Szemelliker Antal (1882-1919)

Hozzászólok
Szemelliker Antal (1882-1919)
Szerző: 
Biczó Zalán
Kiadás éve: 
2011

Benkovich Ferenc pápai prelátus, plébános ajánlása:

"Biczó Zalán újabb komoly, hiányt és tartozást törlesztő könyvének előszavát szívesen írom meg. Átolvasva a Szemelliker Antal fülesi plébánosról összegyűjtött szép anyagot, azon gondolkodtam el, hogy anyaszentegyházunk mennyi vértanúja lett a mostoha történelmi események áldozata. Szemelliker Antal a győri egyházmegye papjaként a Tanácsköztársaság vérengzései közepette Wohlmuth Ferenc császári plébánossal mint híveik jó pásztorai lettek a kegyetlen terror áldozatai. A fülesi plébános a kommün bukása után Győr püspökétől, Fetser Antaltól megkapta második temetése alkalmával a hithű papnak járó és nyájáért életét áldozó igaz pásztort megillető végtisztességet. A trianoni békediktátum következtében Füles Ausztriához átkerülve mint az egész Burgenland, a bécsi hercegérsek kormányzósága alá került. Ebben a háború utáni zűrzavarban senki sem törődött az egykori győri egyházmegyés, horvát anyanyelvű, magyar és német nyelvet-kultúrát, és azok lelkiségének gazdagságát egyaránt bíró falusi plébánosnak a sorsával. Meg vagyok győződve arról, hogy mindazok, akik ennek a tiszteletreméltó személynek a rövid, de tartalmas életét és azt hithűen megkoronázó lelkipásztornak az életét megismerik, sokat kapnak. Rám, a papra legnagyobb hatással az volt, hogy a hirtelenül halálával szembesülő lelkipásztor ebben a helyzetben is a lényegre figyel. Komolyan felkészül a szentgyónására, magához veszi az Úr Szent Testét mint útravalót és az utolsó pillanatig imádkozva adja vissza nemes lelkét mint Krisztus hűséges papja Teremtőjének."

Az 1919. április 10-én az Igazságügyi palota (Törvényszék) Lackner Kristóf utcai épületében kivégzett fülesi plébánosról szóló kötet honlapunk egyik bejegyzésének is fontos forrása volt, az írást ide kattintva olvashatják.

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk: 
A bejegyzés létrehozása: 2019. április 7.