Ex Libris Sterbenz

Keresés az archívumban

Szerző

Részlet Kovács Gombos Gábor Betűk és Képek című bevezetőjéből:
"A könyvtáros (és persze az antikvárius) az Írás rajongója és tudója, olyannyira, hogy talán a festészetet is leginkább a könyvekből szereti megismerni. Azokból az egyszerre kemény és lágy, titkukat féltve őrző és mégis oly engedelmesen megnyíló (szinte élő) tárgyakból, amelyekbe bizonyos elképzelések szerint a mindenség bölcsessége és a világ képe sűrítődik össze. Nem alaptalan ez a vélekedés, hiszen az írás művészetéhez mindig is hozzátartozott a kép. Szemléletesen beszél erről a csodálatos egységről, erről a folytonos metamorfózisról a festőművésznek is jelentős Hesse: „Néha leírok egy görög betűt, (...) s miközben kissé elfordítom a tollat, farkát csóválja a betű, hallá változik, és abban a pillanatban máris a világ valamennyi patakjára és folyamára, minden hűvösségére és nedvességére, Homérosz Óceánjára és arra a vízre emlékeztet, amelyen Szent Péter vándorolt; madárrá változik a betű, farkát billegeti, tollát borzolja, felfújja begyét, nevet, és messzire röppen. Nos, Narziss, te bizonyára nem sokra tartod az ilyen betűket — mondja a művésznövendék Goldmund tudós-szerzetes barátjának — De mondom neked, velük írta Isten a világot."

Tanulmányunk szerzője is rábukkant a művészeti műfajok, az irodalom és a képzőművészet találkozási pontjára. Segítségével leljük meg mi is — valahol a verbális és a vizuális határmezsgyéjén — azt a könyvhöz tartozó „képes kártyát", amely egyben tulajdonosára is utalva személyessé teszi a kötetet, bensőséges (sőt néha szenvedélyes) kapcsolatot teremtve birtokos és birtok között.

Hogy a könyvtáros hosszasan keresve talált-e rá, mint speciális irodalmi kincsre, Sterbenz Károly könyvekbe készített rajzos-szöveges lapjaira, vagy a soproni festőművész irodalmi érdeklődése szinte kényszerítő erővel vonzotta, kutatói vénájának teljesen megfelelő területet kínálva, azt nem tisztünk vizsgálni. Mindenesetre a könyvtáros képzőművészet felé fordulása — aminek előfeltétele persze a képzőművész könyv iránti vonzalma volt — megtörtént: kettejük között a kapcsolat egy keskeny hídon át létesült. Ez az ex libris."

A bejegyzés létrehozása: 2015. július 23.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.