Liszt Ferenc szobrának leleplezése 1893-ban

Keresés az archívumban

Liszt Ferenc szobrának avatása
Liszt Ferenc szobrának avatása
1
Eredeti méret
A Liszt-szobor az 1950-es években
A Liszt-szobor az 1950-es években
2
Eredeti méret

1893. szeptember 3-án leplezték le a mai Petőfi téren Liszt Ferenc mellszobrát. Az országos hírű esemény krónikája a Fővárosi Lapok 1893. szeptember 4-i számában jelent meg:

"A hol a kilenc éves Liszt Ferenc, a csodagyermek, kiből utóbb a világ legtüneményesebb zongorázója lett, első diadalait aratta, Sopron városában, ma leplezték le az immár hét óv óta nyugvó mester mellszobrát. A magyar zenevilág képviselete jóval szerényebb volt, mint a hogy az emlékünnepély megérdemelte volna. Azok közül, kik Liszthez egykoron közel állottak, alig ketten-hárman jöttek el. A régi tanítványok is távol maradtak. Voltaképeni zenészeket — zeneszerzőket, exekutiv művészeket, zenetanárokat — alig fedezhetett fól a körültekintő szem. A közoktatásügyi minisztérium, a hová a művészeti ügyek tartoznak — szokás szerint, — továbbá az országos zeneakadémia, a nemzeti zenede, a budapesti zeneművészkor nem tartották szükségesnek a képviseltetést, mig bécsi zenetestületek kiküldték egy-egy emberüket. Annál fokozottabb elismeréssel tartozunk azoknak, kik a kegyeletes aktust rendezték s azoknak, kik abban résztvettek. A soproni előkelőségeken kívül jelen voltak: báró Vécsey igazgatótanácsos, a m. kir. operaház képviseletében, dr. Hoffmann Pal, Szana Tamás, lapunk szerkesztője, Liszt Ferenc régi barátja. Fényvessy Ferenc orsz. képviselő, a budapesti Liszt Ferenc egylet elnöke, Bösendorfer bécsi zongoragyáros, a bécsi udv. opera, több bécsi zeneegylet, Ruszt és Kismarton városok képviselői. Az ünnepélynek e része a kaszinóban folyt le, az esős idő miatt. Bevezetőül a soproni dalkörök Büttl János karnagy vezetése mellett a Himnusz-t énekelték, majd dr. Kossow Jenő dirigálása mellett Marschner Dalszabadság-át. Dr. Gaár Vilmos magyar, dr. Kania József pedig német ünnepi beszédeket mondtak lelkesült tetszés mellett. Végül a soproni zeneegylet orkhesztruma dr. Kossow Jenő biztos karnagyi pálcája alatt gróf Zichy Gézának ez alkalomra szerzett Marche de Liszt cimű lendületes indulóját játszta hosszantartó tapsok mellett. A diszes társaság azután a kőoszlopon nyugvó mellszobor közé gyűlt, mely Tilgner Viktor sikerült műve, s mely a színház előtti téren van fölállítva. A környékbeli házak zászlódiszt öltöttek. Mikor a szoborról lehull a lepel Finck polgármester zajos éljenzés mellett vette át az emlékművet a város kegyeletesen őrző gondjaiba. Ezt a koszorúk letétele követte. Printz ferencvárosi tanácsos, dr. Gaár Vilmos ügyvéd és lapszerkesztő, Fenyvessy Ferenc, dr. Hoffmann Pál (a soproni irodalmi és művészi kör részéről), Bancsó Antalné, a Zeneegylet, a pozsonyi Schlaraffia, melynek kitűnő érdeme volt az emlékszobor ügyének intézése, a Dalfüzér és Bösendorfer koszoruzták meg a talapzatot. Délben a társaság lakomára gyűlt össze, melyen a lelkesült pohárköszöntők egész sora hangzott. Elsőnek Finck polgármester, a szoborbizottság buzgó alelnöke, éltette a király ö felségét. Báró Vécsey a városra és a megyére toasztozott, majd újra a polgármester szólt a vendégekre. Dr. Amhold gr. Zichy Géza intendánsra emelt poharat. Fenyvessy Ferenc Finck polgármestert, Boda Endre apát gróf Széchenyi Imrét, Hoffmann Pál a sajtót köszöntötte fel. Wagner Siegfried, Liszt Ferenc unokája, levélben mentette ki beteg anyja távolmaradását. A társaság Wagner Cosima asszonynak üdvözlő táviratot küldött. Telegrammok érkeztek : Richter János bécsi udvari operai karnagytól, ki Budapesten annak idején Liszt műveit dirigálta, Joachim József hegedű-művésztől (Berlin), herceg Eszterházy Páltól, Fabinyi Teofiltól, Sopron városa orsz. képviselőjétől, id. Ábrányi Kornéltól, Liszt régi barátjától, a mester egyik legnagyobb tisztelőjétől Siposs Antaltól, Zalka János győri püspöktől és másoktól. Este a kaszinóban a kegyeletes ünnepély berekesztéséül hangverseny volt."

A szobor avatásának napján készült felvételt Gantner Antal Képes Dunántúli Tárogató című lapjából kölcsönöztük.

Az első felvételen a háttérben látható régi színházról a fotók feletti "Színház" címkére kattintva tekinthetők meg fotók.

Kép típusa
Kép keletkezési ideje
1893 és 1950-es évek
Forrás

Fővárosi Lapok, 1893.09.04.

Szerző
1893
1955

Hozzászólások

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2018. április 20. 12:39

Tegnap délután 6 órakor (írja az Oe.Z. 1891. 05. 0 5. száma) a Színháztéren próbaképp felállították annak a szobornak sablonját, melyet a helyi "Liederkranz" és "Schlaraffia" egyesület megyénk halhatatlan fiának, Liszt Ferencnek tiszteletére, megvalósítani szándékozik.

A bejegyzés létrehozása: 2017. szeptember 14.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.