Osztálytársak - Bolgár Imre 2

Keresés az archívumban

Helyszín
Mű szerzője és címe:

A könyv és a zene mellett volt Imrének egy harmadik szenvedélye is, a festés. Rajzóra alatt megfeledkezett még az olvasásról is. Mi ketten voltunk a líceum első szobrászai és hallatlan ambícióval gyúrtuk a mintázó agyagot. A festés kedvéért Imre még gyalogtúrákra is képes volt le az Anger-réti fűzfákhoz, a Bécsi dombra, sőt még a Fertőhöz is. Tikkadt nyári délutánokon, amikor a háború előtti Sopron békésen szuszogott, s csak a sárga villamoskocsik csengője törte meg az álmos csöndet, a Kaszinó második emeletén, a közönségesen csak Vereinnek nevezett Képzőművészeti Kör rajztermében Ágoston Ernő szokott festeni. A modellpódiumon hol én ültem, mert Ernőt érdekelték arcomnak a Nagyuszodában szerzett vörösbarnái, hol Imre, akinek arcát a korai borotválkozás kékes tónusai tették ecsetre méltóvá.

Hetedikesek voltunk, amikor egy napon, az óraközi szünetben, Imre, nála szokatlan izgalommal karon ragadott és egy daliás, fekete férfire mutatott, aki a líceum udvarán Nagy Lajossal, a teológus-költővel beszélgetett. Baudelaire, Ady, Strindberg nevének kiejtésére tartalékolt hangsúllyal Imre csak ennyit mondott: – Nézd, az ott Gyóni Géza! –

Gyóni Géza a Soproni Napló új szerkesztője akkor került Sopronba. Költő voltáról még nem sokat tudtak a városban, de Pesten már neve volt. Megjelenése nem fedte a poétákról alkotott általános elképzelést, mert egyáltalában nem volt vézna, beesett mellű, hanem nőket bolondító sötét férfiszépség. Arckép helyett című versében ő maga írta: „Nem csetlem-botlom nyavalyásan, S a vállam sem költői váll". Kiállásában, szikrázó szemében, lobogó hajában, járásában viharokat hordott. Annyi összesűrített szellemi energia sugárzott lényéből, hogy közelében elektromos szikrák sistergését véltük hallani. Nagykarimájú fekete kalapot, lobogó fekete nyakkendőt és bársonygalléros fekete köpenyt viselt, ami megjelenésének emelkedett ünnepélyességet kölcsönzött.

Imre már vagy egy éve hasonlóan öltözködött. Most, hogy egy valóságos költőt tudott a város falai között, kezdett eltávolodni tőlünk. Megtalálta azt a központi napot, melynek egyik bolygójává szegődhetett. Ő lett a Gyóni-naprendszer legkisebb bolygója, Neptunusa, aki teljes odaadással lengte köreit a nagyobb bolygók tiszteletreméltó társaságában. Ezek a jelentősebb szatelliták a következők voltak: Nagy Lajos, a költő, Richly Rezső, a szemmel láthatóan sorvadó író, Mayer Géza, a Savonarola-képű újságíró, aki azonban a világért sem vetett volna máglyára könyvet, végül Ágoston Ernő, aki akkor a nyolcadik reálba járt és pompás karikatúrákban tűzte ceruzahegyre a soproni színésznőket, színészeket és egyéb kisvárosi bohémeket.

Imre, mint líceumi diák, puszta látomássá vált. A teste továbbra is ott ült mögöttem, de a lelke hegycsúcsok és szakadékok felett szárnyalt. Reggelente hervadtan, gyulladt szemmel roskadt bele a padba és dünnyögve homályos célzásokat tett hallatlan éjszakai élményekre, majd panaszkodott, hogy az abszint és egyéb sorvasztó örömök tönkre fogják tenni, de ez a szomorú perspektíva láthatóan örömmel töltötte el. A tanár belépte után lázasan dolgozni kezdett hátam fedezékében. Mert titokban már a helyi újságoknak dolgozott, helyettesítette a színházi kritikust, könyvméltatásokat és apró karcolatokat is írt mindenféle álnév alatt.

Az osztály nyíltan nevetett rajta, vagy bosszankodott szenvelgő pozőrségén, de én tudtam, hogy e mögött mennyi kétség és vergődés rejtőzik. Néha bíztam benne, máskor aggódtam miatta. A matúrán már nem volt velünk. Az osztályvizsgák akadálya túl magas volt számára, ezért szülei Ebergőcre küldték idült szem [katarussal] és az első szemüveggel. Onnan küldte felkiáltójelekkel és sok-sok ponttal tarkított leveleit, melyek ugyan nem érték el Ovidius pontusi episztoláinak szintjét, de fájdalmasságukban vetekedtek a száműzött költő panaszaival. Készült a pótvizsgára, mert ősszel be akart iratkozni Pesten az egyetemre. Egyenlőre, míg le nem rakta a matúrát, mint rendkívüli hallgató.

hurut

A bejegyzés létrehozása: 2015. április 13.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.