Die Sanct-Jacobs-Fridehofkapelle in Ödenburg

Keresés az archívumban

Kiadás éve
1890

Néhány gondolat a kiadványból Friderich Rezső fordításában:

"Emléklap a kápolna restaurációja alakalmából. (1885-1886)

A kápolna felújításának gondolata már a Szent Mihály-templom renoválásakor felmerült. (1864-1868) Storno úr már 1878-ban bemutatta terveit Dr. Zalka János nagytiszteletű Győri Püspök úrnak, aki támogatásáról biztosította a tervet.

(...)

A városi közgyűlésben nem volt egyhangú vélemény az épület sorsát illetően: vita keletkezett a bontás és a felújítás egyszerű renoválás- pártiak között.

Végül 1883. november 25-én határozat született egy, a restaurálást pénzadományokkal támogató polgároknak emléket állító emléktábla felállításáról. Ekkor indult el az összefogás, az adakozók lavinája és a kápolna megmentésének terve rögtön valósággá vált.

1885. február 15-én élénk vita után arról született határozat, hogy a munkálatok "levezénylését" a katolikus konvent fogja irányítani, azonban anyagi felelősséget nem vállal. Ezt a Győri Püspökség 1/3 részben, (500 Fl) illetve a Kultuszminisztérium (1000 Fl) 2/3 részben viseli. A város része szintén 1000 Fl.

Ennek ellenére a költségvetés nagyobb részének előteremtése (további 5000 Fl) a soproni polgárokra hárult. Ezért az iparosok, kézművesek, beszállítók rengeteg munkát ingyen vállaltak illetve átvállalták az anyagok költségét is. Többek között például Storno úr és fiai a teljes figurális és ornamentikus, stílus- és valósághű, festést 2500 Fl értékben.

A munka 1885 májusában indult.

A kiürítés után és a befalazott ablaknyílások megnyitásakor feltárultak a régi épületszerkezet gyönyörű formái. A csonttárból 600 rakomány csontot hordtak ki, amelyeket aztán a templomkripta és a (régi) temető közötti részen közös sírba helyeztek örök nyugalomba.

Költségek felsorolása:

1. Kőművesmunkák (Handler Ferdinánd) - 1240 Florin
2. Kőfaragómunkák (Mechle József) - 2471 Fl 31 krajcár
3. Sírkő-márványlap (Mechle József)
4. Üvegfestés (Vermes Alajos)
5. Ács (Zeich Péter)
6. Wienerberg, zománcozott tetőcserép és járólap
7. Tetőfedő (Zeich Ferenc)
8. Lakatosmunkák (Hoxfelder József)
9. Zárak, vasalatok (Dörfler György) - ingyen
10. Rézműves munkák (Hirnschrodt József)
11. Aranyozó és fémműves munkák (Haupt Jákob)
12. Festő (Zmarits Ferdinánd)
13. Különféle anyagok és fuvarok
14. Figurális- és ornamentikafestés - ingyen"

Comments

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2016. október 14. 18:11

A püspök neve téves (elírás) helyesen Zalka János. Bár a bécsi Pazmaneumban hittudori (mai teológia doktora) végzettséget szerzett, doktori címet nem használt. Hosszú püspöksége alatt jelentős templomépítő (ebbe illik be a Szt. Jakab kápolna felújításának támogatása) és jotékonysági tevékenységet folytatott. Életrajzának soproni vonatkozása, hogy a gimnázium V. és VI. osztályát itt végezte el.

Friedrich Rezső | 2016. október 14. 18:34

Köszönöm a figyelmes olvasást! Valóban elírtam a nevet!

A bejegyzés létrehozása: 2016. október 14.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.