Russ Nepomuk János Károly (1835—1921)

Keresés az archívumban

Helyszín
Russ Nepomuk János Károly
Eredeti méret

Sopronban született 1835. december 8-án. Szülei: Russ János és Hoffmann Veronika. Városszerte közismert személyiség volt. Öregkorában külsőre inkább valamilyen prófétára hasonlított. Megtestesítője régmúlt idők kereskedőtípusának. Nagy borkereskedést vezetett. Ám mihelyt bezárta az üzletajtókat maga mögött, a saját életét élte. Szép lakásába, amelyet híres festők alkotásai díszítettek, gyakorta hívta össze a város művészeit és a komolyzene művelőit házi muzsikálásra. Thirring az ő tulajdonaként jegyzi 1898-tól a Rákóczi u. 3., 5., 7. sz. házakat, özv. Scholz Juliánné Russ Melánia nevén 1910-től a 9. számút. (Tehát ez volt Scholz János gordonkaművész szülői háza.) 1920-tól az özvegyé az 5. és 7. sz. is, viszont a 3. sz. Russ Oszkár magánzó nevén van.

Russ Nepomuk János Károly 1879-ben bízta meg a historizmus romantikus irányzatának népszerű és tehetséges soproni tervezőjét, Handler Nándort a Deák térig nyúló telekre építendő palotájának megtervezésével. A téglalap alaprajzhoz 1893-ban nyugat felé toldalékot építettek, az eredeti stílusát folytatva. Ez Ludwig Schöne tervezése, aki a meglevő épület belsőépítészetén is sokat alakított. A negyvenegynéhány helyiségből álló palotát a kortársak a város egyik ékességének tartották. (1935-ben Scholz Juliánné Russ Melánia nevén a Rákóczi u. 9.-től a Deák térig terjedő telken.) Ma, a zeneiskola kiköltözése után, üresen áll.

A család egyik őse Russ Mihály, evangélikus latin gimnáziumi tanár és a templomi zenekarban musicus vocalis, 1678 óta polgár. Fia, János Kristóf 1712-ben teszi le a polgáresküt. Akkor az iskola adjunktusa, 1734-ben belső tanácsos, 1742-1743 között városbíró, 1744-45-ben pedig polgármester.

Russ Nepomuk János Károly felesége, Rosenkort Terézia Karolina Katalin, olyan asszony lánya volt, aki szoros barátságban állott a Fröhlich-lányokkal, tehát azzal a baráti körrel, amely Franz Schubertet, a nagy zeneszerzőt és Grillparzert, a drámaírót körülvette. A soproni otthon is visszhangzott a zenétől és a költészettől. Russ jó barátságban volt a németkeresztúri (deutschkreutzi) születésű zeneszerzővel, Karl Goldmarkkal, aki fiatalon a soproni zeneiskola növendéke-, majd a színház zenekarának tagjaként ismerkedett meg a város zeneértő polgáraival.

Russ, egyike a város nagykereskedőinek, nem kerülhette el, hogy a város hitelélete fel ne figyeljen rá. (Egy Russ található a Takarékpénztár vezetőségében 1874-ben.) Az Építőbank igazgatóságának elnöke Rupprecht János, de alelnöke Russ Nepomuk János. Bizonyára megtiszteltetésnek vette ezt a rangot, különösen amikor elnökké lépett elő. Schladerer Alfréd ügyvezető igazgató azonban eltőzsdézte a pénzintézet vagyonát, s 1901 októberében a felelősségre vonás elől a halálba menekült. A csőd megrázta a város vezetőségét és gazdasági életét. Kiderült a bírósági eljárás során, hogy hosszú éveken át az igazgatóság és a felügyelő bizottság orra előtt hamisították a mérlegeket, s ők nem vettek észre semmit sem. Russt annyira megviselte a tragédia, hogy szélütés érte, s csak nehezen gyógyult fel.

1921. május 10-én fejezte be kettős életét.

Az írás a szerző tervei szerint a harmadik, 2005-ben megjelentetni tervezett Aranykönyvben jelent volna meg. Mivel a kötet kiadása meghiúsult, az elkészült 102 életrajz eddig kiadatlan maradt. Honlapunk "Neves soproniak" menüpontjában folyamatosan tesszük közzé a Hárs József Pro Urbe díjas helytörténész által írt életrajzokat.

Kép típusa
Forrás

Nagy Alpár: In memoriam Scholz János. Soproni Szemle L. évf. (1996), 20-38. o.;
Oedenburger Zeitung 1921. május…;
Hárs József: A Soproni Építőbank működése és bukása 1873-1901. Soproni Szemle XV. évf. (1961), 317-331. o.;
Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig. Sopron, 1941;
Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, 1988.

Szerző
1835
A bejegyzés létrehozása: 2017. szeptember 2.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.