Líceumi olvasókönyv

Hozzászólok
Líceumi olvasókönyv
Szerkesztő: 
Horváth Edit
Kiadás éve: 
2018

A szerkesztő bevezetője:

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) története 1557-től kezdődik az elfogadott alapítási dátum alapján. Az eltelt évszázadok során számos értékes, részletező történeti tanulmány, összefoglaló értekezés, szakdolgozat újságcikk stb. jelent meg az iskola történetéről tanárairól és diákjairól, mindennapi életéről ám még mindig kimeríthetetlen kincsesbánya a kutatóknak, érdeklődőknek az a rengeteg írott dokumentum, kiadvány, ami a birtokunkban van, ami újabb és újabb adatokkal, kiegészítésekkel, érdekességekkel bővíti eddigi tudásunkat.

A jelen kiadvány címe — Líceumi olvasókönyv — utal a műfajára: nem tudományos történeti munka, nem tanulmánykötet, nem összefoglaló iskolatörténet: a hangsúlya háttéranyagon van, elsősorban a személyesség, a személyes vallomások, a tényekhez, eseményekhez kapcsolódó írások kerültek a középpontba.

Olyan kiadványt képzeltem el, amely felöleli a líceum történetének mindennapi életének átfogó tartalmát - a történetiségtől a jubileumokig, az épülettől az emléktáblákig, a könyvtártól a társaságokig, a sportélettől az emlékezésig. Persze még így is maradt hiány: számos újabb téma, sok érdekesség vár feltárásra, megjelenésre.

A kötet szerkezete: a fejezetek témakörök elején áttekintő bevezető történeti összefoglaló áll, majd a témához kapcsolódó szemelvények írások emlékezések cikkek következnek. A válogatás főbb szempontjai: hozzáférhetőség, eddigi megjelenés, ritkaság, iskolatörténeti érték. A forrásanyagok gazdagságát jelzi, hogy minden szemelvény helyén újabb és újabb is állhatna.

Gazdag a háttéranyag az 1945 előtti és az 1990 utáni időszakból, sajnos az 1950—1990 közötti időszak dokumentumai hiányosak, kevés a megőrzött anyag, így kevesebb a közölhető forrásanyag is.

A szövegek az eredeti nyomtatási formában, az eredeti helyesírással kerültek közlésre. A díszítő sor Bründl Ödön egykori licista diák (1895—1903) fennmaradt rajzórai munkája.

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik segítséget nyújtottak munkámhoz, támogattak, biztattak ötleteket adtak. Külön is köszönöm Tölti Balázs líceumi igazgató úr segítő támogatását, Káldy Zsuzsa könyvtáros kolléganő szolgálatkész kutató munkáját, Weltler Sándorné Erika szerkesztési munkáját.

A bejegyzés létrehozása: 2018. június 22.