Piacsek István, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárának visszaemlékezései I. - A Líceum épülete és néhány jeles esemény

Keresés az archívumban

A Tanári szoba
A Tanári szoba 1958-ban
1
Eredeti méret
Az igazgatói iroda
Az igazgatói iroda: Prőhle Jenő és Augusztinovitz Elemér 1958-ban
2
Eredeti méret
Biológia előadó és szertár
A biológia előadó és szertár 1957-ben
3
Eredeti méret
A nagy könyvtár
A nagy könyvtár 1958-ban. A könyvtárban sok, régi kiadású, különböző témakörű könyv található. E könyvtár mellett egy diák- könyvtár is van, amelyben lévő könyvek a tanulók érdeklődési körébe tartoznak.
4
Eredeti méret
A tanárok új fiókjai
A tanárok új fiókjai. A tanulók számának növekedésével a tanárok száma is nőtt. Ez maga után vonta az asztalok és a tanárok helyigényét. A képen a tanárok holmijának elrakása céljából készült szekrény látható.
5
Eredeti méret
A tanári szoba könyvszekrénye
A tanári szoba könyvszekrénye, melybe különböző segédkönyvek tehetők.
6
Eredeti méret
A kémia tanterem új padjai
A kémia tanterem az akkori kornak megfelelő padokat kapott, melyeken kísérleteket lehetett végezni.
7
Eredeti méret
Harang az iskola udvarán 1960-ban
Harang az iskola udvarán 1960-ban
8
Eredeti méret
Római sírkő az iskola udvari falán 1960-ban
Római sírkő az iskola udvari falán 1960-ban
9
Eredeti méret
Római sírkő az iskola udvari falán 1960-ban
Római sírkő az iskola udvari falán 1960-ban
10
Eredeti méret
Római sírkő torzókkal az iskola udvari falán 1960-ban
Római sírkő torzókkal az iskola udvari falán 1960-ban
11
Eredeti méret

1957-ben neveztek ki a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárának.

Az első látogatásom az iskola igazgatói irodájába vezetett. Ott az igazgatóhelyettes fogadott. Bemutatkoztam, jeleztem, hogy kineveztek az iskola matematika tanárának. Az igazgatóhelyettes elcsodálkozott. Nem értesült a kinevezésemről. Amikor megmutattam neki a kinevezésemet, elfogadta, de többet nem ígért, mint a tanulószobai foglalkozást.

Ez a kijelentés letört, nem ezt vártam. A bánatom hamar elmúlt, mert az iskola – ha késve is – megkapta a kinevezésemet. Ugyanakkor egy matematika szakos tanárt nyugdíjaztak, akinek a helyét elfoglaltam.

Eljött a szeptember, a tanítás kezdete. Az egyik osztályban – az óra már jól előre haladt – egy harang kongására lettem figyelmes. A hang dallamossága növelte annak értékét.

A tanítványaimat megkérdeztem, mit hallok. Szinte kórusban, fennhangon szóltak: Az udvaron lévő harang szól. Vége az órának! Itt a harangszó vet véget az órának, nem a csengő, mint másutt. Kőrös bácsi, a hivatalsegéd a harangozó.

Valóban, az ablakon kinézve, láttam a falon a harangot.

Egy ideig hallható volt a harang hangja, majd teljesen, véglegesen elhalt. Szerepét a csengők vették át, melyek sokáig hol szóltak, hol nem. Később megjavították azokat.

Pár év múltán, a tanári szobában felfigyeltünk arra, ismét szól a harang. Az ablakon kinézve láttuk, egy diák kongatja a harangot. Jó volt hallani Kőrös bácsi harangjának a hangját, de a régi, a már elhalt dallam hiányzott.

A harangozó fiút nem ítéltük el a harangszó dallamtalanságáért, sőt megdicsértük, mert emlékeztetett a régi, szép szokásra.

A lyukas óráimban, olykor szemlélgettem az új iskolámat. Meglepődtem, mikor a tanári szoba ablakán kinézve, az iskola udvari falán három, úgy véltem, ősrégi sírkövet láttam. Hamarosan megkérdeztem a nagytudású kollégámat, Prőhle Jenőt, mi van a szemközti falon. Azt válaszolta, azok római sírkövek, az iskola építése előtt itt találták.

További meglepetésben lehet része egy látogatónak, ha az udvarról a kijárat fölé néz, ott a következő feliratot láthatja:

AEDES MUSIS ERECTAE

Magyarul: A MÚZSÁKNAK EMELT CSARNOK

Ha egy látogató nem hallott volna arról, hogy a líceum humán iskolának épült, akkor most megtudhatta.
Az iskola jelentős eseményei – ottlétem idején – az építésének 400. valamint a 425. évfordulója. Mindkettő megünneplése tartalmas, színes ünnepéllyel történt. Dr. Habsburg Ottó látogatása, melynek lényegesebb mozzanata a tanári szobában történő előadása, illetve az azt követő beszélgetés volt. (1989) Megemlítendő a LÍCEUMI DIÁKSZÖVETSÉG ünnepségsorozata (1993 júniusában). Kisebb ünnepségek, kiállítások is voltak, melyek felsorolása hosszú lenne.

Az iskola 1991-én visszakapta, a már-már elfelejtett, nevét és arculatát, az iskola ismét evangélikus líceum lett. Evangélikus igazgató vette át az intézmény vezetését. A tanári karból néhányan köszönés nélkül eltávoztak. Új szín volt a hitoktató megjelenése is.

