Szent Mihály, Sopron védőszentje

Keresés az archívumban

A Szent Mihály-templom
Eredeti méret

Szent Mihály a hét arkangyal egyike, a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. A hatalmas erejű arkangyal, aki akaraterejével minden gonoszt legyőz, azután lett városunk védőszentje, hogy 1277-ben IV.László szabad királyi városi címet adományozott Sopronnak. A közelmúltban a Tűztorony tetejére visszahelyezett tartóba az utókor számára a város Szent Mihály fohászát is elhelyezte. Részlet Firtl Mátyást beszédéből: "Szent Mihály fohásza megtartotta nekünk magyarnak Sopront. Legyenek az utódaink is büszkék Sopronra."

Szent Mihály ima

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

A kép Rohbock Lajos acélmetszetének reprodukciója.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1864
Szerző
1864
3735-757
Évszámos térképre

Hozzászólások

Kovács Péter | 2014. június 5. 20:20

Storno 1859 és 1866 között restaurálta (vagy átépítette) a templomot. Érdekes, hogy a
képen a fiatornyok nincsenek rajt a tornyon, pedig azokat is Storno faragta.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2015. július 8. 20:10

Most veszem észre csak, hogy ezek a "toronyfiak" milyen huncutok, hol vannak, hol eltünnek. A templom egy 1450 körüli állapotát mutató Anton Sigel festményen még nincsenek, mivel eredetileg sem voltak. Azok tehát Storno neogótikus friggyének "szülöttei", ahogy Péter állítja. Következtetés a képeslap korábbi. További érdekesség, hogy a "toronyfiak" a háború után is eltüntek, hogy aztán az 1980 - 81-es felújítás után ismét előkerüljenek.

Kovács Péter | 2015. július 8. 21:11

Viszont voltak gótikus mérművek a torony ablakain. Igaz, Storno azokat is átfaragta,
de még mindig meggyőzőbbek voltak, mint a mai, szörnyű ronda fémzsalu.

| 2015. július 12. 22:03

A "szörnyű fémzsalukat" Sedlmayr János tervezte 1980 körül, s 1985-ig létesültek. A magyarázatuk: id. Storno Ferenc, aki a templom nagy részét nagyon tartózkodó módon restaurálta, munkája utolsó szakaszában, amikor a torony került sorra, erősebb kiegészítéseket alkalmazott. Ezek közül a kapuépítményt - amely a ma látható, hiteles és egyszerű bejárati keretet csúcsíves oromzattal és oldalsó fiatornyokkal bővitette és ezzel hatását torzította, Sedlmayr elbontotta, de köveit a torony első emeletén összeépítve mutatta be. Nehezebb dolga volt a torony harangszintjével, ahol az évszázadok során nyomtalanul eltűnt mérműveket Storno maga által komponált neogótikus mérművekkel pótolta. Ezeket fedte el Sedlmayr anélkül hogy elbontotta volna. A 20. század második fele ennyire törekedett a hitelességre. Ma épp más korszakot élünk, lehet, hogy a következő helyreállítás első dolga épp a "szörnyű zsaluk" eltávolítása lesz. A műemlékvédelem nehézségét épp az mutatja, hogy az azt befolyásoló ízlés ilyen gyorsan változik. Ezért szerencsés, ha az az alapelv érvényesül, amely szerint egy műemlékhez hozzárakni lehet, elvenni belőle nem.

Kovács Péter | 2015. július 14. 13:14

Nekem furcsa, hogy Sedlmayr a fiatornyokat visszaépítette, a torony
ablakainak mérműveit eltakarta. Mindkettőt id. Storno faragta. Úgy
érzem, hogy ez kicsit kettős hozzáállás.

| 2015. július 15. 11:23

Egyetértek. De/és az épület ezernyi részletből áll össze, s egy fölújítási/restaurálási terv alkalmával mindegyikről külön-külön döntést kell hozni. Az alapelvek csak általános irányelvként szolgálnak. Egy hasonlat más műfajból: besötétedett és hiányos táblakép restaurálásakor az alapvető tisztítás és konzerválás után a restaurátor foltonként dönti el, mit pótol, mit erősít föl, mit hagy hiányosan v vagy kopottan. S másként ugyanarról az esetről: ha Sedlmayr harmonikusan megoldotta volna a csúcsív felületének lemezekre osztását, s nem ilyen Makoveczes szárnyformában, nem beszélgetnénk erről.

Kovács Péter | 2015. július 15. 11:48

Köszönöm válaszát: Kovács Péter.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2019. szeptember 29. 09:52

Hamarosan látjuk külsőleg, belsőleg felújítva. A toronyablakokba visszakerülnek a gótikus mérvművek és a „szörnyű zsalu” ezek mögé kerül.

A bejegyzés létrehozása: 2013. február 6.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.