Címlap

Legutóbbi bejegyzéseink

2018. február 24.
Erzsébet-kerti részlet korabeli képeslapon
Erzsébet-kerti részlet korabeli képeslapon
Erzsébet-kerti részlet
2018. február 23.
Diebold Károly műterme a Mátyás király utcában
Diebold Károly műterme a Mátyás király utcában
Diebold Károly a műterme előtt 1940 körül
A "Diebold Fotó" fényképtárolója
2018. február 22.
Hátulsó utcai pillanatkép
Hátulsó utcai pillanatkép
Utacrészlet a Hátulsó utcából
2018. február 22.
Bella Lajos (1850-1937)
Bella Lajos (1850-1937)
Bella Lajos (1850-1937)
2018. február 21.
Családi fotó a Várkerületen az Előkapunál
Családi fotó a Várkerületen az Előkapunál
Egy ismert soproni házaspár és a rokonuk
2018. február 20.
Szép Sopron! - 24. rész - Dr. Friedrich Károly diavetítésének felvételei
Szép Sopron! - 24. rész - Dr. Friedrich Károly diavetítésének felvételei
A Szent Mihály-templom
2018. február 20.
Gruber János csemegekereskedése
Gruber János csemegekereskedése
Gruber János csemegekereskedése
2018. február 19.
Széchenyi téri részlet az 1970-es évekből
Széchenyi téri részlet az 1970-es évekből
Széchenyi téri részlet
2018. február 19.
Felkél a vörös csillag - Az első napok
Felkél a vörös csillag - Az első napok
Becht Rezső: A bűvös henger
2018. február 18.
A Perkovátz-ház udvara 1970 nyarán
A Perkovátz-ház udvara 1970 nyarán
A Perkovátz-ház udvara 1970 nyarán
2018. február 17.
A Színház tér egykor
A Színház tér egykor
A Petőfi tér egykor
2018. február 16.
Egy lőveri házikó
Egy lőveri házikó
Tavaszi látkép a házról

Archívumunkból ajánljuk

2013. február 1.
1906
A Dunántúli Turista Egyesület
A Dunántúli Turista Egyesület
Muck - messzelátó
2014. február 7.
1900-as évek eleje
A Deák tér parkosítása
A Deák tér parkosítása
A Deák tér
2013. július 24.
1960 körül
A Bástya kávéház
A Bástya kávéház
A Bástya kávéház
2018. február 7.
1985
Szép Sopron! - 23. rész - Dr. Friedrich Károly diavetítésének felvételei
Szép Sopron! - 23. rész - Dr. Friedrich Károly diavetítésének felvételei
A Szentlélek -templom

A Sopron anno-ról...

Betűméret

A Sopron anno facebookos oldal 2011. augusztusában különösebb cél nélkül, pusztán kedvtelésből jött létre. A naponta következetesen közzétett rövid, közérthető, képekkel illusztrált bejegyzések rövid idő alatt nagyon népszerűek lettek a soproni illetve a Sopronhoz kötődő felhasználók körében, akik idővel nemcsak olvasóként, hanem szerkesztőként is szerepet vállaltak a Sopron anno hétköznapjaiban. Egyre többen adták közre családi archívumaik féltve őrzött kincseit, s ezekhez szüleiktől, nagyszüleiktől hallott történeteket mesélve elevenítették fel a régi soproni hétköznapokat, idézték meg egykor itt élt polgárok emlékét, vagy éppen a közelmúlt életképeinek fotóit megmutatva emlékeztek meg a klasszikus értelemben vett helytörténeti publikációk által még kevéssé dokumentált eseményekről. Így épülhetett fel egy generációkon átívelő, értékalapú közösség, mely Sopron város egykori jeles helytörténészeinek munkáiból merítve és saját emlékeit dokumentálva hozta létre Sopron városának első helytörténeti oldalát a facebook közösségi portál keretein belül.

A másfél év alatt elért széleskörű ismertség a vártnál jóval több felhasználót, hozzászólást és feltöltött anyagot jelentett az oldalon. Ezeknek az anyagoknak a kezelése a facebook keretein belül egyre nehezebben volt megoldható, többek közt azért, mert a facebook elsősorban kapcsolattartásra és szórakozásra létrehozott platform, az értékesebb tartalmak hosszú távú, nem reklámcélú megjelenítésére, tárolására és archiválásra nem alkalmas.

Ezen szempontok figyelembevétele mellett kellett olyan megoldást keresni, ami a közösségi portálon meglévő oldallal párhuzamosan, attól azonban némileg függetlenül, lehetővé tette a gazdag archívum rendszerezett bemutatását, illetve teret engedett újabb fejlesztéseknek is. Így született meg a sopronanno.hu, ahol az archívum rendszerezése mellett immár lehetőségünk van különböző, a felhasználói élményt nagyban növelő újítások bevezetésére is. Honlapunk indulása óta a bejegyzések mellett számos érdekes tartalom került fel oldalunkra, melyek teljesen újszerű megjelenítési formájuknak köszönhetően folyamatosan kiemelkedően magas látogatottságot eredményeznek Sopron első helytörténeti honlapjának.

A weboldal elkészítésével munkánk nem ért véget. Egyrészt, ahogy tettük eddigis, folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél értékesebb tartalmakat minél érdekesebb formában tudjunk megmutatni látogatóinknak. Ugyanakkor facebookos oldalunk is tovább működik, lelkes közösségünk nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a számunka ismeretlen fotókat azonosítani tudjuk, illetve abban, hogy az ismert fotókról még bővebb információkat szerezzünk.

Büszkék vagyunk rá, hogy a sopronanno.hu-n is sikerült egy élő, aktív közösséget létrehozni, melynek eredményeképpen a város és a soproniak múltjának megismerése iránt elkötelezett látogatóink egyre gyakrabban és egyre szívesebben osztják meg velünk családi archívumaik kincseit, ezzel is hozzájárulva múltunk még átfogóbb megismeréséhez. Ezúton is köszönjük az egyre bővülő szerzői körnek, hogy a remek felvételek mellett írásaikkal is hozzájárulnak az imént említett céljaink megvalósításához.

Ugyancsak büszkeséggel tölt el minket, hogy a Sopron anno honlapja 2013-ban a Magyar Marketing Szövetség "Az Év Honlapja" pályázatán Egyéni és portfólió oldalak kategóriában a zsűri döntése alapján Az Év Honlapja lett. 2017. decemberében pedig Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése a honlap szerkesztőjét, Kótai Mónikát Sopron Kultúrájáért díjban részesítette.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a Sopron anno független, civil kezdeményezésként működik, munkánkban elődeink tisztelete és szülővárosunk szeretete vezérel minket.

Jó böngészést kívánva:
Kótai Mónika - szerkesztő
Wallon-Hárs Viktor - webmester

A füstben született város

Betűméret

(Sopron rövid története)

Írta: Hárs József, Pro Urbe-díjas soproni helytörténész (1925-2016)

Égetett vagy kiégett sánc vette körül azt a Belvárosnyi területet, amelynek születéséről azóta elmélkednek, amióta a régészek megtalálták. Am öden Burg – határozták meg helyüket, szekereik ponyvái mögül kikandikálva, a mellette elhaladó frankhoni kereskedők. A puszta vár nem volt üres: a honfoglalás állammá szerveződése idején alighanem itt táborozott Suprun ispán és figyelte a Bécsi-dombra települő tarka-barka népeket.

