A 300 éves Bencés Gimnázium VIII. osztályos tanulóinak tablója 1936-ban

Hozzászólok
A 300 éves Bencés Gimnázium tablója 1936-ban

A 300 éves Bencés Gimnázium VIII. osztályos tanulóinak tablója 1936-ban. A Szent György utcai intézmény rövid történetét a gimnázium 1938/39. évi évkönyvéből idézzük:

"A soproni kat.gimnáziumot a Jézus-társaság vezetése alatt Draskovich György, győri püspök alapította 1636-ban, úgyhogy a város területén működő "Confraternitas S. Corporis Christi" házát a hozzátartozó telekkel (a Fövényverem-téren lévő Colleum) a Jézus-társaságnak adta egy kollégium és vele kapcsolatos gimnázium felállítása céljából. Az akkor túlnyomóan protestáns városi tanács ellenkezését II. Ferdinánd király és Esterházy Miklós gróf nádor segítségével sikerült legyőzni; sőt a tanács tiltakozása ellenére még ugyancsak Draskovich püspök neki juttatta a mai Bécsi-utcában levő "Crucigeratus" beneficiumot (egykor a Johannita-lovagok tulajdonát) még mindig az akkori Sopron külvárosában. Hogy Draskovich a kollégium fennmaradását biztosítsa, végrendeletében 40.000 rajnai forintot hagyományozott neki. E nagylelkű alapítvány felhasználásával Lippay György esztergomi érsek 1661-ben nemesi konviktust szervez a kollégium mellé. 1674-ben, egy kir.Commissio visszaadta a katolikusoknak a régi templomaikat s így jutottak a jezsuiták a Szt. Györgyről címzett templomhoz, melynek oldalán emelkedik a mai napig az intézeti épület. A jezsuita rend eltörlése (1773) után a városi plébánosok vezetése alatt részint volt jezsuiták, részint világi papok működtek, mint tanárok. 1777-ben a helytartótanács és a Sz. Domonkos-rend közt egyezség jött létre, melynek értelmében a Rend helybeli konventje látta el tanerőkkel az intézetet, kik mellett azonban világi tanárok is működtek. 1802-ben II. Ferenc király visszaállja a Sz. Benedek-rendet, s még ugyanezen évben a Rend tagjai veszik. át az intézet vezetését. Így tehát Rendünk az idei iskolai évvel soproni működésének 137-ik évét fejezte be. A jezsuiták idejében a Ratio Studiorum-nak megfelelően a gimnáziumnak öt évfolyama volt. Ugyancsak öt évfolyamú volt az intézet az átmeneti korban, amikor már az 1777-ben életbelépett "Ratio Educationis" alapján szervezték át a középfokú iskolákat. Alighogy a bencések átvették az intézetet, életbelépett a "Ratio Educationis" átdolgozoott kiadása (1806). Ez hat osztályúvá fejlesztette a gimnáziumot s így maradt 1850-ig, midőn Sopron az abszolut uralom alatt a dunántúli kerület katonai és polgári hatóságának székhelyévé lesz, s az intézet az "Entwurf der Organisation der Gymnasien u. Realschulen in Osterreich" alapján 8 osztályú, német tannyelvű gimnáziummá alakult át az érettségi vizsgálat jogával. 1861-ben ismét magyar lesz s a tannyelv s megmarad főgimnáziumnak. Az 1924. évi középiskolai reform szintén meghagyta klasszikus gimnáziumi jellegét."

Tudomásunk szerint az eredeti tabló a háborúban megsemmisült.

A kép a jobb oldalon található kockaszerű ikonra kattintva virtuális nagyító alatt megtekinthető, így a nevek is olvashatóvá válnak.

Kép típusa: 
Fotó/Mozgókép készítője: 
Kép/Mozgókép beküldője: 
Kép keletkezési ideje: 
1936
Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1936
A bejegyzés szerzőjének életrajza: Kótai Mónika
A fotó készítőjének életrajza: Diebold Károly
A bejegyzés létrehozása: 2017. március 22.