Pollák Miksa (1868-1944)

Keresés az archívumban

Helyszín
Pollák Miksa
Eredeti méret

A soproni neológ izraelita hitközség rabbija volt, vallás- és irodalomtörténész, Pap Károly regényíró édesapja.

Pollák Miksa (német művek szerzőjeként Max Pollák) Beled községben született 1868. március 8-án. Pollák Miksa a Rábaközben nevelkedett, olyan ősi magyar nyelvi közegben, ahol eredeti hangzású nyelvkincsét elsajátította. Az első négy gimnáziumi osztályt Kőszegen, a bencés algimnáziumban végezte el, a felsőbb osztályokat a Rabbiképző Intézet iskolájában járta ki Budapesten. Budapesten volt egyetemista, ahol történelemmel, irodalommal és a keleti nyelvekkel foglalkozott. 1891 és 92 között a Berlini Egyetemen folytatta tanulmányait, egyidejűleg a Zsidó Tudományok Főiskoláján is tanult. 1894.szeptember 24-én lett a filológia egyetemi doktora, ugyanebben az évben február 11-én rabbi oklevelét is elnyerte. Még ebben az évben a soproni neológ hitközség rabbijává választotta, itt 50 éven át, 1944-ig működött.

Első történeti értekezését a bécsújhelyi zsidóság történetéről írta 1892-ben. Kővetkező műve A zsidók története Sopronban a legrégebbi időtől a mai napig címmel 1894-ben jelent meg, amiben a soproni zsidóság történetét addig ismeretlen okmányok alapján írta meg. Ezt a művét német nyelven, új kutatásokkal kiegészítve 1929-ben Bécsben is kiadta „Die Geschichte dér Juden in Ödenburg” címmel.

Irodalomtörténeti munkásságában magyar klasszikus írók bibliai ismereteit tanulmányozta, „Arany János és a biblia" (1904); „Tompa Mihály és a biblia” ma is nélkülözhetetlen forrásművek. Életének utolsó évtizedében Madách Imre bibliai ismereteit kutatta, ez a munkája folyóiratban, több éven át jelent meg. 1938-ban kiadta még néhány egyházi beszédét is magyarul. Ezek mellett segített Házi Jenő híres okmánytárának kiadásában, a héber nyelvű oklevelek értelmezése és fordítása az ő munkája. Irodalmi munkásságát 1968-ban Dán Róbert foglalta össze.

Pollák Miksát élete alkonyán deportálták. Halálában találkozott fiával, akit valaha kitagadott és nyilvánosan kiátkozott. Pollák Miksát Auschwitzban 1944 júliusában gázkamrában ölték meg.

Az írás az Aranykönyv 2002. című kötetben jelent meg és a szerző hozzájárulásával közöljük.
Aranykönyv 2002.
Szerkesztette: Sarkady Sándor
Kiadó:Quint Reklámügynökség
Felelős kiadó: Jászberényi Klára
Művészeti vezető:Bugyi Sándor

:::
Pollák Miksa emlékét az egykori neológ zsinagóga helyén épített modern épület falán emléktábla őrzi. Kutas László szobrászművész alkotását 2007-ben avatták fel.

Kép típusa
1868
A bejegyzés létrehozása: 2017. július 3.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.