Miért éppen innen? Földvár volt a környéken több is. Ezek lakóival már nemigen találkozhattak Árpád apánk vitézei. Mint ahogy a barnán csillogó borostyánkő szállítására kiépült út római katonáival sem. Scarbantia csendes álmát aludta a mélyben. A szelídgesztenyék gazdátlanul maradtak. Az amfiteátrum nézőteréről nem hallatszott a tömeg biztatása, amely egykor a szőlőkig hatolt. A népvándorlás korának vad pusztításai földbe temették a Forumot, tűzvészben ezer darabra tört Jupiter. Annál inkább használták ki a kváderkövekből emelt várfal még akkor is tiszteletet parancsoló maradványait. A romokat időről-időre megerősítették, s a középkor folyamán a királyok elő is írták nekik. A többesszám nyelvtani fordulata jelzi, hogy jócskán benépesült a környék. A szorgalmas iparosok és kereskedők pénzéből megépült a Szent Mihály-templom első formájában, s a ferencesek belekezdtek templomuk tervének kivitelezésébe. Jegyezzük meg jól azoknak a századoknak legfontosabb dátumát, 1277-et. Attól kezdve város a város. Vezetői megőrizték a cseh uralkodó ellenében a koronás fő, Kun László számára. Lakói a budai polgárok jogrendje szerint éltek ezentúl. Legfőbb vezetőjüket Bürgermeisterként tisztelték, mert többségük német nyelvterületről vándorolt falaik közé. Nevükben a családnév jelzi, hogy honnan, vagy milyen foglalkozásból. Nem csak a céhekbe tömörült iparosok termékeivel kereskedtek, hanem elsősorban a borral. Gazdagodásuk folyamán sorra szerezték meg a környék falvai feletti hatalmat, s növelték földbirtokaikat. Főurakkal osztoztak a Fertő halászatán. Tekintélyük az országban annyira nőtt, hogy néhány királyi várossal szövetkezve hallathatták szavukat az országgyűléseken. Polgár nem lehetett akárki. Nevük az 1535-től megtalálható könyvekben őriztetett. A polgárok büszkék is voltak az így szerzett címre: szabad királyi város. Persze a fejlődés nem volt egyenes vonalú. Vitáik nem csak a szomszédos birtokosokkal voltak, hanem a katolikus egyházzal is. Ha már a kolduló szerzetes rendek, mint a ferencesek is, igyekeztek maguknak biztosítani az állandó jövedelmet, hát még az egyház szervezetei. Örök vita tárgya volt a mezőgazdaságban a tized behajtása, a várospolitikában a plébános személyének kiválasztása, a templomok, a javadalmas papok, egyáltalán a papság ellátása, mentesítése bizonyos polgári kötelezettségek alól. Pénz mindenkinek kellett. Az Új utcában tömörült zsidók, mivel nem engedték őket a polgári foglalkozásokba, kölcsönök adásával enyhítettek a pénzhiányon, egyben növelték az irántuk megnyilvánuló ellenszenvet, mikor közeledett a visszafizetés ideje. Ez odáig fajult, hogy 1526-ban kiűzték őket a városból. (Csak 1840-ben jöhettek vissza.) Az egyházra nézve ennél nagyobb veszedelem alakult ki akkor, amikor az árucikkekkel utazó kereskedők (mint Moritz kalmár) nyugatról behozták a lutheri tanokat. Hiába rendeztek nyilvános könyvégetést, rendszabályozták meg a polgárokat, a reformáció gyorsan terjedt. A papok között is. A győri püspöknek most már nemcsak egyes személyekkel, a tized fizetése alól kibújókkal, hanem magával a városi tanáccsal is meggyűlt a baja. Moritz Pál kalmár adósainak könyve az egyetlen olyan üzleti könyv, amely a 16. század elejéről Sopronból megmaradt. Ebben olvasható, hogy az országban nálunk folytatták le az első vizsgálatot a reformáció tanai ellen, mégpedig 1524. október 22–30-ig. A polgármester, a városbíró és tíz belső tanácsos vallotta, hogy a kalmár és neje bőjti napokon húst és tojást esznek és számos lutheránus könyvük van. Ezeket Moritz beszolgáltatta és tulajdonlásukért 30-án nyilvánosan és ünnepélyesen bocsánatot kért a Fő téren. A máshonnan is összeszedett példányokkal együtt ezeket a városi hóhérnak 1525. január 2-ig a Fő téren el kellett égetnie. (Moritz ennek ellenére 1526-ban városbíró.) Négy évtized múltán már annyi hívőt talált a német földről érkezett Gerengel Simon lelkész, hogy 1565-ben megszervezhette a helybeli gyülekezetet. 1597-ben a katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyv már csak 20 katolikus családot vehetett nyilvántartásba a körülbelül 5000 lakosú városban.

Sopron 1602Ekkortájt emelkedik ki a polgárok közül a máig elismert nagy szervező, diplomata és városvezető, Lackner Kristóf. Az apjánál kezdő ötvösmester a páduai egyetem doktoraként került a város élére. Meghatározó szerepet vállalt a kulturális életben a Soproni Nemes Tudósok Társaságának megalapításával és működtetésével, iskoladrámáival és számos humanista értekezésével stb. Sikerült úgy egyensúlyozni a császár és a lázadónak minősített Bethlen között, hogy bár utóbbi másfél évig megszállva tartotta a várost, ennek később nem lett gyászos következménye. Ezt a diplomáciai tevékenységet csak biztos gazdasági háttér előtt folytathatta, alapja ennek a bor volt.

A nehéz idők akkor következtek be, amikor megindult az ellenreformáció gépezete. Sorra szerezték vissza pozícióikat a katolikusok. Amíg élt, még Eggenberg hercegné tudott tenyérnyi helyet biztosítani az ágostai hitvallás követőinek. A Wesselényi-féle összeesküvés leleplezésével és Vittnyédi ügyvéd halálával a nagyobb távlatú támogatásnak is befellegzett. A lelkészek sorsa gyakran a gályarabság lett. És a város lakosaié?

1676. november 28. délután félkettő. A mai Erzsébet utca 2. és Rákóczi utca 1. helyén állott Warkoweil-ház udvarán a gyerekek gesztenyesütéshez készülődtek. Pillanatok alatt felcsapott a láng: égett a szélben a szalmakazal, aztán a ház, aztán az utca, aztán az utcák sora. A Szent György-templom harangjai lezuhantak, a tűztorony kiégett. Másnap vasárnap. Az istentiszteletet az elhamvadt fatemplom romjainál tartották. A meggyötört nép eltemetett ezzel egy hosszú korszakot, s elindított egy újat. Amikor a füst eloszlott, megkezdődött a barokk.

Addig azonban el kellett még viselni egy országgyűlést (igaz hogy felújították a várostornyot, s rajta az órát az ide szállásolt Lipót császár tiszteletére), a Thököly előtti meghódolást és a kuruc Vak Bottyán vezette ostromot. A 18. század sem múlt el zavartalanul. Megszaporodó krónikáink beszámolnak a magisztrátus törvénytelenségeiről, felháborodott polgároknak a császárnál tett panaszáról, II. József intézkedéséről. Schilson báró 1782-ben mint a már kilencedik éve tartó ügy lezárására kijelölt komisszár, mai szóval kormánybiztos, úgy csinált rendet, hogy kiosztotta a példás büntetéseket, rendbe hozta a város zilált pénzügyeit és gazdálkodását. Mindent áruba bocsátottak, bérbe adták az erdei vadászatot, a vámot, a piacfelügyelőséget, a mérlegházat, benne a lemérést, a kántorbőjti bormérést, még a szemetet is, amit a piactéren összedobálnak – idézi Schuster János Károly krónikájában. – Röviden: minden a legkisebbtől a legnagyobbig, amit a város azelőtt beszedett, az utóbb a királynak és a kamarának jutott.

