Előhang

Keresés az archívumban

Helyszín
Mű szerzője és címe:

A Sopron Anno többször idézett már Becht Rezső A bűvös henger című önéletrajzi írásából. A kiváló író egyik központi témája volt a szeretett város, ahol egész életét eltöltötte. Kéziratának lapjain megelevenedik Sopron 20. századi élete. Az ő szemével látjuk a századforduló boldog békeéveit, a „Nagy Háború” okozta sokkoló változásokat, a front és a hadifogság nehéz időszakát, majd a békeévek rövid két évtizedét követően a még nagyobb világégés okozta sebeket a város épületeiben, lakóinak testében és lelkében. Ebből a monumentális, 900 gépelt oldalnyi szövegből kívánunk időről időre részleteket közreadni a Sopron Anno virtuális „hasábjain”, hogy a város mai lakói minél jobban megismerjék és átéljék az egykor itt élt emberek mindennapjait, életük vidám, vagy szomorú eseményeit.

Mielőtt útjára indítjuk sorozatunkat, e helyen is köszönetet kell mondanunk Sarkady Sándor költő-tanárnak, városunk díszpolgárának, aki felismerte a kézirat értékét, megőrizte, majd a Soproni Levéltárban helyezte el azt. Az ő két évtizedes áldozatos szerkesztői munkájának köszönhető, hogy A bűvös henger 1988 és 2009 között folytatásokban megjelenhetett a Soproni Füzetekben, eljutva így azokhoz, akiknek a szerző munkáját valójában szánta, az ősi város lakóinak új és újabb nemzedékeihez.

Itt mondunk köszönetet a Soproni Levéltárnak, hogy biztosította számunkra "A fiatal Becht Rezső", valamint a "Becht Konrád néptanító és felesége a 19. század végén" című fotók publikálásának lehetőségét.

Sopron, 2014. június havában, Becht Rezső születésének 121. évében

Kótai Mónika - szerkesztő
Turbuly Éva - közreadó
Wallon-Hárs Viktor - webmester

A bejegyzés létrehozása: 2014. június 27.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.