A Férfiak Mária Kongregációja Sopronban 1905-1915

Keresés az archívumban

Kiadás éve
1915

Beköszöntő:

Ave Maria!

A kongregációktól távol álló közönség köréből ismételten ezzel állottak elénk: „Mit hoztak létre a kongregációk?” Oszlopokat nem döntöttek le, mint Sámson, országokat nem hódítottak meg, mint Dzsingiszkán és Napoleon; a kongregációk Krisztussal tartanak: „Az én országom nem e világból való.” Krisztus számára sem hódítottak meg földrészeket.

Azonban a már meghódított lelkek megtartásában, a csak nevük szerint Krisztushoz tartozók öntudatra ébresztésében, a szunnyadozó vallásosság lángra keltésében elvitázhatatlan a kongregációk nagy érdeme. A jól vezetett kongregációk sürgő-forgó ideális munkája, a szemmel láthatóan elért lelki eredmények mindnyájunkat fokozatosan a kongregációk eszméjének lelkes híveivé tettek. Az elmúlt tíz évnek történeti adatait és tanulságait is azért gyűjtöttük össze, hogy ugyanazon lelkesedéssel és irányelvekkel, mint eddig, de a múlt tanulságainak felhasználásával, szolgáljunk továbbra is a kongregációk szent ügyének s ezzel Isten dicsőségének, Szűz Mária égi Anyánk tiszteletének, lelkünk s a lelkek tökéletesedésének s örök üdvének.

Részlet a kiadványból:

Kath. Ingyen Népkönyvtár

E könyvtár fenntartása a szó legszorosabb értelmében apostoli munka. A szigorúan kiválasztott könyvek a családokban kézről-kézre járnak, hintik a jó magot s így mérhetetlen lelki hasznot hajtanak.

A Kath. Népkönyvtár akkor, amikor átvettük, 2129 német és 728 magyar könyvből állott. A magyar könyvek száma egy év alatt ezren felül emelkedett. Azonban annyi magyar olvasó jelentkezett, hogy ez az ezer is kevés; folyton-folyvást új könyvek beszerzéséről kellene gondoskodni. Új könyvek beszerzése, bekötése, a régiek kijavítása, a helyiség megfelelő berendezése és felszerelése, tehetségünkhöz mérve óriási összegeket venne igénybe. Mi, a Férfiak Mária - Kongregációja, mindent elkövettünk, amit elkövethettünk; kértünk pénzt és könyveket, a Népkönyvtárra fordítottuk rendezéseink fölös jövedelmét s oda akarjuk fordítani e füzet hasznát is

Comments

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2018. január 4. 20:46

A Soproni Férfiak Mária Kongregációja működésének megismerésében segítségünkre van ez a kiadvány, mely tíz éves jubileumuk alkalmából jelent meg. Az 59 oldalas könyv Mária liturgikus színeiben (kék és arany) megjelenő szépséges kezdőlapja a soproni nyomdászatot (Székely nyomda) dicséri.
A kiadványból megtudjuk, hogy hetente tartottak gyűlést, ahol közös ének és ima után az elnökük, vagy más meghívott pap, tartott előadást. Havonta vettek részt közös áldozáson, évente pedig lelkigyakorlaton és zarándoklaton. Ahol testületileg jelentek meg ott mindig felszentelt zászlójuk alatt, rendezetten vonultak. Otthonuk a Püspökházban volt, ahol kápolnájukat is kialakították. (lásd: https://sopronanno.hu/bejegyzes/a-soproni-ferfiak-maria-kon…) Évenként tartottak a Püspökház, vagy a Kaszinó dísztermében un. vallásos estélyt, ahol ének- és zeneszámokat, színpadi jeleneteket mutattak be, részben a tagok közreműködésével. Közösségük ugyan vagyontalan szerényebb jövedelmű férfiakból állt, de karitatív és városszépítési célra is gyűjtöttek. Így 300 koronával járultak hozzá az un Fehér Kereszt felújításához, de közreműködtek a Mária szobor, a két Nepomuki Szt. János szobor és a Kossuth utcai fakereszt rendbetételében is. 1912-ben átvették az 1883 óta Szt. Orsolya-rendi apácák kezelésében lévő Katolikus Ingyen Népkönyvtár működtetését. Kapcsolatban álltak, ill. együttműködtek más egyletekkel: Katolikus Kör, Katolikus Legényegylet, Szt. Vince Egylet, Keresztény-szociális Egyesület, Katolikus Népszövetség. Támogatták a katolikus sajtót, melynek terjesztésében is részt vettek. Működésük közéleti jelentőségű volt, ezért a Soproni Férfiak Mária Kongregációját 1949-ben megszüntették.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2018. január 5. 09:26

Köszönöm, nagyon sok érdekességet tanultam a soraiból. És a könyvajánlót is köszönöm.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2018. január 5. 09:59

Én köszönöm figyelmét és a lehetőségeket!

A bejegyzés létrehozása: 2018. január 4.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.