Mozaikok a Soproni Helytörténészek Baráti Körének 50 éves múltjából - 2. rész

Hozzászólok
A Szemle szerkesztőbizottsága az 1990-es években

A kör megalakulása pillanatától szoros kapcsolatban állt városunk patinás helytörténeti folyóiratával a közel 100 éves Soproni Szemlével. Részben azáltal, hogy a szerkesztőbizottság tagjai a helytörténészek körének is tagjai voltak, részben úgy, hogy a kör tagjainak kutatásából a folyóirat is közölt.

A helytörténet- és a történelemkutatás viszonyát Csatkai Endre egy hasonlattal jellemezte. A tengeren történő áruforgalom során a nagy hajók lehorgonyoznak a kikötők sekély vize előtt, és a hozott árut fürge kis helyi hajók viszik a partra, és ugyancsak ők szállítják onnan az elvitelre szánt rakományt. Kölcsönösen szükség van erre a kétoldalú kapcsolatra. Ugyanúgy, ahogy a helytörténet kutatók és Sopron tudományos helytörténeti folyóirata kapcsolatára is.

A két közösség ugyanazon tagjai közül elsőként Domonkos Ottóról osztom meg emlékeimet. Ő élete delén, sötét hajjal is „nagy öregnek” számított közöttünk, és többen már ekkor Ottó bácsinak szólították. Minden témához hozzá tudott szólni. Rendszerint úgy kezdte mondandóját, hogy Endre bácsi (Csatkai Endre) erről már írt, és megnevezte a forrás helyét. Mindenben mesterének tartotta múzeumi elődjét, még nyughelye is tudatosan került példaképe sírja mellé az ó Szent Mihály temető falánál.

Halkan, megfontoltan beszélt. Ha vitatott valamit, tapintattal tette. Amikor a kör leendő szabályait fogalmazták meg, akkor is meggyőző érvekkel juttatta érvényre a [véleményét]. És mindvégig a Kör írott és íratlan szabályai betartásának szigorú őre volt. Hárs József után ő tartotta a legtöbb előadást, szám szerint [29- et]. A csendes, visszafogott embernek hatalmas munkabírása volt. Hosszú életének szinte az utolsó percéig dolgozott.

A kutatásban valami szelíd makacsság vezette. Bár nem használt számítógépet, a múzeum ifjú munkatársai segítségével mindig hozzájutott a keresett adatokhoz. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, városunk díszpolgára, a helytörténészek körének pótolhatatlan tagja volt ő, a magyar kézműves technika elhivatott kutatója.

2022-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Soproni Helytörténészek Baráti Köre. A jeles alkalomból polgármesteri elismerő oklevélben részesített szervezet történetét honlapunkon folyatásokban közöljük. A szerző, dr. Baranyai Lenke, maga is a Kör tagja, írásaiban igyekszik egyrészt hitelesen bemutatni a társaság fél évszázados történetét, másrészt emléket állítani mindazoknak, akik egykor a baráti kör aktív tagjai voltak. Az egyes részeket a Helytörténészek Baráti Köre címkére kattintva érhetik el. A sorozat folyamatosan bővül!

Kép típusa: 
Kép/Mozgókép beküldője: 
Kép keletkezési ideje: 
1994

A Helytörténész Kör jegyzőkönyvei 1. kötet Soproni Múzeum

dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó: 50 éves a Soproni Helytörténészek Baráti Köre kiadásra váró kézirat

Kép keletkezésének éve: 
1994
A bejegyzés létrehozása: 2022. július 18.