Spectator: Mende Gusztáv kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban

Keresés az archívumban

Művész

Soproni Szemle 1960. XIV. évfolyam 3. szám / Sopron kulturális élete 1959

A Műcsarnok Kiállítási Intézmény figyelemmel kíséri a vidéki képzőművészeti életet is, így került sor 1959 nyarán Mende Gusztáv egy képgyűjteményének bemutatására a budapesti Ernst Múzeumban. Kiállító társai: Békessy Leó győri és a következő budapesti festők voltak: Barabás Gizella, Barta Mária, Csejthei J. Ferenc, Haranglábi N. József és Marcell György.

A soproni festő több évtizedes munkásságának kis részét mutatta csak be: aquarell-tájképeit. A tárgykörnek ilyen leszűkítése lehetővé tette, hogy a 30 darabból álló sorozat jellemzően hangsúlyozta a festő legjobban kiművelt munkaterületét. A válogatott anyag meglepetést váltott ki a szakmai körökben, bár Mende festészete nem volt ismeretlen a fővárosban azelőtt sem, hiszen szorgalmasan állított ki korábban már a Műcsarnokban és Nemzeti Szalonban is. Mende vízfestményei közül nem egy került az állam és városok tulajdonába, sőt Győr, Szombathely, Kaposvár és más városok kiállításain kitüntetést kapott. Az Ernst Múzeumban rendezett tárlat anyagából egy darabot a Művelődésügyi Minisztérium, kettőt a Képzőművészeti Alap szerzett meg. A kritika megállapította, hogy Mende vízfestményei felülemelkednek a megszokott grafikai teljesítményen, önálló, egyéni, lezárt műfajt képviselnek. Tárgyválasztásban, felfogásban és megjelenítési formában a Nyugat-Dunántúlra jellemző tájművészetet valósítják meg, az egyéni előadási stílus pedig a vízfestés magas szintű és haladó szellemű művelőjének érdemét dicséri.

Mende fejlődése koránt sincs még lezárva. A fokozatos fejlődés leolvasható a képsor egymásutánjából. Ha figyelembe vesszük állandó és élénk tevékenységét, a továbbfejlődést is biztosítva látjuk. Mende nem az egyedüli aquarellista ma Sopronban, mégis festészete – néhány hasonló vonás ellenére – társainak munkái mellett megtartotta eredetiségét. A város művészeti légköre ebben a művészeti ágban tipikusat hozott létre, és ez határozza meg helyét országos viszonylatban, egyúttal Mende helyét a magyar képzőművészet területén.

A bejegyzés létrehozása: 2014. augusztus 24.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.