Adatok a száz év előtti Sopronról és 1848.évi népességéről

Hozzászólok
Adatok a száz év előtti Sopronról és 1848.évi népességéről
Szerző: 
Dr. Thirring Gusztáv
Szerkesztő: 
Thirring Lajos
Kiadó: 
Soproni Szemle
Kiadás éve: 
1957

Részlet a kiadványból:

“A város lakossága az egyes utcáknak már a legrégibb időben adott neveket és ezek a nevek, kevés átkereszteléstől eltekintve, a legújabb időig is megmaradtak. Különös azonban, hogy ezek a nevek, amelyeket a közforgalomban általánosságban használtak, hivatalos iratokban csak a legritkább esetben fordulnak elő és a város régi telekkönyvei és vagyonleírásai sem használják azokat. A régi összeírásokban felsorolt házaknak a maiakkal való azonosítása ezért
bizonyos nehézségekbe ütközik, és ezek a nehézségek csak akkor enyhülnek, amikor a hatóság a házakat számozni kezdte. Először 1766-ban lépnek fel házszámok, tehát 18 évvel korábban, mintsem II. József az általános népszámlálással
kapcsolatban a házak számozását országszerte elrendelte. A házszámozás rendszere nem volt állandó, a számozás gyakrabban változott, annyiban azonban mégis volt benne bizonyos állandóság, hogy a város összes házain végig egy közös
számozást alkalmaztak.”

A bejegyzés létrehozása: 2016. augusztus 11.