Az én időm lassan lejárt. 1994-ben nyugdíjba mentem. Mint nyugdíjas, pár évig még tanítottam, majd elbúcsúztam az iskolától, mint volt líceumi tanár.

Az iskola épülete egyre szűkebbnek bizonyult a növekvő tanulók száma és a fakultációs órák csoportbontása miatt. Így arra került a sor, hogy a tetőteret beépítették, ahol az új tantermek mellett egy színpad kialakítására is sor került.
Sajnos, az utóbbiakról nem készült fénykép.

Piacsek István tanár úr 1957-1994 között tanított matematikát és fizikát a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Az iskolában eltöltött évekről több fejezetből álló, számos saját felvétellel gazdagított visszaemlékezést írt a Sopron anno olvasói számára, melyeket folytatásokban közlünk. - A szerk.

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1958 és 1960
Kapcsolódó bejegyzés
Vezetés gázokban
Vezetés gázokban, 1961.
1
Eredeti méret
Elektromos kisülés
Elektromos kisülés - 1961.
2
Eredeti méret
Elektroszkóp feltöltése
Elektroszkóp feltöltése - 1961.
3
Eredeti méret
Kémia óra
Kémia óra - 1961.
4
Eredeti méret
Kémiai gyakorlatok
Kémiai gyakorlatok - 1961.
5
Eredeti méret
Kémiai kísérletek
Kémiai kísérletek - 1961.
6
Eredeti méret
Kosármeccs
Kosármeccs - 1977.
7
Eredeti méret
Tanár-diák kosárlabda mérkőzés
Tanár-diák kosárlabda mérkőzés - 1977.
8
Eredeti méret
A győztes lányok
A győztes lányok - 1966.
9
Eredeti méret
A győztes fiúk
A győztes fiúk
10
Eredeti méret
Ballagás az iskola udvarán 1958-ban
Ballagás az iskola udvarán 1958-ban. A ballagók osztályfőnöke Földi Lőrincné. A búcsúzó diákok az udvaron gyülekeztek, majd sorba álltak és körbejárták az iskola udvarát, miközben ballagási dalokat énekeltek.
1
Eredeti méret
Ballagási ünnepély 1958-ban
Ballagási ünnepély 1958-ban.
2
Eredeti méret
Ballagás a Deák-kútnál 1960-ban
Ballagás a Deák-kútnál 1960-ban. Ez volt az első ballagás a felújítottak sorában. IV. a Osztályfőnök: Tóth Ferenc. A ballagókat autóbusz vitte ki a Prinz pihenőhöz, onnan átsétáltak a Deák-kúthoz, miközben ballagási dalokat énekeltek. Az ünnepély után a ballagók, az őket kísérő diákokkal együtt, énekelve vonultak vissza az iskolába. Az iskola kapuja alatt az énekszót visszaverték a falak, a hang felerősödött. Meghatóan szép volt, de évek múltán elgyengült a hang.
3
Eredeti méret
Ballagás a Deák-kúthoz 1960-ban
Ballagás a Deák-kúthoz 1960-ban. IV.b. Osztályfőnök: Erdei László
4
Eredeti méret
Ballagás 1960-ban. A felújított licista ünnepély a Deák-kútnál
Ballagás 1960-ban. A felújított licista ünnepély a Deák-kútnál. A fényképen látszik, megnőtt mind a ballagók, mind az érdeklődők száma.
5
Eredeti méret
Ballagás a Deák-kúthoz 1966-ban, Osztályfőnök Askercz Éva.
Ballagás a Deák-kúthoz 1966-ban, Osztályfőnök Askercz Éva.
6
Eredeti méret
Az iskolazászló átadása 1968-ban
Az iskolazászló átadása 1968-ban
7
Eredeti méret
Ballagás 1970-ben
Ballagás 1970-ben. Ballagókhoz szól Kozák Lajos igazgató.
8
Eredeti méret
Ballagás 1971-ban.
Ballagás 1971-ban. A tarisznyák szétosztása, feltűzése.
9
Eredeti méret
Érkezés a Deák-kúthoz 1972-ben.
Érkezés a Deák-kúthoz 1972-ben. Az osztályfőnök Gaál László.
10
Eredeti méret
  Ballagás 1972-ben
Ballagás 1972-ben. Öregdiák, Horváth Zoltán, a Levéltár igazgatója mondott ünnepi beszédet.
11
Eredeti méret
Egy tanuló iszik a serlegből 1972-ben
Egy tanuló iszik a serlegből 1972-ben. A serleg a Deák-kút vizét tartalmazta, melyet az öregdiák, Horváth Zoltán nyújtott át a tanulónak.
12
Eredeti méret
Ballagás 1973-ban
Ballagás 1973-ban. 1973. Ballagás. Osztályfőnök Piacsek István, a két kísérője: Varga Klára és Treuer Ida. Vissza az iskolába végső búcsúra. Fotó: Kárpáti László
13
Eredeti méret
A ballagók tarisznyája
A ballagók tarisznyája
14
Eredeti méret
Szerző
1958
1960

Hozzászólások

Garainé Urbán Ilona | 2018. július 18. 20:44

A tanár úr engem is tanított, a mai napig emlegetem tanításait, általa szerettem meg a matematikát és lettem az aki vagyok. De Ő nem csak tanár, de nagyon jó Ember is volt. A diákjait mindig a legnagyobb szeretettel tanította. Örülök, hogy a diákja lehettem.

A bejegyzés létrehozása: 2018. július 17.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.