Országgyűlési választások és képviselők Sopronban 1848-2004

Keresés az archívumban

Szerkesztő
Kiadás éve
2005

Részlet a szerkesztő bevezetőjéből:

„2004-ben új szakasz kezdődött a Parlamentarizmus magyarországi történetében, ugyanakkor folytatódik az 1848-ban megnyílt történelmi fejezet is. Az európai uniós választásokkal a magyar társadalom „túllépetť' a nemzet és az állam keretein, ám változatlanul továbbhalad azon az úton, melynek irányát elődeink a polgári állam megteremtésének idején jelölték ki.

A soproni választók 1848-tól 2002-ig több mint 30-szor küldtek képviselőket a parlamentbe. Kötetünk azokat a honatyákat mutatja be, akiket Sopron törvényhatósági jogú város egyéni kerületéből a nemzetgyűlésekbe (1920-1922, 1922-1926), illetve az országgyűlések alsóházába delegáltak a soproniak.

A tárgyalt korszak nagy részében a magyar parlament alsóházból és főrendiházból (1926-tól felsőházból) állt, a felsőházi választások és tagok bemutatására azonban ehelyütt nem vállalkozhattunk. Ugyancsak kimaradtak a városhoz kapcsolódó Sopron-környéki kerület képviselői, bár tevékenységükkel közülük is sokan rászolgáltak az utókor érdeklődésére, többen pedig a megbecsülésére is. Nem szerepelnek részletes életrajzzal azok sem, akik ugyan Sopronból, ám különböző területi, megyei vagy országos pártlistákon jutottak be az országgyűlésbe. A könyv utolsó fejezetei között az 1945-tól listán megválasztott képviselők neveit és - 1949-ig — az őket delegáló pártokat is felsoroltuk.

A könyv a rendszerváltást követően ismét szabaddá vált választások rövid összefoglalása után az 1990 óta egyéni mandátumot szerzett három országgyűlési képviselőnk életrajzával zárul. Utóbbiak esetében - a tényke désük óta eltelt időszak rövidsége miatt kellő „történelmi távlat” híján az Országgyűlési Almanachban közölt (közölendő) hivatalos életrajzi szövegeket emeltük át e kötetbe. A képviselőkről írt fejezetek - az előbb említettek kivételével — egyébként műfajilag alig felelnek meg a lexikonokban található életrajzi szócikkek hagyományos formáinak. A biográfiai adatok mellett igyekeztünk a szereplő személyek politikai meggyőződését, képviselői munkáját és — ahol lehetett — egyéni habitusát is érzékeltetni. Ennek elősegítésére rövid tanulmányokkal azt a politikai, jogi környezetet is felvázoltuk, amelyben az illető politikusok tevékenykedtek.

A kötet végén névmutató, összesített bibliográfia és rövidítésjegyzék szolgálja a részletesebb tájékozódást és a könnyebb eligazodást.”

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk
A Rothermere-emlékmű avatása
A Rothermere-emlékmű avatása. A felvétel a Liszt Ferenc utca irányából, a mai Kozmutza Flóra EGYMI épületéből készült. A háttérben az Újhelyi-ház látható.
1
Eredeti méret
A Rothermere-emlékmű
A Rothermere-emlékmű koszorúkkal Zsabokorszky Jenő képeslapján
2
Eredeti méret
A bejegyzés létrehozása: 2015. október 28.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.