A 19. század járványok után és Napóleonnal a látóhatáron indult. Tanoncok és mesteremberek rendre megtöltötték a szárazmalomból kistafírozott színház nézőterét, majd a felfokozott igényeket is kielégítő előadásoknak örültek gróf Pejácsevics Károly kaszinójában. Például Mozart Varázsfuvolájának tapsolhattak, és innen indult a később világhíres szoprán, Liebhardt Lujza pályája.

1808-at a krónikás a borzalom évének nevezte. Eleinte semmi különös sem történt, csak egyre nagyobb lett a szárazság és egyre forróbb lett a levegő. Mindazonáltal csendes nyugalom uralkodott a városban, egészen július 19-ig. Egy óra körül váratlanul megszólalt a vészharang, s máris lángokban állott a Szentlélek-templom szomszédságában a Pflaszter sarokháza. Égett a szénával dugig tömött padlás. A nyomban feltámadt szél elvitte csóváit nagy ívben a domonkosok templomának keleti faláig, több mint kétszáz ház pusztulását okozva ezzel. A második tűz 22-én, szintén a nap legmelegebb órájában, ezúttal egy Hátulsó utcai tűzhelyre dőlt forró zsírból tört elő és kavargott végig az első fertály háztetőin. Utoljára a 24-én vasárnap hajnali félötkor támadó tűz első füstjét a Szentlélek utcában vették észre, esőfelhőnek, ködnek vélve azt. Áldozatul esett a Kisvárkerület, az Ikvahíd páratlan oldala, a Szentlélek és a Rózsa utca, valamint a Szélmalom utca egy része, a Víg paraszt vendégfogadóig. Itt merült fel a legkomolyabban a gyújtogatás gyanúja. A pusztulást a csornai premontrei krónikaíró a bibliai Sodoma és Gomorrha sorsával veti össze, célzással a város túlnyomóan protestáns lakosságára. Ismét eloszlott egy füst, hátrahagyva legalább 244 lakóház és melléképületeinek romjait, nem hozzászámítva azt a 39 építményt, amelyet a tűz útjának megszakítása végett rontottak le. Ez aligha ért többet, mint az öt nagy réz fecskendő vízsugara. Jobb későn, mint soha alapon végre 1811-ben elkészült egy alapos tűzrendészeti szabályzat a tűzoltás rendjéről. A megelőzés lényege, a szervezésen kívül, nádfedés helyett cserép.

A borzalmas csapás emléke igen hamar elenyészett. Fiedler krónikájában szemrehányóan jegyzi meg, hogy a népek máris a szórakozások felé fordultak. Pedig már a sarkában nyomulva érte el a várost a következő csapás a francia megszálló sereg képében. 1809. május 29-30-án jelent meg előőrsként 4-5000 fő, s a legtöbb, 22000, júniusban követelt magának ellátást és részben szállást. Bár ami a számot illeti, igaza lehet Fiedlernek, amikor a folytonos jövés-menés miatt ezt pontosan nem igen lehetett megállapítani. Az utolsó száz francia katona november 18-án vonult el Sopronból.

1817-ben a városházán gabonát osztottak a szegény éhezőknek. Különben fejlődik a város, rendezik a Promenádot, s 1830-ban már arról ír Geiger Márton kosárfonó szép, színes krónikájában, hogy a Várkerületen, először Pozsony után, Sopronban burkolják faragott kővel az úttestet. A hivatalos iratok szerint ez a helyi kőbánya gneisze. Egyébként is épül, szépül a Várkerület.

Májusban kórházat avatnak. Szükség is van rá: egyre több a hír a terjedő koleráról. Aztán eléri Sopront. 1832-ben a nagy nyári hőségben volt olyan nap, amikor 23 halottat temettek. Nem akárhogyan, mert azt már tudták, hogy érintéssel is terjedhet a kór. Különösen az élelmiszer-kereskedelem sínylette meg a különféle vesztegzárakat, a szállítások, vásárok leállítását. De egyszer csak ez is elmúlt. A megakadt fejlődés tovább folytatódott.

SzínházA Pejácsevich-kaszinó leégett ugyan, de rövidesen megújították. Sőt a közelében nekikezdtek az új színház felépítésének. 1841-ben nagy pompával megnyílt és zsúfolt házakkal működött hosszú évekig.

A reformkor legnagyobb alakja, gróf Széchenyi István, nagycenki kastélyából kitekintve sokat tett a városért. A Kaszinó, Takarékpénztár, Szeder-egylet elnevezések mögött óriási szervezőmunkája áll.

Pályaudvar1845. május 6-án megkezdték a Sopront Bécsújhellyel és ilyenformán a világgal összekötő vasút építését. Összehívták a magyar természetbúvárok vándorgyűlését 1847 augusztusára. Hogy megmutassák, mit tud ez a város, megszervezték az iparmű-kiállítást és nagy népünnepélyt tartottak a Neuhof fái alatt. Sok felújítást, szépítést erre az alkalomra időzítettek. Kicsit későbben, 1848. augusztus 20-án indult el az első gőzvontatású vasút.

A politika izzó légköre Pozsonyból fejlődött országos mozgalommá, s a közeli Bécsben polgárháborúvá. Az utóbbit leverő Windisch-Grätz 1848 utolsó heteiben indította el hadjáratát Kossuth szabadságharca ellen. Seregének oldalszárnyán nyomult előre Petrichevich-Horváth János erdélyi származású ezredes dandárja, s december 16-án délben sorakozott fel Sopron főterén. Ezzel számunkra befejeződött az alig elkezdett fegyveres küzdelem.

LíceumA győztes császár önkényuralmának időszakában Sopron az elnyomó rendszer egyik fontos, hivatalokkal és hivatalnokokkal megrakott helytartósági kerületi székhelyévé duzzadt fel. Az evangélikus líceum mint sziget kivételével jóformán csak német szó járta az épülő kaszárnyák, a szaporodó kávéházak környékén. A társasági élet középpontja a színház, a kaszinó, esténként a Promenád. A légkör enyhülésével a polgárság sorra alakította ki egyesületeit. 1867-ben szervezték meg a Sopron városa történetének és művészetének fejlesztésére alapítandó egyesületet. A Dalfüzér, a már 1829-ben alakult és újra erőre kapó Zeneegyesület mellett a sport kedvelői is szóhoz jutottak. Vitorlázók a Fertőn csónakházat, tornászok és tűzoltók egyletbe (Soproni Torna- és Tűzoltó Egyesület) tömörülve felépítették a Papréten a Tornacsarnokot. Nem feledkezhetünk el az 1863-ban megszervezett országos hírű Dalosünnepről sem. A Dalos-hegy őrzi emlékét.

Hatvan Ferenc turistaházMindenekelőtt azonban a Flandorffer Ignác és Braun Nándor művét a Soproni Városszépítő Egyletet kell említenünk. Hivatalos alakulásuk éve 1869. Számos, sőt mondhatjuk: számtalan alkotásuk máig hirdeti a lokálpatrióták városszeretetét. A Dunántúli Turista Egyesület már messzebbre nézett. Hatvan Ferenc tanár alapította 1903-ban, s mindjárt – Thirring Gusztávval – turistakalauzokat, térképeket adott ki, s jelzésekkel látta el az erdei utakat.

