if ($logged_in == FALSE) { }

A soproni Magyar Királyi Állami Főreáliskola 44. ill. 45. évi értesítője

Hozzászólok
A soproni Magyar Királyi Állami Főreáliskola 44. ill. 45. évi értesítője
Szerző: 
Lauringer Ernő
Kiadás éve: 
1920

Részlet: "Az elvesztett háború nyomán fakadt forradalmak nemzetünket, országunkat fenyegető külső és belső veszedelmek, politikai válságok és megrázkódtatások a soproni m. kir. állami főreáliskola életét sem hagyták érintetlenül. [...] Az egész 1918-19. tanévben mindössze 163 napon keresztül folyt rendesen a tanítás. [...] Az 1918-19.iskolai évben a tanári kar összesen 27 tagból állott, [...] beiratkozott 359 rendesés 15 magántanuló, összesen 374 tanuló.A tanév folyamán kilépett 22, meghalt 2, magántanulóvá lett 1 rendes tanuló. [...]A tanítás sikerét igen megnehezítette a politikai helyzet, a gyakori és hosszantartó szünetek, végül a tanári személyzeteben minduntalan bekövetkező beállott változások."

A bejegyzés létrehozása: 2014. január 27.