A soproni színészet története

Hozzászólok
A soproni színészet története
Szerző: 
Kugler Alajos
Kiadás éve: 
1909

Részlet a műből: "A tulajdonképeni színészet hazánkban a német színészettel kezdődik. 1696-ban adományozza I. Lipót király az első eddig ismert német színigazgatói szabadalmat s a 18. század közepén a német színészet már magas fokon áll. Nálunk bizonyára külföldet járó főuraink honosították meg. E német színészetnek első magyar állomásai és kapui természetesen határvárosaink, Pozsony és Sopron, amelyeken át a német vándor komédiás csapatok hazánkat különösen 1785-1795 között valósággal elárasztották.
Pesten, Temesváron, Kassán, Pécsett, Komáromban, Győrött, Aradon, Szebenben, Brassón, Nyitrán stb. mindenütt járt a német múzsa, sőt még a tőzsgyökeres magyar Szegeden és Kolozsváron is vannak nyomai a német színészetnek.
A magyar színészet története tulajdonképen csak 1790-ben kezdődik, amikor az első "Nemzeti magyar játékszíni társaság" Budán megalakult.
Igen nehéz megállapítani, hogy mikor és melyik német komédiás csapat kezdte meg először Sopronban előadásait. Amig a városnak állandó színháza nem volt, a vándor színi társulatok csak valamelyik vendéglőnkben üthették fel sátorfájukat, de ilyesmiről levéltári adataink nincsenek. A soproni német színészet első biztos és hiteles levéltári adata 1768-ból való."

A bejegyzés létrehozása: 2014. július 10.