A százéves Soproni Takarékpénztár

Hozzászólok
A százéves Soproni Takarékpénztár
Szerző: 
Lestyán Sándor
Kiadás éve: 
1942

Gróf Széchenyi Bertalan előszava:

"Nem véletlen, hogy Magyarország legrégebben fennálló pénzintézeteinek sorában a Soproni Takarékpénztár a harmadik, mely alapításának évszázados fordulóját ünnepelheti. Az első önálló takarékpénztár és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, mely az első magyar bank volt, a fővárosban született. Mind a kettő gróf Széchenyi István „Hitel”-jének felvilágosító, utat-mutató eszméi nyomán jött létre. Természetes, hogy az ő legszűkebb hazája, Sopron-vármegye és Sopron városa az elsők között volt a vidéken, amikor magáévá tette egy helyi takarékpénztár létrehozásának gondolatát. Az is természetes, hogy elsőnek csatlakozott az alapítási mozgalomhoz a szülőföld nagy fia, gróf Széchenyi István. Az ő neve nyitja meg a részvényesek sorát húsz részvény jegyzésével s az intézet vezetőségében, mint az igazgatóság tiszteletbeli tagja foglal helyet.
A százéves Soproni Takarékpénztár múltjában kutatva azt látjuk, hogy az alapításért a vármegye, a város és a kereskedő-társadalom fáradozott. Mindnyájuknak szüksége volt a takarékra, a kölcsönös boldogulás, a közös jobb sors, a dunántúli, nyugati végek általános fejlődése érdekében. Nem öncélúság hívta tehát létre az intézetet, a közösséget kellett szolgálnia és évszázados munkásságát minden időben ez az elgondolás irányította. Visszatekintve száz esztendő üzletműködésére, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a Soproni Takarékpénztár mindig tudta kötelességét és a mindenkori helyzethez alkalmazkodva egy pillanatra sem tántorodott el alapítóinak célkitűzésétől. A százéves fennállás csendes emlékünnepén a hála és a kegyelet érzése száll feléjük, akik az intézetet létrehozták és azok felé, akik az ő nyomukba lépve, az ő hagyományaik alapján folytatták a munkát. Az emlékkönyvet átlapozva elfogultság nélkül, örömteljes érzéssel állapíthatjuk meg, hogy ez az áldozatos munka nem volt hiábavaló.
A százesztendős intézet Sopron városának, a leghűségesebb városnak, leghűségesebb takarékpénztára volt a múltban és az marad a jövőben is!
Sopron, 1942. augusztus hó."

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk: 
A bejegyzés létrehozása: 2018. szeptember 28.