A Millennium budapesti ünnepségeiből kiállított tárgyainkkal vettünk részt, idehaza többek között új városházával és Széchenyi-szoborral, ami azonban kissé későbbre sikeredett.

A várostól északra a Fertőig a poncichterek (babtermelőknek mondták őket, mert a tőkék sora közé, kihasználva a területet, babot ültettek) szorgalmas munkával lettek urrá a 19–20. század fordulóján a filoxéra veszedelmén.

Sokak számára jelentett anyagi romlást az évtizedeken át sikertelenül tőzsdéző Építőbank bukása 1901-ben.

Az egyre nagyobb tért nyerő magyarság egyik meghatározó egylete volt a Frankenburg Irodalmi Kör és a Színpártoló Egyesület. A festők és a fotósok a Festőteremben mutatták be alkotásaikat. (A fotósok a nagyvilág nemzetközi kiállításain szereztek később világhírnevet.)

KaszinóA magyarosodás egyik nagy eseménye zajlott 1942-ben. Az 1872-ben átadott és az 1940 körül eladásra kínált Kaszinó épületét a Volksbund elől sikerült megvásárolni. Ekkor került föl homlokzatára a Magyar Művelődés Háza felirat.

Lőver körútA város közben egyre terjeszkedett. Délen, a közeli dombokon már a 18. században fel-feltűnnek kis faházak, például Fabriczius Teofilnak, a híres polgármester apjának a tulajdona. A lőverek megszaporodása a 19. század második felére tehető. Tulajdonosaik szervezete később a Városszépítőkhöz csatlakozott. A területet ma sajnos, egy erőszakos magyarítás következményeként Lövérnek, Lövéreknek, újabb változatban – eredetet és értelmet feledve Lővéreknek hívják.

Nagy léptekkel haladt előre a 19–20. században a technika.

A vízvezeték építésére 1891-ben került sor. Az első kapavágásra május 20-án délután négy órára hívják a hivatalosakat és érdeklődőket egyaránt az újságban. Városi Vízművek

A gázgyártás a soproni polgárok pénzéből 1866. december 31-én kezdődött. Flandorffer Ignác a működtető részvénytársaság alapítója és elnöke. Ma már nem szénből állítják elő, hanem földgázt kapunk. A helyi gyártás megszűnt.

A Soproni Világítási és Erőátviteli Vállalat 1898. február 26-án alakult meg.

VillamosTársaskocsik a Várkerülettől a Déli vasútig, majd a másik pályaudvar 1876-beli megnyitásától odáig is közlekedtek. A két vasúti pályaudvar közötti összeköttetésre építették meg a kényelmesebb villamost. 1900. április 22-én indult az első próbajárat. Áramot Ikervárról légvezetéken kaptak. 1923. május 31-ig közlekedett. Lassúsága és a megcsappant forgalom miatt szűnt meg.

A soproni állami távíró állomás 1855. november 1-jén nyílt meg. Előbb a Széchenyi tér 13. helyén, majd az Újteleki utca 8. emeletén üzemelt. Egy Morse-gépet használtak, amely elemekkel működött. A rézvezeték a bécsújhelyi távirdától indult. A hivatal évtizedek múlva egyesülvén a postahivatallal, annak a Színház utca 33. sz. házban lévő székhelyére költözött. Itt annál is inkább szűk volt a hely, mert ide telepítették a telefonközpontot is 1890 november 1-jén. A Postaigazgatóság Széchenyi téri felépülése után mindkét hivatal oda került.

Károly-kilátóAz első nyilvános tévéközvetítés műsora a bécsi Fidelio volt 1956. október 2-án, a Kaszinó nagytermében, a Budapestről hozott kis képernyőn a nagyszámú és kíváncsi nézők örömére. Reléállomás működött a Károly-kilátón, amíg fel nem építették a ma már használaton kívüli nagy tévétornyot. Még nem volt készen, amikor az építésvezetővel együtt hiába javasoltuk az illetékeseknek, hogy a berlinihez hasonlóan, legyen fenn kávéház rajta, a hatóságok nem engedélyezték.

A technika vívmányainak birtokában vált lehetővé a mozi elindítása közönség-befolyásoló útjára. Sopronban először 1896. december 10-én pergett közönség előtt mozgófilm, természetesen helyi áramfejlesztővel. 1908-ban az Elektro-Bioskop, 1913-ban a Városi Mozi nyílt meg, s versengett egymással a második világégés utánig. Egyebekről nem is beszélve. Ma újra van Elit Mozink.

A történelem nem állt meg a város falainál. Az első világháborúban nem váltunk ugyan hadszíntérré, de a Trianonban aláírt békeszerződésben Sopron az osztrákoknak ítéltetett.

Nálunk még akkor a Proletárdiktatúra 133 napja telt.

1921-ben azonban, a közismert népszavazás eredményeként, Sopron és környéke magyar maradt. A várostorony kapuján olvasható Civitas Fidelissima, a leghűségesebb város, az Országgyűlés 1922-ben hozott törvénye szerint.

EgyetemSopronyi-Thurner Mihály 1918–1941 között volt Sopron polgármestere és akkor ment nyugdíjba, amikor már benne voltunk a második világégésben. Szegényeket pártoló, következetesen takarékos gazdálkodása megóvta a várost a gazdasági világválság súlyos következményeitől. Máig ható tette volt a Magyarországra menekült Selmeci Akadémia (a mai Nyugat-magyarországi Egyetem) letelepítése. Nem hiába állított a tárgyilagosan ítélő utókor szobrot neki.

Sopron nem csak iskolaváros, hanem a múzeumok, a műemlékek városa is. Amennyire dicséretes a múlt, sőt régmúlt ápolása, annyira sajnálatos, hogy annyi érték ment veszendőbe az évek során. Ezt a pusztulást csak részben lehet azokra a bombatámadásokra visszavezetni, amelyek a második világháborúban értek minket, nem beszélve az értékes emberek elvesztéséről (a zsidóság elhurcolása 1944-ben, majd a németek kitelepítése 1946-ban). Természetesen nem becsülhetjük le azoknak a bombáknak a hatását. 1944. december 6-án kezdődően, az a füst olyan lángokból szállt az ég felé, amelyek egy hosszú korszak végén csaptak elő.

Ismét újra kellett kezdeni egy város életét. De hogyan!

A megszállók nálunk a Nyugat közelsége miatt óvatosabbak voltak, mint máshol.

Viszont Rákosi, a hajdani soproni kisdiák, nem mutatott megértést a város lokálpatrióta érzelmei iránt. Hiába mutogatták neki és sleppjének a Széchenyi Gimnázium egyik szobáját, ahol kis múzeumot rendeztek be tiszteletére, mellőzött porfészeknek szánta a települést.

Ami biztosan rossz volt akkor: az aknazár és határsáv szigora a Páneurópai Piknikig. Annyi hasznot húztunk belőle, hogy elkerülték légterünket a Schwechatról felszálló vagy oda érkező gépek.

Ami jó volt: a Soproni Ünnepi Hetek, ismét Városszépítők, a Fedett uszoda, a Barlangszínház, a műemlékesek tevékenysége, az Erzsébet-kert előtti aluljáró. És Csatkai Endre magyarázatai a városi múltról és Bognár Dezső, aki befogadta ezeket.

