Sopron népességének fejlődése és összetétele

Keresés az archívumban

Kiadás éve
1931

"A Magyar Statisztikai Társaság vidéki ülései alkalmat adtak arra, hogy a Magyar kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Kovács Alajos dr. Debrecen, Pécs és Miskolc városok népességének fejlődéséről és összetételéről írt tanulmányokat tegyen közzé, melyekben az illető városoknak statisztikai tükörképet nyújtott saját városuk lakosságáról, annak fejlődéséről, vallási, nemzetiségi, foglalkozási és társadalmi tagozódásáról. Most, hogy a Magyar Statisztikai Társaság Nyugatmagyarországot keresi fel, nekem jutott a szerencse, hogy szülővárosomról, Sopronról, hasonló tanulmányt közölhessek, amely tanulmánynak - a létrejöttét előidéző ünnepi alkalmon kívül - talán az is ad némi aktualitást, hogy az utolsó évtized Sopronra nézve a megpróbáltatás ideje volt s így jogos az érdeklődés aziránt, hogy a Civitas Fidelisssima, mely hazánk legnagyobb szerencsétlenségének idejében s megaláztatottságának mélypontján oly lélekemelő jelét adta a hazához való ragaszkodásnak és tántoríthatatlan hűségnek, miként bírt megküzdeni a nyugati határszélek elcsatolása folytán rászakadt kritikus helyzettel még súlyosbított általános gazdasági válásággal, melynek nyügét a hátsó vidéküktől megfosztott nyugatmgyarországi városok - Sopron, Kőszeg, Szombathely - egyaránt érzik."

A bejegyzés létrehozása: 2013. április 2.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.