Soproni Szemle

Keresés az archívumban

Alapítás éve
1937

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01977

A fenti linken a Soproni Szemle 1937 és 2004 között megjelent számai érhetőek el. A kiadvány megvásárolható a Levéltárban és a Cédrus könyvkereskedésekben.

Részlet a Soproni Szemle első számában közölt Beköszöntőből:
"Sopron: – a nagyvilág számára apróbetős földrajzi név. az ittjártak részére ízes emlék, az innen
elszakadtaknak titkos nosztalgia, az itt élők szívében életet jelentő meleg vér.
Sopron: – már a történelmi idő kezdete előtt is kultúrtalaj, a kelták Scarbantja, a Római Birodalom
Scarbantiája, Szt. László határvára, 660 esztendős szabad királyi város, a trianoni Magyarország
„leghőségesebb városa.“
Sopron: – a mesemondó, ahol a köveknek nyelvük van, ahol a házak és tornyok valamikori valóságokról
regélnek, ahol a Várhely és a Váris tölgyeinek és fenyőinek gyökerei alatt őskori sáncok, urnák és
agyagidólok szunnyadnak.
Sopron: – letűnt századok egyházi és profán építészetének szabadtéri múzeuma, a zene, irodalom,
képzőművészet, tudomány, az iskolák ősi városa.
Sopron: – az ellentéteket áthidaló és kiengesztelő város, a hegyvidék és síkság, fajok és nemzetek,
nyelvek és életszemléletek kapcsa, a természet és a városi élet egybekulcsolója.
Sopron: – az elveszett gazdasági alapot csüggedetlen józansággal újraépítő modern, ipari és
idegenforgalmi város, a szebb magyar jövőben hívő és azt előkészítő „civitas fidelissima.“"

