"Régiekről emlékezzünk..."

Keresés az archívumban

Helyszín
Címke
Szerző
Kiadás éve
2004

A kötet "Befejező mondatok" című fejezete:
"Pontot téve 175 esztendő emlékezetesebb történéseire, komoly gondolatok felidézésével adjunk jó tartalmat, biztos tartást érzéseinknek. Több mint hatvan éve Becht Rezső azt hangsúlyozta, hogy a várost, Sopront, „nem a házak beláthatatlan tömege”, „nem az utcák, terek, emeletek száma" (tegyük hozzá: nem is a napjainkra mesterségesen földuzzasztott, túlméretezett idegenforgalom! -N.A.) teszi várossá, hanem „alkotóelemeinek különleges minősége, tömörebb összhangja és polgárainak csiszoltabb szelleme, amely a kultúra fényével ékesíti és a kultúra árnyaival felhősíti a házak és emberek szövetségét”.
Molnár József szerint a soproni polgár „a XVI. század óta elsősorban a zenében élte ki érzelmi életét”, s minthogy „szégyellte érzéseit, belső vívódásait nyomtatásban a világ elé tárni, szívesebben süllyedt el névtelenül egy zenekar vagy egy énekkar közös munkájában". (Természetesen „ez az attitűd nem állt ellentétben azzal, hogy szerette a mások által irt verseket és a szépprózát".)
„A XVIII. században Kismarton és Eszterháza közelsége, zenekarának és operaegyüttesének példája” fellendítette Sopron zenekultúráját - állította Pozsgay Imre.
Csatkai Endre úgy vélekedett, hogy az 1829-ben megalakult Zeneegyesület „sok hányódás után” elfoglalta „a város művészi életében a legelőkelőbb helyet", az 1924/25-ös idényben már „10 hangversenyt nyújtott és a legmodernebb zeneművek ciklus bemutatásával városunk zenei jelentőségét Salzburg és Donaueschingen mellé állította”. Ezt látszottak megerősíteni az 1929-es centenáriumi ünnepségek. Sajnos, ilyen szerencsés csillagállás többé nem díszíthette zeneéletünk égboltját.
Az 1889-es egyesületi meghívón büszkélkedő jelmondat - „Legyen mindig összhangban dalunk és életünk" - célkitűzése lehetne a mának is.
Kodály Zoltán 1948-ból származó veretes szavai a példaképek követésére szólítanak fel: „Függesszük szemünket a régi nagyok korára, igyekezzünk hozzájuk méltók lenni..."
A többi rajtunk múlik."

A bejegyzés létrehozása: 2014. július 18.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.