És nem mellesleg a lakótelepek panelházainak sokan örültek.

Tudunk mi békésen is újjászületni. Nap mint nap. Ahogy fényesen kel a Nap.

Források:
Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1956., 2. kiadás.
Geiger Márton krónikája SL XV/3/12 [SL = Soproni Levéltár]
Hárs József honlapja: http://harsjozsef.hu
Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban a legrégebbi időktől napjainkig. Az 1896-ban megjelent eredeti hasonmás-kiadása 2007.
Soproni Szemle, alapítva 1937.

Fontos tudnivalók a honlap használatáról

Tartalom
Betűméret

A kereső használata

A kereső csak a Használati útmutató szöveges szakaszában keres.

 • Írja be a keresett szót/kifejezést a kereső mezőbe, majd nyomja meg a "Mutasd!" gombot.
 • Ha van találat, a kereső 2 másodperc múlva automatikusan az első találatra ugrik, melyet sárga színnel kiemeltünk (a már megtekintett találatokat sárgával, a következőket pirossal jelöljük).
 • A további találatokra a bal oldalon megjelenő "Következő találat" karikára kattintva léphet.
 • Az "Alaphelyzet" gombra kattintva új keresést kezdeményezhet.
A honlapot Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Iceweasel (Linux), Internet Explorer 9-11 és Microsoft Edge böngészőkkel teszteltük.
Amennyiben más böngészőt használ, a honlap egyes elemei hibásan jelenhetnek meg.
Figyelem! A honlap Internet Explorer 6, 7 és 8-as verziójú böngészővel nem használható.
Ajánlott legkisebb képernyő szélesség 1024 px.
A honlap mobil- és táblagépeken automatikusan a "mobil verzió"-ban töltődik be.

A honlap használata

 1. Milyen alapfogalmakkal kell tisztában lennie?

  • Bejegyzés = Egy kép (vagy képek) a hozzá tartozó adatokkal, leírással, melyek egy oldalon jelennek meg az Archívumban.
  • Történet = Speciális Bejegyzés, egy adott témáról írt visszaemlékezés sok képpel.
  • Térkép fotókkal = Korabeli térkép-részleten megjelenített, egy téma köré összegyűjtött fotók interaktív megjelenítésére szolgáló Bejegyzés típus.
  • Kiadvány = A címlap "Helytörténeti kiadványok" rovatában megjelenő könyv, folyóirat, annak címlapjábval, adataival, mely forrásként szolgál a Bejegyzések szöveges részeihez. A Kiadványok elérhetők az Archívum Kiadványok menüpontjára, vagy a Bejegyzések "Kapcsolódó kiadvány" címkéjére kattintva (Figyelem! Nem minden Bejegyzéshez tartozik "Kapcsolódó kiadvány" címke).
  • Anno és ma = Egyazon nézőpontból készült hajdani és mai fotók összehasonlító megjelenítési formája. Elérhető az Archívum Anno és ma menüpontjára, vagy az egyes Bejegyzések "Anno és ma" linkjére kattintva (csak a kapcsolódó Anno és ma bejegyzés).
  • Irodalom = Soproni írók, költők Sopronról szóló művei.
  • Címke = Kattintható kifejezés, mely az adott Bejegyzésre vonatkozik (utcanév, téma, kép típusa, készítője, származása).
  • Gomb = Kattintható objektum, ami egy műveletet hajt végre, pl. másik lapra visz, üzenetet küld el, beléptet stb.
  • Link = Egyszerű hivatkozás, mely külső honlapra mutat, vagy rendszerhez köthető oldalt nyit meg (pl. felhasználói fiók).
  • Kapcsolódó hivatkozás = Belső link, mely egy kapcsolódó bejegyzéshez vezet.
  • Vendég = Olyan látogatónk, aki nem rendelkezik regisztrációval. Lásd a Mit kell tudnia a Regisztráció menetéről? pontot.
  • Regisztrált felhasználó = Olyan látogatónk, aki rendelkezik a Sopron anno-tól kapott felhasználónévvel és jelszóval. Lásd a Mit kell tudnia a Regisztráció menetéről? pontot.
  • Nézet = Több Bejegyzés valamely szempontból való listázása (pl. kereséskor vagy évtizedes nézetben), vagy egyetlen Bejegyzés megjelenítése.
  • Archívum = A Bejegyzések összessége. Elérhető a címlapon az Archívum menüpontra, vagy a bejegyzések számát jelző karikára (balra fent) kattintva.
  • Évtizedes nézet = Az Archívum Bejegyzések menüpontjában a lap tetején megjelenő listában kiválasztható Nézet, mely az adott évtizedben készült képek listáját jeleníti meg.
  • Címke nézet = Egy Bejegyzésben található bármely Címkére kattintva megjelenő Nézet, mely az adott Címkét tartalmazó Bejegyzések listája, függetlenül az Évtizedes nézet beállításától.
  • Bejegyzés nézet = Egyetlen Bejegyzés megjelenítése. Ezt jelzi a "Bejegyzés" cím. Ez a nézet csak a címlap valamely "Legutóbbi bejegyzéseink", "Archívumunkból ajánljuk" vagy a Sopron rövid története rész egyik kiemelt hivatkozására kattintva érhető el.
  • Keresés = Az Archívumban, Évtizedes és Címke nézetben érhető el. Az itt beállított keresés az Évtizedes keresőben beállított időszakra, illetve Címke nézetben a címkére szűkítve jelenik meg.
  • Hozzászólás = Az egyes Bejegyzésekhez csak Bejegyzés nézetben írhat Hozzászólást (Lásd a Hozzászólás a bejegyzésekhez pontban.). Lehetősége van a már beküldött Hozzászólásokhoz választ írni, mely a kiválasztott Hozzászólás alatt jelenik meg. Válasz írásához húzza a kurzort a kiválasztott Hozzászólásra, majd kattintson a megjelenő válasz gombra. Figyelem! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie. Lásd a Mit kell tudnia a Regisztráció menetéről? pontban.
  • Menüsor = Csak a címlapon megjelenő menü, mely a címlapon való függőleges navigálást biztosítja, valamint innen eljuthatunk az Archívumba is.
 2. Mik a honlap főbb részei?

