A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000

Hozzászólok
A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000
Szerző: 
Bán János
Dr. Dívós Lajos
Dr. Házi Jenő
Dr. Hetény János
Dr. Kovács József László
Szerkesztő: 
Dr. Kovács József László
Kiadó: 
Soproni Katolikus Konvent
Kiadás éve: 
2000

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök ajánlása:

"Szeretettel és örömmel köszöntöm a Soproni Katolikus Konvent jelentős vállalkozását, Bán János egykori városplébános kéziratos munkájának, a Soproni Katolikus Konvent története c. művének kiadását. Házi Jenő és Bán János egyháztörténeti művei alaposságukban és pontosság tekintetében közismerten időtálló munkák. (Mindkét munka 1939-ben jelent meg.)
A két történeti forrásmunka a szaktudományban már megjelenésekor kedvezőfogadtatást nyert. A könyv megjelenése után sokan biztatták Bán Jánost munkájának folytatására, mivel Sopron Újkori Egyháztörténete csak a 18. század közepéig készült el. A munka folytatására és kiegészítésére a tudós szerző előbb árvaházi igazgatói elfoglaltsága, később városplébánosi teendői miatt nem szakíthatott elegendő időt. Látható, hogy Bán János mindenkor készült munkája kiegészítésére, de erre csak plébánosi hivatalából történt méltatlan félreállítása után maradt igazán ideje. Szerencsénkre anyagát, a Katolikus Konvent történetét 1625-1965-ig alaposan kijegyzetelte. Meg kell azonban mondanunk, hogy a kor szorításában, az egyre nyomasztóbb történelmi és politikai helyzetben még kéziratban sem volt lehetősége a szerzőnek minden valóságos esemény megírására.
Ezért egyetértek a Katolikus Konvent szándékával, hogy az 1945-61 napjainkig vezető történéseket társszerzővel, Kovács József Lászlóval egészíttette ki. Az így kialakult képet hasznosan bővítik ki a helyben élő szemtanúk írásai, Hetény János és Divós Lajos kiegészítő fejezetei.
A napjainkig elvezető konvent-történet, mely egyben a soproni katolikus élet tiikre is, pontosan tájékoztatja a mű olvasóját az utolsó időszak eredményeiről. A munka annál is jobban használható, mivel a teljes történetet név- és tárgymutató tárja fel, és összegyűjtötte a Soproni Katolikus Konvent, a soproni katolikus élet legfontosabb személyiségeinek pályaképeit és arcképeit is. A munka megjelenésével bizonyos mértékben elégtételt szolgáltattunk Bán János soproni városplébános történetírói munkásságának is, hiszen így a soproni katolikus hitélet Házi Jenő és Bán János tollából (újabb szerzői kiegészítésekkel) napjainkig mutatják a soproni katolikus élet évszázadait.
Isten áldása legyen a könyv szerzőin és olvasóin.
A Soproni Katolikus Konvent megalakulásának 375. évfordulóján."

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk: 
A bejegyzés létrehozása: 2019. május 7.