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2020. augusztus 18. 15:30

Kedves Katalin, Mária sajnos már nem olvashatja a sorait, de az emléke előtt tisztelegve és mint a honlap szerkesztője is, nagyon köszönöm a tartalmas hozzászólását, amit ha hozzájárul, a bejegyzés szövegének frissítéseként ott is felhasználnék, ahogy tettem ezt más esetben mások kiegészítéseivel korábban is.

Bálint Katalin | 2020. augusztus 18. 20:01

Kedves Mónika! Miután korrigáltam néhány dátumot, a szövegben jelzett dr. Temesszentandrási Hedvig (az illető hölgy Galatik fodrász Úr Guidó nevű fiának a leánya - azaz Galatik Mátyás unokája-) elmondása alapján, így a bejegyzésem közzétételéhez természetesen hozzájárulok. Valószínűleg hiteles adatokkal.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2020. augusztus 19. 11:01

Nagyon köszönöm, bele fogom szerkeszteni a fenti szövegbe.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2018. november 12. 20:32

A körmenet 1917-es dátumát feladom, mert a Magyar Álltalános Takarékpénztár Rt. 1922-ben létesített Sopronban fiókot és a képen már ott látható.
A fénykép magasan az emberek feje felett készült, ha a "Vaságyú" talpazatáról, akkor a felvétel 1922 és 1932 közötti lehet.

Dr. Temesszentandrási Hedvig | 2021. december 30. 14:11

A korábbi hozzászólások alapján szeretném megosztani a bejegyzés tárgyával kapcsolatos hozzáfűzni valóimat. Forrásaim többfélék. Részben írásos dokumentumok, részben a szűkebb, és tágabb családból származók. Elsőként "leleplezem" magam. Dr. Temesszentandrási Hedvig vagyok, Temesszentandrási/Galatik Guido legidősebb gyermeke.
Elsőként Dr. Schőberl Miklós Béla megállapításait erősítem meg, a képen megörökített Húsvéti Körmenet idejét illetően. Galatikék lakásának erkélyén nagyapám, Galatik Mátyás mellett nagy valószínűséggel felesége (született Fiedler Emília) áll, az erkélyrács által részben takartan a két Galatik fiú, Mátyás, és Guido láthatók. Egyértelműen az 1917-es évre utal a kép bal alsó sarkában látható hölgy öltözéke! Tarcsai Mária bejegyzése nagybátyámról, Galatik Mátyásról. pontosan egyezik az én emlékeimmel.
A rendelkezésemre álló dokumentumokat, melyeket Bálint Katalinnal is megosztottam, Erzsi nagynéném (Elizabeth G. de Berta) visszahonosításakor kerültek hozzám. Részben a zsidótörvények kapcsán beszerzett származási iratokból, részben pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSz) segítségével beszerzett romániai levéltári iratokból. Nem utolsósorban némi nehézségek árán Venezuelából, Erzsi néni ott kötött házasságáról.
A lényegen nem változtat, de Bálint Katalin közlésébe az én hibámból került tévesen nagyapám édesanyjának leánykori neve; helyesen Nunheimer Margit.
A képen látható Széchenyi tér 20. számú házat a bombázások megkímélték, bár az Orsolya Nővérek zárdájával egy tömbben volt, a végzetét mégis gyújtogatás okozta. Nagyanyám lakásában egy ún. örökégő, fűrészporral táplált kályha volt. A Sopront elfoglaló szovjet katonák rejtekhelyet gyanítottak benne, ezért az izzó fűrészpor tömeget kiszórták a kályha előtti parkettre. Az ablakból már többméteres lángok csaptak ki, amikor egy szovjet katona rohant be a pincébe, ahol rejtőzködtünk, és kézzel-lábbal magyarázta, hogy tűz van. Soha nem felejthető emlék a sötét éjszakában látott kép. Az egész ház kiégett, sokáig kétséges volt, hogy érdemes-e helyrehozni. 1960-61-ben még romos állapotában láttam.
Bálint Katalin csak nagyon röviden említi meg Édesapámat, én szeretném bővebben megismertetni az életútját.
A Galatik gyerekek sorában Ő volt a negyedik. Virtuóz zongorista volt. Gimnáziumi, és főiskolai évei alatt Ő szolgáltatta a zenei kíséretet a soproni moziban a némafilmek alá. Sopronban érettségizett, és a József Nádor Gazdasági és Műszaki Egyetem Soproni Főiskolai Karán szerzett vaskohómérnöki diplomát. 1936-ban került a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság salgótarjáni acélárugyárába, majd hamarosan az ózdi kohászathoz. A díj alapításának évében, 1948-ban Kossuth díjat kapott, a "durvaacél" gyártás háború utáni újraindításáért. A Duna-hidak újjáépítésében szerzett érdemeiért neve szerepelt az azóta sajnálatosan eltávolított emléktáblán a Margit híd pesti hídfőjénél. A magyar kohászat megkerülhetetlen személyisége volt, nemzetközi szaktekintély.
Szerteágazó érdeklődését jelzi, hogy már a hatvanas években komoly ismereteket szerzett az értékelemzésről, idehaza oktatta is, és Ő tanította be az első nyugatnémet értékelemzőket is.
Salgótarjáni éveiben ismerkedett meg Édesanyánkkal. Nyolc gyermeket neveltek föl. Valamennyien diplomások vagyunk.
Komoly csábítások ellenére sem merült föl soha, hogy elhagyja a szülőhazáját.
Aktív korszakának utolsó éveiben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezetőjeként a teljes kohászati spektrum koordinátora volt.
Azt gondolom, Sopron büszke lehet a szülöttjére.
1986-ban halt meg.