  • Címlap = A https://sopronanno.hu link a címlapra mutat. Itt található a -
   • Legutóbbi bejegyzéseink blokk = A legfrissebb 12 bejegyzésünk, melyeket a blokk mellett balra-jobbra megjelenő nyilakkal lapozhat végig. Az egyes képekre kattintva az adott Bejegyzés jelenik meg.
   • Archívumunkból ajánljuk blokk = A teljes Archívumból, véletlenszerűen válogatott 4 bejegyzés. Működése mint a Legutóbbi bejegyzéseink blokk. Újabb véletlenszerű 4 bejegyzés kérhető az "Új ajánlat" gombra kattintva.
   • Helytörténeti kiadványok blokk = A bejegyzésekben felhasznált irodalom részletesebb leírásai. Az egyes képekre kattintva az adott kiadvány jelenik meg.
   • A Sopron anno-ról = A honlap célja, fejlődése, létrejöttének körülményei.
   • Sopron rövid története = Hárs József soproni helytörténész összefoglalója városunk múltjáról, képekkel és hivatkozásokkal. Egy hivatkozásra kattintva, megjelenik a megfelelő Bejegyzés.
   • Kapcsolódó és ajánlott linkek = Sopron történetéhez kapcsolódó társhonlapok gyűjteménye.
   • Üzenet küldése = A levelezőlapokon üzenhet a szerkesztőnek a bejegyzésekkel, illetve a tartalommal kapcsolatban, illetve a webmesternek a honlap működésével kapcsolatban. Figyelem! A levélküldéshez nem kell regisztrálni!
  • Archívum lapok = A címlap Archívum menüpontjára, vagy a bejegyzések számát megjelenítő karikára kattintva az Archívum főoldalára jut. A bejegyzések különböző keresési feltételek alapján jeleníthetők meg. Lásd a Keresés módjai fejezetet.
   Az Arcívumban megjelenő menüpontok (linkek):
   1. Évtizedek listája = Lásd a Keresés módjai fejezetet.
   2. Térképek = A Bejegyzések korabeli térképeken való megjelenítése.
   3. Történetek = A Történet típusú bejegyzések gyűjtőoldalára mutató link.
   4. Irodalom = Az Irodalom típusú bejegyzések gyűjtőoldalára mutató link.
   5. Anno és ma = Az Anno és ma típusú összeállítások gyűjtőoldalára mutató link.
   6. Kiadványok = A soproni témájú forrás kiadványok gyűjtőoldalára mutató link.
   7. Dokutár = A soproni témájú, letölthető pályamunkák, könyvek és dolgozatok gyűjtőoldalára mutató link.
   8. Művészet = A képzőművészeti galériák gyűjtőoldalára mutató link.
   9. Keresés = Lásd a Keresés módjai fejezetet.
   10. Saját menü = Csak regisztrált és belépett felhasználóink láthatják.
    • "Saját adatok" menüpont, ahol jelszavát módosíthatja, képet tölthet fel magáról.
    • "Az én Sopron anno-m" menüpont, ahol megtekintheti az Ön által megjelölt bejegyzéseket.
    • "Kilépés" menüpont = Kilépés a felhasználói fiókból, és a honlap Vendégként való használata.
   11. Hozzászólások = Az Archívum Bejegyzéseihez, Kiadványaihoz és Történeteihez érkezett hozzászólások kereshető listája.
  • Statisztika oldal = Egyelőre csak a Heti Hírmondóban található link segítségével elérhető oldal, mely tartalmazza a honlap összes tartalmának összegzett adatait, valamint "Top 10" listákat. (a Heti Hírmondó kiküldése ideiglenesen szünetel)
  • Felhasználói fiók = Regisztrált felhasználóink adataikat a jobb felső sarokban levő "Saját menü"-re kattintva érhetik el, illetve ott léphetnek ki fiókjukból.
 3. Mit érdemes tudni az Archívumról?

  1. Képek típusai

   A képeket (Bejegyzéseket) három fő típusba soroltuk, azok megjelenítésének módja alapján:

   • Fotó, képeslap, térkép, újságcikk stb. A képre kattintva maximum 1200px széles illetve magas kép jelenik meg (a képernyő méretétől függően ennél lehet kisebb is), vagy a kép fölé húzva a kurzort, "nagyító" alatt láthatók a kép részletei. A nagyítási módok közötti váltáshoz kattintson a kép melletti Shadowbox ikon ikonra Példa
   • Térkép fotókkal, mely egy térkép alapon színes pöttyöket jelenít meg, ezek fölé húzva a kurzort, láthatóvá válnak a helyszínen, avagy a helyszín felől készült fotók kicsinyített formában, illetve a megfelelő leírások a térkép alatt. Az előbukkanó kis képek kattintásra nagyíthatók! A térkép alatti színes pöttyök a térképen levő párjaikkal azonos módon használhatók a képek, valamint a képleírások megtekintéséhez. Példa
   • Anno és ma összeállítás, mely egyazon nézőpontból hajdani és mai fotók összehasonlító megjelenítési formája. Alapesetben a hajdani kép jelenik meg, melyet folyamatos átmenettel, a kép felett található gomb húzásával, avagy bizonyos nézetekben a kurzor kép feletti húzásával alakíthatja át a napjainkban készült fotóvá. Példa
  2. A keresés módjai

   1. Címke nézet = Lépjen be az Archívumba. Bal oldalon az Évtizedek menü bármely pontján áll éppen, a bejegyzések címkéinek egyikére kattintva azonnal az adott címkével megjelölt Bejegyzések listája jelenik meg. Figyelem! Ebben a nézetben az Évtizedes bontásnak nincs hatása. Kivétel ezalól a "Kapcsolódó kiadvány" címke, melyre kattintva az adott kiadvány lapjára juthat (ez nem minden Bejegyzésben található meg!).
   2. Évtizedes nézet = Lépjen be az Archívumba. Bal oldalon találja az Évtizedek menüt. Kattintson a kívánt évtizedre, avagy válassza a Minden év menüpontot (legfelső) az összes bejegyzés megtekintéséhez.
   3. Keresés = Lépjen be az Archívumba. A képernyő jobb oldalán felül találja a Keresés menüt. Használatát az alábbi lépésekben írjuk le:
    • Első lépés: Állítsa be az Évtizedek menüben a keresett időszakot, vagy válassza a Minden év menüpontot az összes bejegyzésben való kereséshez VAGY kattintson egy címkére az egyik Bejegyzésben (ekkor az oldal címében megjelenik a "Címke" szó).
    • Második lépés: Kattintson a Keresés címre, és írja be, vagy válassza ki a keresett kifejezést. Javasoljuk, hogy egyszerre csak egy mezőt töltsön ki, mert több mező kitöltése szűkíti a találatok számát, illetve esetleg nem hoz eredményt.
    • Harmadik lépés: Kattintson a gombra. Figyelem! A Keresés a kiválasztott Évtizedben, avagy Címke nézetben keres. Ha nincs eredmény, akkor kattintson másik Évtizedre, válassza a Minden év menüpontot, vagy kattintson másik Címkére.
    • A Rendezés illetve a Sorrend lenyíló menük segítségével kiválaszthatja a megjelenő bejegyzések sorrendjét.
    • Az egyszerre betöltődő találatok számát a Betöltődő bejegyzések lenyíló menüben állíthatja magasabb értékre.
    • Lefelé görgetve a további találatok automatikusan töltődnek be.
    • Új kereséshez kattintson a gombra.
  3. Hozzászólás a bejegyzésekhez

   Bármely bejegyzéshez hozzászólhat. Kérjük, hozzászólásakor a bejegyzés adatainak kiegészítése, pontosítása, a témával kapcsolatos élményeinek leírása vezesse. Tartózkodjon a sértő, minősítő, becsmérlő megjegyzésektől. Ha ilyet észlelünk azonnal töröljük a hozzászólást. Figyelem! A hozzászóláshoz regisztráció szükséges. Lásd a Mit kell tudnia a Regisztráció menetéről? pontban.
   A hozzászólás beírásakor lehetőség van email értesítést kérnie az azt követő hozzászólásokról, vagy az Ön hozzászólására érkezett válaszokról. Ehhez jelölje be a hozzászólás mező alatt található "Értesítést kérek új hozzászólásokról" leghetőséget, majd válasszon a megjelenő két lehetőség közül. Amennyiben alapértelmezetté kívánja tenni a fenti lehetőségek valamelyikét, állítsa be felhasználói fiókjában a megfelelő értékeket (Saját menü > Saját adatok).
   A jobb felső sarokban található "Friss hozzászólások" menüre kattintva megtekintheti a legutóbbi napok Hozzászólásait.

