A 40 éves Soproni Képzőművészeti Kör története

Hozzászólok
A 40 éves Soproni Képzőművészeti Kör története
Szerző: 
Dr.Csatkai Endre
Kiadó: 
Soproni Képzőművészeti Kör
Kiadás éve: 
1937

Részlet a kötetből:
"Művészeti egyesület alapításának eszméje már az 1880-as évek végén felmerült, az akkori javakorbeli festők, Storno Ferenc, Steiner Rezső és Brandl Gusztáv gyakran ejtettek róla szót a műkedvelő Zettl Gusztáv gyárossal; sőt Steiner Rezső a műbarátok közt is izgatott az eszme érdekében. Kezdetben asztaltársaság formájában akarták tömöríteni a szétszórt erőket, de mivel 1889-ben a több évtizeden át pihenő Zeneegyesületeť szervezték meg ujra, a város értelmiségét ez inkább foglalkoztatta, mint az egész ujonnan felépítendő világ. Így történt, hogy az eszme teljesen elaludt.

Steiner Rezső közben magániskolájában nagy sikerrel fejlesztette a műkedvelők képességeit, 1890-ben velük együtt kiállítást is rendezett. E tanítványok sorából később különösebben kitűntek Graf Ilma, Kláber Gyula, Brandl stb. Igy mindinkább ismét napirendre került a művészet kérdése. A szervezetlenségnek lehetett az is az eredménye, hogy a városházának királyképét nem soproni művészre bízták.

Steiner 1896. november 14-re értekezletre hívta össze a város művészeit és részben kedvelésükről, részben műpártolásukról ismert férfiait. A hivatásosak közül Brandl Gusztáv, Hauser Károly, Kláber Gyula, ifj.Storno Ferenc festők, Pintér Ignác szobrász Gruber-Vermes Alajos üvegfestő műiparos Schiller János építész, a műkedvelők és pártolók közül Alarkóczy Imre, Zettl Gusztáv, Trinkl István és Friedenreich Endre kaptak meghívást, de csak a következők jelentek meg a kaszinó cári szobájában tartott összejövetelen: Steiner Rezső, Brandl, Kláber, Pintér Ignác, Friedenreich, Markóczy és Trinkl. Az egyesület életére oly fontos értekezleten kimondották a művészeti egyesület alapításának szükségességét és elhatározták a széleskörű szervezést, ugyanakkor elhatározták, hogy az egyesület védnökévé a műpártolásáról ismeretes Széchenyi György grófot kérik fel.

Egy hét mulva ismét összejövetel volt, amelyen már alkotmányos formák közt folyt a tárgyalás, mert immár Soproni Képzőművészeti Kör néven Zettl Gusztáv elnöklete alatt egyesületi alapon, jegyzőkönyvvel stb. beszélnek a teendőkről."

A bejegyzés létrehozása: 2015. július 15.