A honlap frissítése miatt ideiglenesen nem elérhető a hozzászólás és a regisztráció funkció.
Szíves türelmüket kérjük.

Dr. Szilvási Gyula (1881-1937)

Hozzászólok
Dr. Szilvási Gyula (1881-1937)

Nagybányán született 1881-ben. Apja Davidovics Ignác, anyja Korpf Janka volt. Középiskolába Szatmár városában járt, ahol 1901-ben érettségizett. Utána a kolozsvári egyetem orvosi fakultására iratkozott be. 1907-ben kapta kézhez az orvosi diplomáját, de nem mindjárt szakadt el az intézménytől. Egy évig az ottani Egészségügyi Intézetben a híres Riegler Gusztáv orvosprofesszor mellett dolgozott mint tanársegéd. Ezt az évet követően Besztercére ment, ahol a Munkásbiztosító Pénztárban rendelő orvosként tevékenykedett. Ekkor már nős volt, felesége Johrem Jolán. Első gyermeke, a később híressé vált operaénekesnő, Szilvásy Margit itt született 1910-ben.

Rövidesen ismét kézbe vette a vándorbotot: 1910 és 1912 között Békésgyulán magánorvosként praktizált. Így kezdte 1912-ben Sopronban is, ám hamarosan a már kipróbált Munkásbiztosító Pénztárhoz szerződött, s maradt 1919-ig. Közben az evangélikus líceumban és teológián iskolaorvosi feladatokat látott el. A március végén bekövetkezett forradalmi változások több értelmiségiben keltették azt az illúziót, hogy igazságosabb társadalom alakul ki. Szilvási mint a betegekért élő, áldozatokra kész gyógyász, nem tiltakozott az ellen, hogy kinevezzék egészségügyi biztosnak. Úgy gondolta, talán többet segíthet így azokon, akik rászorulnak az ápolásra, de nincs pénzük a költségek megfizetésére. Több intézkedést tett ennek érdekében.

A soproni közegészségügyi állapotok siralmas volta már régebben megérlelte egy modern kórház felépítését. A sok herce-hurca után már szinte készen álló intézmény befejezéséhez Szilvási adta meg a végső lökést. A soproni Erzsébet Kórházat 1919. június 24-én adták át rendeltetésének. Nem volt nagyszabású ünnepség, de a hivatalos szervezetek küldötteinek jelenlétében mutatta be a sebészeti osztályt dr. Király Jenő, a belgyógyászatot dr. Hruby Ede, a nőgyógyászatot dr. Gresz Szilveszter, a bőrgyógyászatot maga Szilvási. Az átadás előtt már felvett betegek a küldöttségeknek elmondták, hogy hálásak a doktoroknak, az ápolóknak, meg vannak elégedve a berendezéssel is. A hiányok pótlására Szilvási ígéretet tett.

A Tanácsköztársaság bukása utáni napokban az újság megírja, hogy a Kellner Sándor által feloszlatott Vöröskereszt félreállított vezetői megjelentek Szilvásinál és átvették tőle az egylet sértetlenül megőrzött ingóságait. Minden a legnagyobb rendben. Nincs nyoma az újságban a doktor elleni vádaknak, s a levéltár hiányos anyaga sem tartalmaz olyan iratot, amely valamilyen formában elmarasztalta. Környei szerint rövid ideig emigrációban élt volna. Lehet, mindenesetre ezt a néhány hónapot sem a kórház évkönyvei, sem egyéb források nem hánytorgatják fel.

Szilvási további tevékenységének színtere a Munkásbiztosító Pénztár rendelője, az Erzsébet Kórház bőrgyógyászati osztálya, de legfőképpen az itteni laboratórium. A gyógyításon kívül ez utóbbi jelentette további évtizedeinek igazi értelmét. A nemibajok kórokozóinak megtalálása, leírása és az ellenük való védekezés volt legfontosabb munkaterülete. Közben feltalált egy élvefestő anyagot, amely a mikroszkópikus vizsgálatoknál tett jó szolgálatot. Ezt 1924-ben bemutatta a müncheni orvoskongresszuson. Soproni egyetemi tanárok is használták. Szilvási számos értekezésben, sőt (társszerzővel) könyvben írta meg eredményeit. Ezek alapján több területen mint úttörőt világszerte számon tartották és tartják a tudományban. Szívbénulás ölte meg 1937. december 25-én éjfélkor, 56 éves korában.

Az írás a szerző tervei szerint a harmadik, 2005-ben megjelentetni tervezett Aranykönyvben jelent volna meg. Mivel a kötet kiadása meghiúsult, az elkészült 102 életrajz eddig kiadatlan maradt. Honlapunk "Neves soproniak" menüpontjában folyamatosan tesszük közzé a Hárs József Pro Urbe díjas helytörténész által írt életrajzokat.

:::
Dr. Szilvási Gyula emlékét Sopronban 1969 óta őrzi utca, mely a Felsőbüki Nagy Pál utcát és a Sport utcát köti össze. (Bár az utcanév hivatalosan - és tévesen - Dr. Szilvássy Gyula utca.) Ugyancsak 1969-ben, a kórház épületén emléktáblát is avattak a tiszteletére.

Kép típusa: 
Forrás: 

Halász H. Imre: Soproni és Sopron megyei fejek. Sopron, 1930;
Környei Attila: Sopron és vidékének munkásmozgalma (1919. augusztus 1.—1924.) Győr, 1981;
Varga Lajos: Dr. Szilvási Gyula tudományos kutatásairól. Soproni Szemle XI. évf. (1957), 145—152. o. (Szilvási-bibliográfiával és egyéb irodalommal.);
evangélikus anyakönyv

Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1881
A bejegyzés szerzőjének életrajza: Hárs József
A bejegyzés létrehozása: 2018. szeptember 20.

Hozzászólások

Takács Róbert képe
Kótai Mónika - szerkesztő képe

Köszönöm, Robi.