Adatvédelmi tájékoztató

A Sopron anno (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag az elfelejtett jelszavak újra generálásakor használja fel a regisztrált felhasználóinak adatait.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Sopron anno
Az adatkezelő elérhetősége: info@sopronanno.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Teljes név, email cím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Sopron anno munkatársai: Kótai Mónika éa Wallon-Hárs Viktor.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok mindaddig a honlap kezelésében maradnak, amíg a regisztrált felhasználó nem kéri azok törlését.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a honlapra belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.