Szeretettel, hűséggel

Hozzászólok
Szeretettel, hűséggel
Szerkesztő: 
Zátonyiné Ódry Márta
Simorjayné Gödry Nóra
Vass Jenő Sándor
Kiadó: 
Rákóczi Alapítvány - Budapest
Polgármesteri Hivatal - Sopron
Kiadás éve: 
2003

"Egy nagy hírű intézet emlékfüzete jelent meg 1992-ben: a soproni volt magyar királyi Zrínyi Ilona Honvéd Tiszti Leánynevelő Intézeté. A régen letűnt gyermekkorra való emlékezést az a meggyőződés hívta életre, amit egyik Tanárnőnk több mint évszázada még csak reménységként így fogalmazott meg: „Eljön az az idő, amikor nemcsak megbecsüléssel, hanem szeretettel is gondolnak vissza azokra, akik olyan sokszor néma, láthatatlan áldozatokkal segítették építeni a lelki gátszakadások védőfalait mindaddig, amíg vissza nem húzódik a zavaros ár, s az elvonuló felhők halványuló árnyékában magyarságunk újra elnyeri azt, ami az övé — ősi helyét az európai nap alatt." Meggyőződésünk: ez az idő elérkezett!
Az emlékfüzet az intézet rövid történetét, két Tanárnőnk visszaemlékezését, egyik Igazgatónőnk 1938-ban megjelent cikkének szemelvényeit, az 1938/39-es tanév eseménynaptárának kivonatát; néhány növendéktársunk visszaemlékezését, naplórészleteit, feljegyzését; végül az 1923 és 1944 között oktató- és nevelőmunkát végzett tanárnők nevét, valamint az egykori növendékek évenkénti és osztályonkénti névsorát is tartalmazza. Ezekből válogattuk össze jelen kiadványunk gerincét."

A bejegyzés létrehozása: 2014. június 23.

Hozzászólások

Both István képe

Vass Jenő Sándorral baráti kapcsolatban voltunk (múlt időben, mert sajnos már nincs köztünk). Számos helytörténeti és katonatörténeti mű kiváló szerkesztője volt.

Kótai Mónika - szerkesztő képe

Milyen könyveket szerkesztett konkrétan? (címekre gondolok)

Both István képe

Jenő hivatásos, majd nyugállományú katonaként a Magyar Honvédséghez, lokálpatriótaként Budaőrshöz kötődött. Elsősorban ehhez a témakörhöz kapcsolódó könyvek szerzőjeként vagy szerkesztőjeként ismerhető meg. Néhány e könyvek közül:
Budaőrs lexikon - 2010;
A régi Budaőrs - 2002 (magyar és német nyelven);
A Hazáért: a Magyar Honvédség múltja és jelene, 1948-2004;
Perényi-Pirgl György: Zentától a Törökugratóig - 2008;
Rada Tibor: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története (1830-1945) - 1998.
Nem utolsó sorban a 2000-ben kiadott Lakni kell című könyvem szerkesztője is Jenő volt.
Rendkívül alapos, kutatással is kiegészített szerkesztői munkát végzett, s ahogyan a búcsúztatójában írták: még a lektorokat is lektorálta.

Kótai Mónika - szerkesztő képe

Köszönöm, István. Örülök, hogy néhány sor erejéig emléket tudtunk neki állítani.