A szülőföld nem enged

Hozzászólok
A szülőföld nem enged
Szerző: 
Kovács József László
Kiadás éve: 
2002

A kötet tartalomjegyzéke:

 • Előszó
 • Wathay Ferenc Sopronban
 • „...in negocio erigendi Gymnasij..."
 • Hummel Kristóf
  végrendelete (1562) és számadása (1569)
 • Wolfgang Fochter lelkész és a soproni reformáció kezdetei
 • Wiener János csúfolkodó pasquillusa a soproni lányok és asszonyok erkölcseiről
 • Esterházy Miklós és Nádasdy Pál, az író
 • Irodalmi élet, polgári és főúri kultúra udvari élet
 • Nyugat-Magyarországon a XVI-XVII. században
 • Három írás Zrínyiről és Vitnyédyről
  1. Szenczi Fekete István, egy eleddig névtelen emlékirat Zrínyi téli hadjáratáról és a gráci „Kurtzer und warhaffter Bericht"
  2. A „Kurtzer und wahrhaftiger Bericht..." magyar fordítása
  3. Egy Vitnyédy-levél 1666-ból
 • Hírlevelek és Neue Zeitungok Sopronban a 16-17. században
 • A makacsságtól megnémult soproni asszony esete
 • Lövészünnep és szőlőlövészet
 • A paraszt, a polgár és a pa
 • Ikerarckép
 • Választott szülőföldeim
 • Mezővárosi irodalom és művelődés a hódoltság peremén
 • A történeti Horváth Nep. János alakja (1774-1847)
 • A magyarországi németség zarándoklatai Máriacellbe a középkortól- a 19. és a 20. században napjainkig
 • Sopron nem enged
 • Roza Néni siratója
 • Számadásom
 • Tudományos önéletrajz
 • Kovács József László műveinek bibliográfiája
A bejegyzés létrehozása: 2014. szeptember 9.