A Dualizmus kori Sopron gazdasági élete a vagyonos polgárság családtörténetének tükrében (1858-1911)

Hozzászólok
A dualizmus kori Sopron gazdasági élete
Szerző: 
Dr. Horváth Zoltán
Kiadás éve: 
2019

Részlet a szerző előszavából:

"Sopron a XIX. századi várostörténeti kutatásokban méltán kérhet helyet: a feudalizmusból kilépve 1857-ben hazánk immár egyik legjelentősebb városa és a Dunántúl legnépesebb települése, mely lélekszámban Pécset és Győrt is megelőzi. Intézményei és iskolái országos hírűek, ide telepítettek az 1840-es években több megyére kiterjedő hatáskörrel váltótörvényszéket, katonai- és postahivatalt; 1850-1860 között a kilenc dunántúli vármegye közigazgatási és bírósági központja, az öt helytartósági kerület egyike, valamint az ipari és Kereskedelmi Kamara székhelye (ez utóbbi intézmény 1945-ig megmaradt). Sopron vagyonos polgársága már a reformkorban számos olyan úttörő, kapitalista jellegű vállalkozásba kezdett, amelyekkel több magyar várost megelőzött. Ilyen az ország első kőszénbányája 1759-ből, amelynek intenzívebb kiaknázása a XIX. század elején kezdődött, a Rupprecht-féle cukorfinomító gyár (1806), a gőzmalom (1836); a Soproni Takarékpénztár az országban a negyedik (1842), a Sopron-Bécsújhelyi Vasút a második (1847). A selyemhernyótenyésztés érdekében megalakult a Sopron-Vasi Szederegylet (1840), majd azok a soproni polgárok hoztak létre a megyeitől független Selyemhernyótenyésztő Rt.-t (1845), akik közül többen a birodalmi biztosító társaságok ügynökei is voltak.
A kulturális intézmények sorába tartozott a Kaszinó Egyesület (1843) és a Színházpártoló Egyesület (1834). Sopron - más városokat megelőzve - már az 1840-1859 közti időszakban elnyerte nagyvárosokra jellemző arculatát. Mindezek a tőkés társadalmi rendszerré váláshoz szükséges eredeti tőkefelhalmozódásról, vagyis igen életerős gazdasági háttérről tanúskodnak. E nagyszerű fejlődésnek azonban a legmélyebb ellentmondása épp abban áll, hogy az - miként látni fogjuk - éppen a város soha nem tapasztalt gazdasági válságával párhuzamosan zajlott le. "

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk: 
A bejegyzés létrehozása: 2019. június 4.