  4. Térkép nézet

   A térképeken az Archívum bejegyzéseinek egy adott időszakból (jellemzően az egyes térképek kiadásának éve körüli évtized) származó csoportját jelenítjük meg pöttyök segítségével. A pöttyök a fotós helyét jelölik. Az egyes pöttyökre húzva a kurzort, megjelenik a bejegyzés címe és képe. Ha ezek bármelyikére kattint, előugró ablakban böngészheti a bejegyzés teljes tartalmát, ahol akár hozzá is szólhat.

   Alapfogalmak:

   • Térkép = Sopron város és környékének korabeli térképe 1020px széles, illetve nagyfelbontású változatban.
   • Vezérlő blokk = A Térkép bal felső sarkában megjelenő blokk, mely a térkép mozgatásához, nagyításához szükséges gombokat, és egyéb funkciók ikonjait, valamint az Áttekintő térképet tartalmazza.
   • Navigátor = A Vezérlő blokkban elhelyezett "szélrózsa", melynek nyilaira kattintva mozgatható a térkép.
   • Áttekintő térkép = A Térkép nagyított állapotában, a Vezérlő blokkban megjelenő kicsinyített térkép. Az Áttekintő térképen mozgatható nagyítós téglalap arányosan mutatja a böngésző ablakának térképkivágását.
   • Pöttyök (Bejegyzések) = A Térképen megjelenített, pozícionált Bejegyzések helyét jelölő sárga színű elemek.
   • Pozícionálás = A Pöttyök helyzetének pontos megadása pixelben.

   A térképes megjelenítés használata:

   • A térkép nézet elérése:
    1. A térképek összefoglaló oldaláról.
    2. A egyes bejegyzések oldalairól a ikonra kattintva. Ebben az esetben a térképen csak az adott bejegyzés jelenik meg.
   • Térkép kiválasztása: Kattintson a térképek összefoglaló oldalán az egyik térképre. A megjelenő térkép felett levő lista szintén mutatja a jelenleg elérhető térképeket. Az évszámok a térképek kiadásának idejét jelölik.
   • Nagyítás módjai:
    1. Kattintson a vezérlő blokk ikonjára. A térkép az eredeti, nagyfelbontású méretére nő, a megjelenített bejegyzések helyzetének figyelembe vételével középre pozícionálva.
    2. Kattintson duplán a kisméretű térkép bármely pontjára, melyet fel kíván nagyítani. A kattintás pozíciója lesz a nagyított térképrészlet középpontja.
    3. A nagyított térképen a vezérlő blokk szélrózsájának közepén levő ikonra kattintva visszatérhet az eredeti, 1020px széles térképhez.
   • Keresés: Kattintson a vezérlő blokk ikonjára. A megjelenő kereső panelen állítsa be a kritériumokat, majd kattintson a Keresés gombra.
   • A térkép mozgatása: Ha felnagyítva böngészi a térképet, három lehetősége van a térkép mozgatására.
    1. Kattintson a vezérlő blokk "szélrózsájának" megfelelő irányba mutató nyilacskájára.
    2. Húzza a vezérlő blokkban levő kicsinyített áttekintő térképen a nagyítóval jelölt téglalapot, vagy kattintson az áttekintő térkép azon pontjára, ahova navigálni szeretne. A téglalapocska kivágása arányos kicsinyítése a teljes ablakban látható térképrészletnek.
    3. Nyomja le az egér bal gombját a térkép felett, és húzza a kívánt irányba.
   • Kiegészítő funkciók:
    1. A térképen szereplő bejegyzések: Kattintson a vezérlő blokk ikonjára. A térképen levő pöttyök (bejegyzések) eltűnnek. Újabb kattintásra ismét láthatókká válnak.
    2. Koordináták: Kattintson a vezérlő blokk ikonjára. A kurzor felett megjelennek annak pontos koordinátái (a térkép felső, illetve bal oldali szélétől számítva, függetlenül attól, hogy éppen mely részlete látható a képernyőn).
  5. Művészet nézet

   • Életrajz: a művész családi képekkel illusztrált életrajza.
   • Alkotások megjelenítési nézetei:
    1. Összefoglaló nézet: klasszikus bejegyzés nézet.
    2. Galéria nézet: teljesképernyős képnézegető, keresési lehetőséggel.
     • Képek nagyítása: kattintson duplán a képre, majd mozgassa a kurzort. Az eredeti mérethez kattintson ismét duplán a képre.
     • Navigáció a galéria képei között: használja a képernyő bal illetve jobb oldalán levő nyilakat az egyesével való léptetéshez, vagy használja a Kicsinyített képsort, a tetszőleges léptetéshez.
     • Kicsinyített képsor (bélyegképek): kattintson a ikonra. A képernyő közepén vízszintes sávban megjelennek a galéria képei. Húzza a kurzort a sáv felett, ezzel navigálva balra, illetve jobbra. A kis képekre kattintva az adott alkotás jelenik meg nagy méretben (a képsor által fedve). A képsor elrejtéséhez kattintson a képernyő bármely pontjára, mely kívül esik a képsoron, vagy ismételten kattintson a fenti ikonra.
     • Keresés: kattintson a ikonra. A képernyő közepén feltűnik a kereső ablak, a honlapon megszokott formában.
    3. Katalógus nézet: listaszerű megjelenítés, azokat az alkotásokat is beleértve, melyekről nem készült fotó.
   • Cikkek a művészről: a művésszel kapcsolatos művészeti témájú cikkek gyűjteménye.
  6. Az én Sopron anno-m

   • A funkció célja, hogy regisztrált felhasználóink összegyűjthessennek olyan bejegyzéseket a honlapon belül, melyek valamely szempontból érdekesek, fontosak számukra. Ezen bejegyzéseket a Saját menü > Az én Sopron anno-m menüpontban tekinthetik meg.
   • Fogalmak:
    • Megjelölés = Az érdekes, fontos bejegyzések mentése Az én Sopron anno-m oldalra a “Megjelölöm” illetve a “✔” gombra való kattintással.
    • Címke = A megjelölt bejegyzéshez kapcsolható kulcsszó, mely segíti a rendszerezést Az én Sopron anno-m oldalon.
    • Jegyzet = A megjelölt bejegyzéshez kapcsolható szöveges leírás, amolyan emlékeztető.
    • Jelölés törlése = Egy megjelölt bejegyzés eltávolítása Az én Sopron anno-m oldalról. Figyelem! A megjelölés törlésével csak Az én Sopron anno-m oldalról törlődik a bejegyzés, az Archívumban továbbra is megtalálható lesz!
   • A funkció használata:
    1. Ha talál olyan bejegyzéseket, melyek valamely szempontból érdekesek, fontosak lehetnek a későbbiekben az Ön számára, és szeretné egy oldalra összegyűjteni őket, kattintson a megfelelő bejegyzésnél található “Megjelölöm” illetve “✔” gombra.
    2. A megjelenő ablakban válassza ki a szándékának legmegfelelőbb Címkét, illetve írjon rövid emlékeztetőt a Jegyzet mezőbe. Figyelem! A Címke és Jegyzet kitöltése nem kötelező! Amennyiben a felkínált címkék egyike sem megfelelő az Ön számára, kérjük írjon emailt a webmester részére.
    3. Kattintson a “Megjelölöm” gombra.
    4. Az elmentett bejegyzést a jobb felső sarokban levő Saját menü > Az én Sopron anno-m menüpontban találja meg. A megjelölt bejegyzések mindaddig ott maradnak, amíg nem törli őket. Fontos tudni, hogy a megjelölt bejegyzések az Archívum megfelelő oldalain továbbra is szerepelnek. FIGYELEM! Egy bejegyzéshez elmentett Címkék illetve Jegyzet nem módosíthatók. Ha mégis módosítani kívánja az adatokat, törölje a megjelölést, majd ismét jelölje meg ugyanazt a bejegyzést, immár a módosított adatokkal.
    5. A megjelölés törléséhez kattintson a megjelölt bejegyzésnél található “Jelölés törlése”, vagy piros színű “✔” gombra. A megjelenő ablakban kattintson a “Jelölés törlése” gombra. A megjelölés azonnal törlődik, és a bejegyzés eltűnik Az én Sopron anno-m oldalról. Fontos tudni, hogy a megjelölt bejegyzés jelölését az Archívum bármely oldalán, ahol a bejegyzés megtalálható, illetve Az én Sopron anno-m oldalon is lehet törölni.
 4. Milyen szolgáltatásokat nyújt a honlap Vendégeink, illetve Regisztrált felhasználóink részére?

