Az egykori Városligeti vendéglő

Keresés az archívumban

A Városligeti vendéglő
Eredeti méret

"A Váris akkor is már hatalmas tölgyese előtt, a Villa soron felsorakoztak a szép villák. Nagy verandáik északra néztek, a városra és azon túl a Bécsi-dombra, Zárhalmi-erdőre, a Fertő pasztelkék sávjára. Sorukat a keleti oldalon a Szent János-kápolna zárta le, mely 1764 óta a Tűztorony mellett állott, azonban 1893-ban, az új Városháza építésekor köveire bontották és idefönt, az Alsó-Lőverek kimagasló pontján kecses rokokószépségében újra felépítették. A nyugati oldalon a Villa- vagy Városligeti-vendéglő, a későbbi Gruber-szálló, a mai Gyermek Szívszanatórium nagy teraszán illatozott a csirkepörkölt és koccantak a söröskriglik. Azoknak a századeleji híres cigányprímása, Nyári Rudi is húzta itt nyári estéken a magyar nótákat, amelyek a nagy csöndben végigúsztak a Lővereken, izgalomba hozva a nyitott ablaknál hallgatózó leányokat, a mai József Attila és Martos Flóra gimnazistalányok „felsőbbleány”-nagyanyáikat. A cigánybanda melletti asztalnál Festesics Vilma grófkisasszony ült és le nem vette a szemét a barna hegedősről, aki szinte csak neki játszotta a húrok minden érzelmességével a grófkisasszony nótáját:„Lehullott a rezgőnyárfa ezüstszínű levele…” A bűvöletből házasság lett, abban az időben elképesztő mesalliance. De a „felsőbblányok”, akik Beniczkyné Bajza Lenke regényein nevelkedtek, mindent megértettek és sokat sírtak, amikor Nyári Rudiné rövid boldogság után a gyermekágyból kisfiával együtt felköltözött a Szent Mihály-temetőbe. Száz cigány kísérte a „Lehullott a rezgőnyárfa” dallamával."

A cigányprímás és Festetics Vilma szerelmének kezdetéről így írt 1907-ben a Tolnai Világlapja:

Nagy feltüntetést és általános érdeklődést keltett országszerte az a szerelmi regény, melynek hősei: Nyári Rudi, soproni czigányprimás és gróf Festetics Vilma, gróf Festetics Pál leánya. A szerelmes pár szombaton ünnepelte eljegyzését, daczára annak, hogy a menyasszony arisztokrata rokonsága mindent elkövetett, hogy a szerelmeseket elválassza. egymástól. A szép szőke grófkisasszony Münchenben nevelkedett egy előkelő penzióban s két gazdag amerikai barátnőjével több ízben eljárt a Savoy-szálló vendéglőjébe, ahol Nyári Rudi játszott. A hárem előkelő leány rendkívül érdeklődött a prímás iránt s a két amerikai, többször hangoztatta, hogy mennyire tetszik neki a derék magyar czigányprimás.
A grófkisasszony azonban már akkor valósággal szerelmes volt Nyári Rudiba s veszedelmesnek találta a konkurenseket. Más barátnőt választott tehát: Magdell kisasszonyt, egy svéd származású orosz bárónőt, aki szintén a penzióba volt s azzal járt a vendéglőbe, Nyári Rudi játékát hallgatni. A prímás észrevette a grófkisasszony érdeklődését s ettől kezdve csakis neki, játszott. Amikor egy délután a grófnő eltávozott, a prímás azt sugta a fülébe francziául: Sohse felejtem el...
A grófkisasszony nem vette rossz néven a megszólítást és ezentui még gyakrabban eljárt a Savoy-szállóba. A gavallér prímás naponként virággal kedveskedett Vilma grófnőnek, aki megengedte neki, hogy levelezzék vele, sőt később azt is, hogy sétáin kísérgesse. Szivük vonzalma nemsokára kölcsönös szerelmi vallomásban nyilatkozott meg, pedig akkor a grófnő már jegyese volt gróf Spretti Zsigmond bajor gárdahadnagynak.
Nyári Rudi három hónapig játszott még aztán Münchenben, aztán visszatért Sopronba s onnan levelezett a grófnővel, aki értesítette Budapesten lakó édesapját, hogy szerelmes egy czigányprimásba, akinek a felesége akar lenni. Gróf Festetics Pál igyekezett leányát lebeszélni, de ez hajthatatlan maradt. Kijelentette, hogy szereti Nyári Rudit s csak az övé lesz, másé senkié. Mikor aztán a leány nagykoru lett, Sopronba jött a primás anyjához és márczius 16-án megünnepelték eljegyzésüket. Az eset általános feltünést és közérdeklődést keltett mindenütt, különösen a magyar mágnás-családok társaságában. A szép grófkisasszony most boldogan tölti napjait Sopronban, a primás édesanyjánál, akit valóságos gyermeki szeretettel, ragaszkodással vesz körül.

A grófnő két évvel később, 1909. február 2-án hunyt el.

A korabeli újságcikket az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.
---
Az épület tervezőjéről, Schiller Jánosról Neves soproniak menüpontunkban olvashatnak részletesebben, ide kattintva.

Az épület helyén nyílt Gruber Szállóról a képeslap feletti vonatkozó címkére kattintva olvashatók információk.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1900-as évek eleje
Kapcsolódó bejegyzés
Kapcsolódó kiadvány
Forrás

Becht Rezső: Lőveri változások-Soproni Szemle, 1969/2
Tolnai Világlapja, 1907. április

Szerző
1900

Hozzászólások

Horváth Péter Pál | 2017. május 21. 17:46

Benkő-féle Villavendéglő (1895-ben a Városligeti Villavendéglő Részvénytársaság megbízásából Schiller János építész készített terveket) - 14 szoba, kedvelt szórakozóhely) ...

A bejegyzés létrehozása: 2013. február 2.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.