Bejegyzések, melyekben ezt a kiadványt forrásként használtuk
Soproni Grand Prix
1
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
2
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
3
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
4
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
5
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
6
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
Versenybírák, nézők a Körpaddal szemben a Felsőlövér útnál. (Kovács Péter)
7
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
Versenybírák, nézők a Körpaddal szemben a Felsőlövér útnál. (Kovács Péter)
8
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
A Szent István körút egyenes szakasza a Lőver uszoda felől. A háttérben a Bécsi-domb látszik. (Kovács Péter)
9
Eredeti méret
Soproni Grand Prix
10
Eredeti méret
A SOTEX egykor
A SOTEX elődje a Baross úton. 1940-ben az Újpesti Gyapjúszövőgyár Rt. és a Soproni Szőnyeg- és Textilművek Rt. egyesült, Soproni és Újpesti Posztó- és Szőnyeggyárak Rt. néven. A táblán ez a cégnév szerepel. Tehát a kép 1940 és 1945 között készült valamikor.
1
Eredeti méret
A SOTEX kolónia
A Sotex kolónia, a kép a gyár tetejéről készülhetett. A Kolóniát 1912-ben kezdték el építeni - 24 lakásból álló munkás lakótelep épült a gyár mögé, a Vándor Sándor utca és a Somfalvi út közé. A Somfalvi út számozása bemegy a házak város felőli oldalára. Így a Somfalvi út két oldalról határolja a területet. A kép készítésének dátumára csak következtetni lehet. 1939-ben kezdték meg a gyár bővítését a hátsó fronton. Fonoda és Festőde épült. Ez a kép készülhetett a Festőde tetejéről, 1940 körül.
2
Eredeti méret
Életkép a STOTEX kolónia udvarán
A fotó a Sotex kolónia egyik házának udvarán készült, vélhetőleg 1940 körül.
3
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Találkozó a Várkerületen az egykori szovjet emlékműnél. Ma itt áll a Hűségkút.
1
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Csoportkép a színház előtt
2
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
A városban az 1960-as években népszerű "mikrobuszon" utaznak a résztvevők
3
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Bevonulás a Fő térre
4
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Fellépés az egykori Liszt Ferenc Művelődési Házban, a mai Konferencia Központban.
5
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Kirándulás az erdőben
6
Eredeti méret
Dalostalálkozó 1963-ban
Látogatók a Dalos-kőnél
7
Eredeti méret
Az egykori Fehér ló fogadó udvara
Az egykori Fehér ló fogadó udvara. A felvétel vélhetően az 1960-as években készült.
1
Eredeti méret
Az egykori Fehér ló fogadó utcafronti része
Az egykori Fehér ló fogadó utcafronti része 1991. augusztus 22-én, miután az OFOTÉRT az épületet saját költségén felújíttatta.
2
Eredeti méret
Az Erzsébet - Köztársaság - utca 13. átépítés előtt
Az Erzsébet - Köztársaság - utca 13. átépítés előtt 1961-ben. Mellette a 15. számú ház sem áll már, helyén többszintes, modern épület épült.
1
Eredeti méret
Az Erzsébet - Köztársaság - utca 13. átépítésének terve
Az Erzsébet - Köztársaság - utca 13. átépítésének terve - Hárs György munkája.
2
Eredeti méret
Ullein-Reviczky Antal emléktáblája
Ullein-Reviczky Antal emléktáblája az átépített házon (Bárdics József felvétele)
3
Eredeti méret
Képeslap az Ógabona térről
Képeslap az Ógabona térről, melyet Zsombor Géza részére írtak barátai, többek között Gyóni Géza, költő
1
Eredeti méret
A képeslap hátoldala
A képeslap hátoldala
2
Eredeti méret
Zsombor Géza fotója
Zsombor Géza fotója a "Cs. K. szab. Déli Vaspálya Társaság" igazolványában 1911-ben
3
Eredeti méret
A vasúti igazolvány belső oldala
A vasúti igazolvány belső oldala, benne a Radikal című lap pecsétjével és Zsombor Géza szignójával
4
Eredeti méret
Zsombor Géza portréja
Zsombor Géza portréja saját kezű aláírásával
5
Eredeti méret
Zsombor Géza portréjának hátoldala
Zsombor Géza portréjának hátoldala
6
Eredeti méret
Zsombor Géza és unokahúga, G.Szabó Judit, írónő
Zsombor Géza és unokahúga, G.Szabó Judit, írónő
7
Eredeti méret
Részlet a Központi Értesítőből
Értesítés a Soproni Commerce Kereskedelmi Betéti társaság Pum G. néven bejegyzett cégről a Központi Értesítőben, 1920-ban.
1
Eredeti méret
Pum Géza kereskedésének reklámja
Pum Géza kereskedésének reklámja 1944-ből
2
Eredeti méret
A Várkerület 23.
A Várkerület 23. Az épületben a kép készítésekor már üzmelt az Ínyenckedő.
1
Eredeti méret
Schiff B. Fiai számlája
Schiff B. Fiai számlája Döbrentey Károlynak 1927-ből. A cég szintén a Várkerület 23-ban - akkori számozás szerint 24-ben - működött.
2
Eredeti méret