  1. Vendég látogatóink a honlap alábbi szolgáltatásait vehetik igénybe:
   • Minden Bejegyzés, Anno és ma összeállítás, Helytörténeti kiadvány megtekintése (Lásd Milyen alapfogalmakkal kell tisztában lennie?)
   • Az Archívum Évtizedes, illetve Kereső paneljének használata, Címke nézet használata (Lásd Keresés módjai)
   • A Bejegyzésekhez írt Hozzászólások megtekintése (Lásd Hozzászólás a bejegyzésekhez)
   • Friss hozzászólások megtekintése a jobb felső sarokban levő linkre kattintva (Lásd Hozzászólás a bejegyzésekhez)
   • Üzenet küldése a szerkesztőnek és a webmesternek a címlap "Kapcsolatok" menüpontjában megjelenő levelezőlapokon
   • Betűméret növelése: minden szöveges honlapelem jobb felső sarkában talál egy Betűméret gombot. A gombra kattintva a betűméret növekszik - biztosítva ezzel a könnyebb olvashatóságot, ismételt kattintásra visszaáll az eredeti méretre.
  2. Regisztrált felhasználóink ezen felül az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
   • Profilkép feltöltése a felhasználói fiókban
   • Hozzászólások írása, Hozzászólásokra válasz írása (Lásd Hozzászólás a bejegyzésekhez)
   • A bejegyzések megjelölése későbbi felhasználás céljából, melyek Az én Sopron anno-m oldalon rendszerezve jelennek meg (Lásd Az én Sopron anno-m használata)
 5. Mit kell tudnia a regisztráció menetéről?

  A honlap jobb felső sarkában levő Belépés-Regisztráció gombok bármelyikére húzva a kurzort, megjelenik a belépési űrlap, illetve a Regisztráció elindításához szükséges link. Figyelem! A regisztráció két lépésben történik, a hívatlan reklámozók kiszűrése céljából.

  1. Elsőként ellenőrizzük a megadott email cím valódiságát egy automatikusan generált email elküldésével.
  2. Második lépésben aktiváljuk felhasználói fiókját, és Ön emailben megkapja a jelszavának beállításához szükséges linket.

  A későbbiekben az Ön által megadott felhasználónév-jelszó párossal tud belépni a honlapra.
  Ha elfelejtette jelszavát, a jobb felső sarokra húzva a kurzort, megjelenik az "Új jelszó igénylése" link, melyre kattintva új jelszót kérhet.

 6. Használható az oldal facebookos azonosítóval?

  Facebook azonosítóval az oldal nem használható, a hozzászólásokhoz külön regisztráció szükséges. Erről a Mit kell tudnia a regisztráció menetéről? pontban olvashat.

 7. Lehet-e képet küldeni?

  Természetesen igen. Lehetőség van a megszokott módon a Sopron anno facebook oldalára feltölteni a képeket, amiket később a sopronanno.hu-n is felhasználunk, illetve szívesen fogadjuk a képeket emailben is, az info kukac sopronanno.hu címre. Köszönjük, ha fotók, képeslapok és egyéb helytörténeti dokumentumok küldésével segíti a sopronanno.hu archívumának gyarapítását. Amennyiben az anyagok küldéséhez további segítségre van szüksége, kérjük írjon a szerkesztőnek.

 8. Megjelenhet-e honlapjának linkje a Sopron anno weboldalán?

  A ’Kapcsolódó és ajánlott linkek’ menüpont alatt lehetőség van a Sopron múltjával, történetével, helytörténeti kiadványokkal foglalkozó oldalak linkjeinek megjelenítésére. Amennyiben szeretné, hogy oldalát ajánljuk, kérjük, küldje el annak linkjét az info kukac sopronanno.hu címre.

 9. Lehet-e bárki szerkesztő, írhat-e bárki a Sopron annora?

  A Sopron anno szívesen fogadja azok jelentkezését, akik nemcsak képküldéssel, hanem bejegyzések írásával is gazdagítanák az oldalt. Kérjük, hogy amennyiben szeretne az oldalon publikálni, vegye fel a kapcsolatot emailben a szerkesztővel a kotaimonika kukac sopronanno.hu címen.

 10. Felhasználhatók az oldalon található képek, szövegek?

  Az oldalon található képek és írások - előzetes egyeztetés után - a forrás megjelölésével felhasználhatóak más weboldalakon is. Kérjük, ezügyben vegye fel a kapcsolatot az oldal szerkesztőjével a kotaimonika kukac sopronanno.hu címen.

Problémamegoldás

 1. Mi a teendő, ha tévesen megadott évszámot talál?

  Az oldalon szereplő képeslapok, fotók és dokumentumok keletkezési dátumát nem minden esetben sikerült pontosan meghatározni. Kérjük, hogy ha egy kép készítési dátumáról hiteles információval rendelkezik, írjon az oldal szerkesztőjének.

 2. Mi a teendő, ha jogsértő tartalmat talál?

  Amennyiben bármelyik anyagunk közzétételét jogsértőnek találja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szerkesztővel a kotaimonika kukac sopronanno.hu címen.

 3. Mi a teendő, ha hibát, elírást talál?

  Kérjük, hogy amennyiben bármilyen nem technikai jellegű hibát talál az oldalon – hibásan gépelt szavak, téves adatok, hibás linkek -, írjon az oldal szerkesztőjének. Köszönjük, ha észrevételeivel segíti a munkánkat!

 4. Mi a teendő, ha technikai problémát észlel?

  Oldalunkat az indulás előtt számos alkalommal, segítők bevonásával teszteltük. Sajnos ennek ellenére is előfordulhatnak kisebb technikai problémák az oldalon. Kérjük, hogy ha ilyennel találkozik, írjon az oldal webmesterének. Köszönjük, ha észrevételeivel segít minket abban, hogy az oldal a lehető legtökéletesebben működjön.

Kapcsolódó és ajánlott linkek

Betűméret

Hárs József soproni helytörténész honlapja: http://harsjozsef.hu
Hárs György építészmérnök, építőmester emlékére készült honlap: http://harsgyorgy.wahavi.hu

Sopron és környéke képes történeti utcanévjegyzéke: http://harsjozsef.hu/utcanev_kereso

Hozzá-szólok
Betűméret
A bejegyzés létrehozása: 2013. január 29.
1
1