Dr. Temesszentandrási Hedvig | 2021. december 30. 14:54

Apró kiegészítés a Galatik név eredetéhez:
Az emlegetett "Galatti" feltételezés soha semmilyen megerősítést nem nyert. A kelta eredet először legidősebb fiam latin tanulmányaihoz fűződik (kötelező ógörög tanulmányok révén). Ehhez csatlakozik a 23andme portál vizsgálata a genetikai térképemről, amely megerősíti a kelta eredetet.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2021. december 30. 17:40

Kedves Hedvig! Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést! Hihehetetlen, hogy ennyi év után is még mindig ilyen sok érdekességet tudhatunk meg a fotóról.
Ahogy korábban is tettem a hosszabb hozzászólásokkal, most az Önét is beemeltem - változtatások nélkül - a bejegyzés szövegébe is.
Az épületről a háború utáni újjáépítás után is van fotónk, itt: https://sopronanno.hu/bejegyzes/a-szechenyi-ter-20-a-haboru-utan
Amennyire tudom, a kép 1960 körül készült.

Dr. Temesszentandrási Hedvig | 2021. december 30. 18:34

Kedves Mónika!
Sajnos az évszámra nem emlékszem biztosan, de 1960-ban lehetett, amikor a Soproni Ünnepi Hetek idejére első alkalommal feloldották a határzárat. Két barátnőmmel - egyikük a "mozis" Friedrich Károly rokona - néhány napot Sopronban töltöttünk. Akkor még romos állapotában láttam az épületet.
Mellékszál: Barátnőimmel néhány színes diakép erejéig szerepeltünk Friedrich Károly "Szép Sopron" című szenzációs országjáró előadásában.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2021. december 31. 11:30

A Szép Sopron! sorozat teljes anyaga megvan nekem, a honlapon egy válogatást készítettem belőlük, szerintem akkor biztosan megtalálja a képek között azokat, amiken szerepelnek. Ha így van, örömmel veszem, ha megírja majd. Köszönöm!

A bejegyzés létrehozása: 2014. január 31.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.