A Várkerület 23-as számú ház kapuja
A Várkerület 23-as számú ház kapuja - részlet - 1993-ból (Bárdics József felvétele)
3
Eredeti méret
A Fövényverem 1. 1974-ben
A Fövényverem 1. 1974-ben (Fotó: G.Nagy Béla)
1
Eredeti méret
Csányi János emléktáblája
Csányi János emléktáblája az épület homlokzatán (Fotó: Bárdics József)
2
Eredeti méret
Magda és barátnői
Magda és barátnői: Pinezich Magdolna, Klacskó Ilona és Török Bözsi 1931-ben a Nagyuszodában
1
Eredeti méret
Magda és nagynénje, Maca néni 1927-ben
Magda és nagynénje, Maca néni 1927-ben
2
Eredeti méret
Taby Magdolna a Nagyuszodában
Taby Magdolna a Nagyuszodában
3
Eredeti méret
Taby Magdolna a Nagyuszodában
Taby Magdolna a Nagyuszodában
4
Eredeti méret
Taby Magdolna a Nagyuszodában
Taby Magdolna a Nagyuszodában
5
Eredeti méret
Ómama, mint gardedám
Ómama, mint gardedám, 1931-ben
6
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A Laehne-intézet korabeli, apróbb elírással nyomtatott képeslapon (A lap tulajdonosa Domnanics Milán)
1
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A Laehne-intézet épülete és kertje (Grafika az intézet értesítőjéből)
2
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A Laehne-intézet épülete, a tornacsarnok és lugasok (Grafika az intézet értesítőjéből)
3
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A kézügyesség tantárgy oktatása I. fokozat: "A 6–10 éves gyerekek Fröbel-féle munkákkal foglalkoztak (...) heti 2 órában. Papírhajtogatással, illetve vágással készítettek különféle mértani alakokat, majd áttértek a famunkára. Eközben gyakorolták a különféle méréseket, megismerkedtek a vágás, ragasztás, cinkelés, szegelés technikájával." (Losonczy)
4
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A kézügyesség tantárgy oktatása II. fokozat: "Papírmunkák vagy Cartonage: az I. és II. gimnáziumi és reál osztályú tanulók számára. A tanítás anyagául a lipcsei mintasorozat szolgált egyes módosításokkal, heti 2 órában." (Losonczy)
5
Eredeti méret
A Laehne-intézet
A kézügyesség tantárgy oktatása III. fokozat: "Faragás, svéd slöjd minták szerint: a III. és IV. gimnáziumi és reál osztályú tanulók számára, heti 4 órában. E fokon a tanulók megismerkedtek – miután a késnek mint alapvető eszköznek használatában kellő gyakorlatra tettek szert – a slöjd speciális eszközein kívül a leggyakrabban használt asztalos-szerszámokkal, a különféle fűrészek, a gyalu, reszelő, fúró, véső, vájókés, simítóvas, vonógyalu, fejsze, kalapács stb. használatával." (Losonczy)
6
Eredeti méret
Zettl József Ecertgyár és Szeszfőzde
Zettl József Ecertgyár és Szeszfőzde
1
Eredeti méret
Zettl József Ecertgyár és Szeszfőzde
Zettl József Ecertgyár és Szeszfőzde - képkivágás
2
Eredeti méret
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája, Kutas László szobrászművész alkotása (2002.)
3
Eredeti méret
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája, Kutas László szobrászművész alkotása (2002.)
4
Eredeti méret
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája
Zettl Gusztáv (1852-1917) emléktáblája, Kutas László szobrászművész alkotása (2002.)
5
Eredeti méret
A Pócsi utca 12.
A Pócsi utca 12., a Löffler-ház Löffler István cipészműhelyével 1950 körül
1
Eredeti méret
Berzsenyi Dániel emléktáblája a kapu egy részletével
Berzsenyi Dániel emléktáblája a kapu egy részletével G.Nagy Béla felvételén 1970 körül
2
Eredeti méret
Az épület részlete G.Nagy Béla felvételén 1970 körül
Az épület részlete G.Nagy Béla felvételén 1970 körül, a műhely helyén már lakás látható.
3
Eredeti méret
Berzsenyi Dániel emléktáblája
Berzsenyi Dániel emléktáblája. Bárdics József felvétele.
4
Eredeti méret
A Szent József Intézet és a Gombócvár
A Szent József Intézet (jobbra) és a Gombócvár (balra) a mai Ferenczy János utcából fotózva (Zsabokorszky Jenő felvétele 1930 körül)
1
Eredeti méret
A Mező utca 27-es számú ház
A Mező utca 27-es számú ház az 1970-es években (G.Nagy Béla felvétele)
2
Eredeti méret
A Mező utca 27-es számú ház kapuja
A Mező utca 27-es számú ház kapuja az 1970-es években (G.Nagy Béla felvétele)
3
Eredeti méret
Szent Sebestyén szobra
Szent Sebestyén szobra mielőtt restaurálás után visszakerült volna eredeti helyére (a szerző felvétele, 2018)
4
Eredeti méret
A megújult szobor
A megújult szobor (a szerző felvétele, 2018)
5
Eredeti méret
A Steiner-malom
A Steiner-malom az 1900. április 8-i árvíz idején
1
Eredeti méret
A Steiner-malom
A Steiner-malom 2021-ben (A szerző felvétele)
2
Eredeti méret
A Steiner-malom
A Steiner-malom 2021-ben (A szerző felvétele)
3
Eredeti méret
A bejegyzés létrehozása: 2013. március 4.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.